• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Open Geospatial Consortium

  Przeczytaj także...
  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.OpenLayers – biblioteka napisana w języku JavaScript, ułatwiająca dodawanie dynamicznych map na stronach internetowych. Udostępniana jest na otwartej licencji BSD. Obsługuje formaty danych: KML, GML, GeoJSON; implementuje standardy OGC Web Map Service i Web Feature Service. Jest to projekt Open Source Geospatial Foundation.
  Geography Markup Language (GML) – oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej.

  Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.

  GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) – biblioteka służąca do odczytu i zapisu rastrowych danych geoprzestrzennych. GDAL używa OGR do odczytu i zapisu wektorowych danych. Opracowany przez Franka Warmerdama. Obecnie projekt jest kontynuowany w ramach prac Open Source Geospatial Foundation i udostępniana jest na licencji Open Source.System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Standardy OGC są szeroko i powszechnie stosowane, umożliwiają współdziałanie różnych systemów informatycznych.

  Historia[]

  Konsorcjum OGC zostało utworzone w roku 1994 i do roku 2004 działało pod nazwą Open GIS Consortium. Celem prac jest rozwój i upowszechnianie wolnych standardów w zakresie danych i usług geoprzestrzennych. Konsorcjum ściśle współpracuje z ISO/TC 211, a wynikami jego prac są specyfikacje abstrakcyjne OGC i specyfikacje implementacyjne OGC.

  Keyhole Markup Language (KML) – język znaczników oparty na XML-u, otwarty standard zatwierdzony przez Open Geospatial Consortium pozwalający na wizualizację trójwymiarowych danych przestrzennych.Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) – pozarządowa organizacja non-profit załozona w 2006, której misją jest wspieranie i promowanie współpracy na rzecz rozwoju otwartych technologii GIS i danych geoprzestrzennych.

  Szczegółowa historia w języku angielskim znajduje się na stronie konsorcjum.

  Standardy[]

  Zależności między klientem/serwerem a niektórymi protokołami OGC

  Standardy OGC obejmują ponad 30 standardów, między innymi:

 • CSW - Catalog Service for the Web: interfejs do metadanych
 • Geography Markup Language (GML) - Geography Markup Language: format XML zapisu danych geograficznych
 • Keyhole Markup Language (KML) - Keyhole Markup Language: format XML zapisu danych przestrzennych, również trójwymiarowych, oraz ich wizualizacji
 • Styled Layer Descriptor (SLD) - format XML opisujący wygląd danych (styl)
 • Web Coverage Service (WCS) - Web Coverage Service
 • Web Feature Service (WFS) - Web Feature Service: usługa udostępniania danych w formacie GML
 • Web Map Service (WMS) - Web Map Service: usługa udostępniania map w formie obrazów (np. png, jpg)
 • Web Map Tile Service (WMTS) - Web Map Tile Service: usługa udostępniania map kafelkowanych
 • Web Processing Service (WPS) - Web Processing Service: zdalna usługa przetwarzania danych
 • Współpraca[]

  OGC blisko współpracuje z komitetem ISO/TC 211 (zajmujący się informacją geograficzną). Standardy z serii ISO 19100 powoli zastępują abstrakcyjne specyfikacje OGC. Niektóre standardy OGC, takie jak WMS, GML, WFS stały się standardem ISO.

  Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP.Styled Layer Descriptor (SLD) - standard w XML Schema określony przez Open Geospatial Consortium (OGC) do opisywania wyglądu warstw mapy. Opisuje zarówno sposób wyświetlania danych rastrowych jak i wektorowych. Zazwyczaj jest używany w połączeniu z Web Map Service (WMS) w celu ustalenia wyglądu wynikowej mapy.

  Zobacz też[]

 • GeoTools - implements OGC standards as OGC releases them
 • Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) - marka stworzona i rozwijana przez OGC
 • OpenLayers - biblioteka javascript
 • Semantic Sensor Web
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Open Geospatial Consortium
 • Open GPSToolKit.
 • OGR - OGR biblioteka implementująca standardy OGC (część biblioteki GDAL)
 • ISO/TC 211
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.264 sek.