• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opactwo Shrewsbury

  Przeczytaj także...
  Eremita lub pustelnik (gr. ἐρημίτης herēmítēs, żyjący na pustkowiu) – osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie. Poświęca się przede wszystkim modlitwie i życiu w ascezie. Utrzymuje się, jak to miało np. miejsce u zarania życia pustelniczego w Egipcie i Palestynie, z jałmużny lub rzemiosła.Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Henryk VIII (ur. 28 czerwca 1491 w Greenwich, zm. 28 stycznia 1547 w Londynie) – król Anglii (od 21 kwietnia 1509 do końca życia), lord Irlandii (1494–1542), król Irlandii (1542–1547), drugi monarcha z dynastii Tudorów (po swoim ojcu, Henryku VII). Doprowadził w latach 20. i 30. XVI wieku do rozłamu z Kościołem rzymskokatolickim oraz ustanowienia niezależnego Kościoła anglikańskiego; za jego panowania dokonano kasaty klasztorów. Zasłynął 6 małżeństwami oraz ścinaniem głów niektórych swoich małżonek.

  Opactwo Shrewsbury, właściwie Opactwo świętych Piotra i Pawła – dawny klasztor benedyktyński, znajdujący się w Shrewsbury, stolicy hrabstwa Shropshire, w zachodniej Anglii.

  Historia[ | edytuj kod]

  Ambona klasztornego refektarza

  Opactwo zostało założone w 1083 roku przez Rogera de Montgomery, 1. hrabiego Shrewsbury. W 1138 do opactwa sprowadzono z Walii relikwie św. Winifredy i odtąd klasztor stał się miejscem licznych pielgrzymek. W latach 1283 i 1398 w klasztorze odbyły się posiedzenia dwóch angielskich parlamentów (pierwszego i tzw. Wielkiego). W 1540 cały majątek benedyktynów w Shrewsbury został przejęty przez króla Henryka VIII – podczas, tzw. Rozpadu Klasztorów – ale kościół nie przerwał działalności (wszedł do parafii Krzyża Świętego).

  Refektarz (łac. refectorium od reficere – odnawiać) – w budynkach klasztornych, seminariach duchownych duże pomieszczenie służące jako jadalnia, charakterystyczne zwłaszcza dla klasztorów średniowiecznych.Ambona (gr. szczyt, podwyższenie), kazalnica – w budownictwie sakralnym miejsce służące kapłanom do czytania tekstów liturgicznych, głoszenia kazań. Przybierała różne formy architektoniczne: od trybuny wspartej na kolumnach (V-VI wiek) do konstrukcji zawieszonej na ścianie lub filarze z wejściem po schodkach. Ten drugi, najczęściej zachowany typ, rozwinięty w XVI wieku, złożony jest z korpusu-mównicy z parapetem (pulpitem), zaplecka i baldachimu. Baldachim zdobi na podniebieniu zwykle gołębica, a wieńczy figura. Przykrycie pulpitu – w kolorze dnia, nadaje ambonie charakter miejsca liturgicznego. W poprzednich epokach ambona była często bogato zdobiona, a w czasach baroku przybierała wyszukane formy, np. łodzi. Wtedy też umieszczano nieraz w kościołach dwie ambony, służące do dysput . (w Polsce np. w Bazylice św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie).

  W XIX wieku, powstał plan całkowitej odbudowy opactwa, ale z powodów finansowych do świetności przywrócono jedynie część klasztoru. Jakiekolwiek dalsze koncepcje kontynuacji prac zostały przerwane przez wybuch I wojny światowej, a po 1918 nie zostały wznowione.

  Opactwo dziś[ | edytuj kod]

  Wnętrze kościoła

  Obecnie pozostałości klasztoru mieszczą się we wschodniej część miasta, w pobliżu Mostu Angielskiego (The English Bridge). Niewielki przyległy obszar w kształcie trójkąta przed wejściem do kościoła (a także przedmieście, w którym opactwo się mieści) nosi nazwę Abbey Foregate.

  Shropshire (zwane również Salop) – hrabstwo ceremonialne i jednolita jednostka administracyjna (unitary authority) w zachodniej Anglii, w regionie West Midlands, położone przy granicy z Walią.Edith Mary Pargeter (28 września 1913 w Horsehay, zm. 14 października 1995 w Shrewsbury) – brytyjska pisarka i tłumaczka. Znana głównie jako autorka cyklu powieści o bracie Cadfaelu, publikowanych pod pseudonimem „Ellis Peters”.

  W średniowieczu posiadało znaczne dobra ziemskie w okolicy, jednak po przejęciu majątku przez króla część budynków została zniszczona. Jednak kilka zabudowań, wraz z kościołem pozostały do dziś. Współcześnie są częściowo rozdzielone drogą A5. Oprócz pełniącego do dziś swoją rolę kościoła, w pobliżu zobaczyć można ambonę dawnego refektarza, oraz fragment zabudowań budynku klasztornego, który obecnie jest częścią innego budynku. W 1980 roku z inicjatywy The Shrewsbury Abbey Restoration Project rozpoczęto prace nad reaktywowaniem przyklasztornego herbarium, które w 1987 otwarła pisarka Ellis Peters.

  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Ciekawostka[ | edytuj kod]

  Sławę opactwu przyniosła seria książek Kroniki braciszka Cadfaela autorstwa Ellis Peters o XII-wiecznym mnichu-detektywie, który mieszkał w klasztorze Shrewsbury.

  Lista opatów klasztoru[ | edytuj kod]

  1. Fulchred, ok. 1087-1119
  2. Godfrey, 1121-1128
  3. Heribert, 1128-1138
  4. Radulfus, 1138-1147
  5. Robert, 1150/1159-1168
  6. Adam, 1168/1173-1175
  7. Ralph, 1175-1186/1190
  8. Hugh de Lacy, 1190-1220
  9. Walter, 1221-1223
  10. Henry, 1223-1244
  11. Adam, 1244-1250
  12. William, 1250-1251
  13. Henry, 1251-1258
  14. Thomas, 1259-1266
  15. William z Upton, 1266-1271
  16. Luke z Wenlock, 1272-1279
  17. John z Drayton, 1279-1292
  18. William z Muckley, 1292-1333
  19. Adam z Cleobury, 1333-1355
  20. Henry de Alston, 1355-1361
  21. Nicholas Stevens, 1361-1399
  22. Thomas Prestbury, 1399-1426
  23. John Hampton, 1426-1433
  24. Thomas Ludlow, 1433-1459
  25. Thomas Mynde, 1460-1498
  26. Richard Lye, 1498-1512
  27. Richard Baker, 1512-1528
  28. Thomas Butler, 1529-1540

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona opactwa (en.)
 • Historia opactwa (en.)
 • Galeria zdjęć – dostęp: 16.X.2009
 • I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Hrabstwo – tym mianem określa się jednostkę podziału administracyjnego, najczęściej odpowiadającą polskiemu powiatowi. Podział terytorialny na hrabstwa przetrwał do dziś w krajach anglosaskich (ang. shire); m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech (komitat – węg. megye).
  Warto wiedzieć że... beta

  Relikwie – przedmioty związane z czymś świętym. Najczęściej są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych, a także relikwie Męki Pańskiej. Są one szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i prawosławiu.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Detektyw (ang. detective, z łac. detego co oznacza „odkryć, wykryć, wyjawić”. ) – tytuł zawodowy osoby świadczącej usługi detektywistyczne oraz nazwa stanowiska utajnionego pracownika policji zajmującego się czynnościami śledczymi w sposób dyskretny.
  Anglia (ang. England, język staroangielski Englaland) – w przeszłości samodzielne królestwo, obecnie największa i najludniejsza część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Anglię zamieszkuje 83% całkowitej populacji państwa. Region zajmuje dwie trzecie wyspy Wielkiej Brytanii i posiada granice lądowe z Walią na zachodzie i Szkocją na północy. Wyspa oblewana jest przez Morze Północne, Morze Irlandzkie, Ocean Atlantycki i kanał La Manche. Stolicą Anglii jest Londyn.
  Klasztor (czes. klášter, z niem. Kloster, od łac. claustrum, miejsce zamknięte) – budynek, lub kompleks budynków, w którym zamieszkują zakonnicy, lub zakonnice określonej reguły, charakterystyczny dla wyznań chrześcijańskich jak i buddyzmu; w obrządku wschodnim – monaster.
  Benedyktyni, Zakon Świętego Benedykta (łac. Ordo Sancti Benedicti, używany skrót: OSB) − najstarszy katolicki zakon mniszy na Zachodzie, założony w 529 roku przez św. Benedykta z Nursji. Dzieli się na gałąź męską – mnichów, żeńską – mniszki i laikat – oblatów, wiernych świeckich obojga płci, zrzeszonych przy opactwach benedyktyńskich i żyjących według Reguły św. Benedykta w świecie. Słynne motto zakonu, przypisywane założycielowi, brzmi: Ora et labora (Módl się i pracuj), zaś hasłem przewodnim jest: Ordo et pax (Ład i pokój) oraz "Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony" (RB 57,9).
  Shrewsbury – miasto w Anglii, w regionie West Midlands, w hrabstwie ceremonialnym i jednolitej jednostce administracyjnej (unitary authority) Shropshire, położone nad rzeką Severn. W 2001 roku liczba mieszkańców wynosiła 70 689 osób, zaś dwa lata później ok. 67 tys. osób.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.03 sek.