• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opatowiec - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Kazimierza Wielka – – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Gmina Nowy Korczyn – gmina wiejska, w powiecie buskim, w województwie świętokrzyskim, przy granicy z województwem małopolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

  Opatowiec (hist. gmina Rogów) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975–1998 gmina leżała w województwie kieleckim. Siedzibą gminy jest Opatowiec.

  Pod koniec 2010 r. gminę zamieszkiwało 3458 osób.

  Gmina Bejsce – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.Powiat kazimierski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kazimierza Wielka.

  Struktura powierzchni[]

  Według stanu z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia gminy wynosi 68,58 km².

  W 2007 r. 83% obszaru gminy stanowiły użytki rolne, a 9% – użytki leśne.

  Demografia[]

  Dane z 31 grudnia 2010 r.:

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Gmina Gręboszów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Opatowiec w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Opatowiec.png

  Sołectwa[]

  Gminę Opatowiec tworzy 20 sołectw.

  Sąsiednie gminy[]

  Bejsce, Czarnocin, Gręboszów, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowy Korczyn, Wietrzychowice, Wiślica

  Przypisy

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Gmina Rogów (do 1868 i następnie gmina Opatowiec) – dawna gmina wiejska istniejąca przejściowo w drugiej połowie XIX wieku w guberni kieleckiej. Siedzibą władz gminy był Rogów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Koszyce (do 1931 gmina Filipowice) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
  Użytki rolne – wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, herbaty, kawy, trzciny cukrowej, winnice itp.). Do użytków rolnych nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych. Powierzchnia użytków rolnych na świecie wynosi 4868,3 mln ha (1992), w Polsce – 18,87 mln ha (2011), co stanowi 60,3% ogólnej powierzchni kraju.
  Gmina Wiślica (do 1950 gmina Chotel) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Województwo kieleckie – województwo powołane do życia w myśl reformy administracyjnej wprowadzonej 1 czerwca 1975. W czasie reformy administracyjnej w 1999 zostało zlikwidowane. Po reformie większa część jego obszaru znalazła się w województwie świętokrzyskim ze stolicą w Kielcach, a reszta w województwie małopolskim.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Gmina Wietrzychowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.