• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oocysta

  Przeczytaj także...
  Mikropyle – por w błonie, pokrywający komórkę jajową, do której dostaje się nasienie. Mikropyle można znaleźć również w sporozoitach niektórych digenetycznych organizmów (ang. digenetic organisms), np. zarodźców. Mikropyle znajduje się w przedniej części komórki. Nad mikropylem znajduje się wieczko biegunowe.Oocysta – zygota powstała w wyniku gamogonii po połączeniu się mikrogamety z makrogametą na drodze oogamii u apikompleksów. Po zapłodnieniu zygota otacza się grubą osłonką. Następnie podczas sporulacji – podziału zygoty – powstają sporoblasty oraz ewentualnie ciało resztkowe. Sporoblasty otaczają się oddzielnymi osłonami, a następnie, zależnie od rodzaju, przekształcają się w jedną lub kilka sporocyst. Dalszy podział jądra i cytoplazmy w sporocystach prowadzi do powstania sporozoitów. Niezależnie od nich, powstają czasem ciała resztkowe sporocysty, których ilość jest zmienna. Po zakończeniu sporulacji oocysta jest nazywana sporulowaną oocystą. Sporulacja oocysty może przebiegać w organizmie żywiciela lub w środowisku zewnętrznym. Sporulowana oocysta jest formą inwazyjną.
  Oocysta – zygota powstała w wyniku gamogonii po połączeniu się mikrogamety z makrogametą na drodze oogamii u apikompleksów. Po zapłodnieniu zygota otacza się grubą osłonką. Następnie podczas sporulacji – podziału zygoty – powstają sporoblasty oraz ewentualnie ciało resztkowe. Sporoblasty otaczają się oddzielnymi osłonami, a następnie, zależnie od rodzaju, przekształcają się w jedną lub kilka sporocyst. Dalszy podział jądra i cytoplazmy w sporocystach prowadzi do powstania sporozoitów. Niezależnie od nich, powstają czasem ciała resztkowe sporocysty, których ilość jest zmienna. Po zakończeniu sporulacji oocysta jest nazywana sporulowaną oocystą. Sporulacja oocysty może przebiegać w organizmie żywiciela lub w środowisku zewnętrznym. Sporulowana oocysta jest formą inwazyjną.

  Oocystazygota powstała w wyniku gamogonii po połączeniu się mikrogamety z makrogametą na drodze oogamii u apikompleksów. Po zapłodnieniu zygota otacza się grubą osłonką. Następnie podczas sporulacji – podziału zygoty – powstają sporoblasty oraz ewentualnie ciało resztkowe. Sporoblasty otaczają się oddzielnymi osłonami, a następnie, zależnie od rodzaju, przekształcają się w jedną lub kilka sporocyst. Dalszy podział jądra i cytoplazmy w sporocystach prowadzi do powstania sporozoitów. Niezależnie od nich, powstają czasem ciała resztkowe sporocysty, których liczba jest zmienna. Po zakończeniu sporulacji oocysta jest nazywana sporulowaną oocystą. Sporulacja oocysty może przebiegać w organizmie żywiciela lub w środowisku zewnętrznym. Sporulowana oocysta jest formą inwazyjną.

  Ciałko biegunowe – mała komórka składająca się z niewielkiej ilości cytoplazmy oraz jądra komórkowego. Powstaje w wyniku nierównego podziału głównego oocytu (pierwsze ciałko biegunowe) oraz, jeśli ma miejsce zapłodnienie, podrzędnego oocytu (drugie ciałko biegunowe). Może znajdować się po jednej lub po obydwóch stronach komórki bakteryjnej.Apikompleksy (Apicomplexa) – organizmy wyłącznie pasożytnicze, wyróżniające się obecnością tzw. kompleksu apikalnego ułatwiającego im wnikanie do komórek żywiciela. Obecnie zaliczane są do supergrupy Chromalveolata, razem z żółto-brunatnymi glonami i grzybopodobnymi lęgniowcami oraz orzęskami.

  Budowa sporulowanej oocysty[edytuj kod]

  Sporulowana oocysta otoczona jest osłonką, składającą się z otoczki wewnętrznej oraz otoczki zewnętrznej. Na jednym z biegunów znajduje się wieczko biegunowe pod którym może występować otwór zwany mikropyle. Dodatkowo, w okolicach bieguna oocysty, mogą występować niezależnie od siebie ciałko biegunowe a także ciałko resztkowe oocysty. W sporulowanej oocyście znajdują się sporocysty.

  Sporozoit (z gr. sporo- + zóon ‘zwierzę’ + eídos ‘postać’) – to zarodnik formujący się poprzez zapłodnienie. Może nim być każdy sierpokształtny jądrowy zarodek, uformowany przez podział protoplazmy zarodnika organizmu apikompleksowego. W malarii sporozoity są formami zarodźców, które są wyzwolone od oocytów komarów. Sporozoity gromadzą się w śliniankach komarów – zostają przeniesione do organizmu człowieka, kiedy te żywią się krwią.Oocysta – zygota powstała w wyniku gamogonii po połączeniu się mikrogamety z makrogametą na drodze oogamii u apikompleksów. Po zapłodnieniu zygota otacza się grubą osłonką. Następnie podczas sporulacji – podziału zygoty – powstają sporoblasty oraz ewentualnie ciało resztkowe. Sporoblasty otaczają się oddzielnymi osłonami, a następnie, zależnie od rodzaju, przekształcają się w jedną lub kilka sporocyst. Dalszy podział jądra i cytoplazmy w sporocystach prowadzi do powstania sporozoitów. Niezależnie od nich, powstają czasem ciała resztkowe sporocysty, których ilość jest zmienna. Po zakończeniu sporulacji oocysta jest nazywana sporulowaną oocystą. Sporulacja oocysty może przebiegać w organizmie żywiciela lub w środowisku zewnętrznym. Sporulowana oocysta jest formą inwazyjną.

  Budowa sporulowanej sporocysty[edytuj kod]

  Sporulowana sporocysta zawiera sporozoity i otoczona jest własną osłonką. Na jednym z biegunów osłonki może znajdować się ciałko Stieda, a pod nim, od wewnątrz sporocysty, możliwa jest obecność substieda body (SBB). Na przeciwległym biegunie może wystąpić parastieda body (PSB). Ponadto, w obrębie sporulowanej sporocysty, mogą wystąpić ciałka resztkowe sporocysty.

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Przetrwalnik (endospora, spora, gr. σπορα tzn. nasienie) – formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków (susza, niskie temperatury).

  Przypisy

  1. Choroby pasożytnicze zwierząt domowych. s. 55.
  2. Donald W. Duszynski, Patricia G. Wilber. A Guideline for the Preparation of Species Descriptions in the Eimeriidae. „J. Parasitol.”. 83(2), s. 333-336, 1997. The American Society of Parasitologists. 
  3. Choroby pasożytnicze zwierząt domowych. s. 53.

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Stanisław Furmaga: Choroby pasożytnicze zwierząt domowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983. ISBN 83-09-00671-3.
 • Saving, Storing and Preserving Oocysts for Observation. [dostęp 2012-07-30].
 • Ciałko Stieda – ultrastrukturalne organellum położone w regionie polarnym sporocystu określonej kokcydii, przypominająca kulkopodobną strukturę lub zatyczkę blokującą dziurę sporocysty, która pozwala na ekscystację sporozoitów. Wchodzi w skład budowy sporocysty. Ciałko Stieda może znajdować się na jednym z biegunów osłonki sporocysty, a pod nim, od wewnątrz sporocysty, możliwa jest obecność substieda body (SBB).  Na przeciwległym biegunie może wystąpić parastieda body (PSB).Zygota — komórka powstała w wyniku zapłodnienia, czyli połączenia haploidalnej gamety męskiej z haploidalną gametą żeńską w procesie rozmnażania płciowego. Nowo powstała diploidalna komórka ulega dalszym podziałom dając początek dorosłemu organizmowi potomnemu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oocysta – zygota powstała w wyniku gamogonii po połączeniu się mikrogamety z makrogametą na drodze oogamii u apikompleksów. Po zapłodnieniu zygota otacza się grubą osłonką. Następnie podczas sporulacji – podziału zygoty – powstają sporoblasty oraz ewentualnie ciało resztkowe. Sporoblasty otaczają się oddzielnymi osłonami, a następnie, zależnie od rodzaju, przekształcają się w jedną lub kilka sporocyst. Dalszy podział jądra i cytoplazmy w sporocystach prowadzi do powstania sporozoitów. Niezależnie od nich, powstają czasem ciała resztkowe sporocysty, których ilość jest zmienna. Po zakończeniu sporulacji oocysta jest nazywana sporulowaną oocystą. Sporulacja oocysty może przebiegać w organizmie żywiciela lub w środowisku zewnętrznym. Sporulowana oocysta jest formą inwazyjną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.