• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opad wielkoskalowy

  Przeczytaj także...
  Opad konwekcyjny – opad atmosferyczny powodowany wznoszeniem nagrzanego od podłoża wilgotnego powietrza (zjawisko konwekcji) i tworzeniem się ośrodka niskiego ciśnienia przy powierzchni Ziemi.Altostratus [łac.] (As – chmura średnia warstwowa) – chmura w postaci grubej i gęstej, niebieskiej albo szarej warstwy, przez którą słońce lub księżyc przeświecają jak przez matowe szkło. Składa się z kropel wody oraz kryształków lodu. Często pokrywa całe niebo, a czasem towarzyszy jej opad drobnego deszczu lub śniegu. Występuje na wysokości od 2 do 5 km.
  Opad atmosferyczny – ogół ciekłych lub stałych produktów kondensacji pary wodnej spadających z chmur na powierzchnię Ziemi, unoszących się w powietrzu oraz osiadających na powierzchni Ziemi i przedmiotach. Dzieli się je na opady pionowe i poziome (osady atmosferyczne). Do opadów pionowych zalicza się: deszcz, mżawkę, śnieg, krupy oraz grad. Opad, który nie dociera do powierzchni Ziemi, nazywa się virgą.

  Opad wielkoskalowy - rodzaj opadu atmosferycznego występującego na frontach atmosferycznych.

  Front meteorologiczny, front atmosferyczny (łac. frons, czoło, twarz) – wąska strefa przejściowa oddzielająca masy powietrza o różnych właściwościach termicznych i wilgotnościowych.Nimbostratus (Ns – chmura warstwowa deszczowa) – chmura w postaci ciemnoszarej jednolitej warstwy, zazwyczaj całkowicie zasłaniającej niebo. Złożona jest z kropel wody oraz kryształków lodu. Jej występowaniu towarzyszą ciągłe opady deszczu lub śniegu.

  Szerokość strefy opadowej sięga do 300 km, jej długość może dochodzić do 1000 km, niekiedy więcej. Opad wielkoskalowy wypada z chmur nimbostratus albo altostratus w rezultacie wślizgu ciepłego powietrza wzdłuż powierzchni frontowej. Składowa pionowa ruchu powietrza jest rzędu cm/s, natężenie opadu nie zmienia się w czasie, czas trwania opadu jest rzędu godzin – obszar pokryty takim deszczem nie zawiera podobszarów bez deszczu.

  Zobacz też[]

 • opad konwekcyjny
 • Przypisy

  1. w terminologii meteorologicznej deszcz, śnieg, grad nie pada, a wypada z chmury  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.