• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opłata bankowa

  Przeczytaj także...
  Opłata interchange — należność pobierana przez bank wydający kartę (emitent) od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej.Zlecenie stałe jest poleceniem przelewu określonej kwoty pieniędzy w regularnych odstępach czasowych z własnego konta bankowego na konto określone w poleceniu.
  Opłata – jest to kategoria finansowa oznaczająca każdą pobraną należność za świadczone usługi. Opłata jest jednostronnie określonym i odpłatnym świadczeniem pieniężnym (w przeciwieństwie do podatku, który jest nieodpłatny) o charakterze ogólnym, pobieranym od osób fizycznych i prawnych. W związku z ich odmiennością istnieje potrzeba odróżnienia opłat pobieranych w sektorze prywatnym (gdzie stanowią cenę za usługi, np. opłata bankowa, opłata pocztowa) od tych w sektorze publicznym – jako świadczeń nieekwiwalentnych.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Opłata bankowaopłata pobierana przez bank za czynności dokonywane na rzecz klienta. Do często spotykanych opłat bankowych należą:

  Polecenie przelewu – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi lub na poczcie dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy.Cash back (używana jest również forma "cashback") – usługa bankowa, dzięki której posiadacz karty płatniczej może pobrać gotówkę podczas dokonywania zakupów w sklepie. Transakcja może być przeprowadzona jedynie łącznie z płatnością kartą za towar. Przy zakupie klient musi zgłosić chęć podjęcia w gotówce dodatkowej kwoty. Możliwy jest dla wszystkich posiadaczy kart debetowych systemów VISA i MasterCard/Maestro tych banków, które uruchomiły funkcjonalność cash back. Klient może przy jednej transakcji pobrać maksymalnie 200 zł. Dla posiadacza karty podjęcie gotówki w punkcie akceptującym karty zwykle jest wolne od opłat, lub opłata za cash back jest niższa od tej stosowanej dla podjęcia gotówki z sieci bankomatów, nienależącej do banku wydającego kartę.
 • opłaty i prowizje za podstawowe usługi rozliczeniowe (np. opłata za prowadzenie rachunku, realizację polecenia przelewu, polecenia zapłaty, zlecenia stałego, wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku, z tytułu świadczenia usług bankowości elektronicznej),
 • opłaty i prowizje związane z obsługą kart płatniczych (np. opłata za wydanie karty, wypłatę gotówki z użyciem karty debetowej, wypłatę gotówki w ramach usługi cash back),
 • opłaty związane z realizacją wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy w instytucjach innych niż banki (np. na poczcie).
 • Karta debetowa – karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto.

  Zobacz też[]

 • Opłata interchange
 • Opłata skarbowa
 • Przypisy

  1. Thomas P. Fitch: Dictionary of Banking Terms. USA: Barron's Educational Series, Inc, 2006, s. 187-188. ISBN 978-0-7641-3263-6.

  Bibliografia[]

 • Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec 2014 r. – grudzień 2014 r., NBP, Marzec 2015.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2015 r., poz. 128, tekst jednolity)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Portal Opłaty Bankowe
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Prowizja - to wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz dającego polecenie lub zawieranie ich w jego imieniu; ustalane w procentach od wartości transakcji.Opłata skarbowa zwana także opłatą stemplową – stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polecenie zapłaty – bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Polega na automatycznym wykonywaniu przelewu z konta dłużnika na konto wierzyciela (np. stałego usługodawcy) na podstawie poleceń zapłaty przekazywanych bankowi dłużnika przez wierzyciela oraz zgody wierzyciela na takie przelewy składanej u dłużnika lub bezpośrednio w banku.
  Karta płatnicza, karta bankowa – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez bank lub instytucję finansową, stanowiący jedno z narzędzi zdalnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym.
  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.
  Bankowość elektroniczna (ang. e-banking) – forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych. Usługi bankowości elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.