OpenLaszlo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

OpenLaszlo – platforma open source, która służy do projektowania, tworzenia i udostępniania aplikacji sieci web z bogatym interfejsem użytkownika (Rich Internet Application). Aplikacje generowane są w postaci plików Flash; możliwe jest również kompilowanie projektów do plików DHTML.

Dynamiczny HTML lub DHTML (ang. Dynamic HyperText Markup Language, dynamiczny hipertekstowy język znaczników) jest to umowna nazwa dla technik służących do dynamicznej zmiany treści, wyglądu, zachowania dokumentu HTML umożliwiających interakcję strony www z użytkownikiem i stosowanie efektów wizualnych.Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

Platforma początkowo nazywała się Laszlo Presentation Server a prace nad nią rozpoczęto w 2001. W październiku 2004 udostępniono kod źródłowy projektu i zmieniono nazwę platformy na OpenLaszlo.

Platforma opiera się na języku LZX, który zawiera w sobie elementy języka XML i JavaScript i jest podobny do XUL i XAML. Plik LZX jest interpretowany przez serwlet, kompilowany do pliku Flash i następnie wysyłany do przeglądarki. Platforma umożliwia również kompilacje w tzw. trybie SOLO, która nie wymaga działającego serwleta.

Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.Definicja intuicyjna: Kod źródłowy to zapis programu komputerowego w formie czytelnej dla człowieka umożliwiający jego modyfikację i rozwój.

Platforma jest wydana na licencji Common Public License.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • OpenLaszlo (ang.)
 • Laszlo Systems (ang.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.
  XAML (ang. eXtensible Application Markup Language, wym. /ˈzæməl/) jest językiem opisu interfejsu użytkownika wykorzystywanym m.in. w technologii Windows Presentation Foundation (w skrócie WPF), która jest elementem platformy .NET Framework począwszy od wersji 3.0.
  Serwlet – klasa Javy działająca po stronie serwera WWW w modelu żądanie-odpowiedź, rozszerzająca jego możliwości. Uruchamiane są w bezpiecznym środowisku serwera aplikacji (np. GlassFish) albo kontenera webowego (np. Apache Tomcat). Jako część platformy JEE, serwlety mają dostęp do całego API Javy.
  CPL (Common Public License) jest jedną z licencji wolnego oprogramowania, która została sformułowana w 1988 przez IBM. Treść licencji została zatwierdzona przez Open Source Initiative. Środowisko programistyczne Eclipse był (do roku 2004) przykładowym projektem rozprowadzanym na licencji CPL. Obecnie projekt rozwinął własną treść licencji pod nazwą Eclipse Public Licence, która początkowo bazowała na treści licencji CPL.
  LZX – obiektowy język programowania wykorzystywany w platformie OpenLaszlo. Ma cechy języków XML i JavaScript i przypomina język XUL. Używany jest do tworzenia aplikacji internetowych z bogatym interfejsem użytkownika (tzw. RIA). Kod napisany w języku LZX może być kompilowany do pliku Flash w formacie SWF lub do kodu DHTML.
  Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, dosł. ruch otwartych źródeł) – odłam ruchu wolnego oprogramowania (ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.
  Rich Internet Application (RIA) z (ang.) bogata aplikacja internetowa – określenie odnoszące się do aplikacji internetowych, oferujących bogaty, dynamiczny, jednoekranowy interfejs, tzw. (ang.) one-screen-application, eliminujący uciążliwość standardowych rozwiązań z technologii HTML, jak np. wprowadzanie danych w kolejnych formularzach, wymagające wielokrotnego przeładowywania stron.

  Reklama