• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Onufry Rutkowski

  Przeczytaj także...
  Zakon pijarów – potoczna nazwa Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) czyli Zakonu Szkół Pobożnych – zakon ustanowiony przez papieża Grzegorza XV 18 listopada 1621 r. (regułę zatwierdzono rok później). Korzenie swe wywodzi jednak od roku 1597, kiedy to św. Józef Kalasancjusz otworzył pierwszą bezpłatną i powszechną szkołę podstawową w Europie.Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

  Onufry Józef Rutkowski, krypt.: X. O. R. S. P., (ur. 26 grudnia 1746, zm. 1815 w Lublinie) – polski pijar i poeta.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W wieku 15 lat (29 sierpnia 1762) wstąpił w Podolińcu do zakonu pijarów, przyjmując wówczas imię Onufry (imię chrzestne: Józef). Po zakończeniu nowicjatu studiował kolejno: Nowy Sącz (humaniora 1765 i logika 1766) i Międzyrzecz Korecki (fizyka 1767).

  Jakub Komorowski herbu Korczak (ur. 1724 w Susznie zm. 1781 r. w Witkowie) - starosta nowosielski, kasztelan sanocki. Tytuł hrabiowski otrzymał od króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 r.Lublin (łac. Lublinum, jid. לובלין, lit. Liublinas, ros. Люблин) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa lubelskiego. Położona na Wyżynie Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą, historycznie w Małopolsce.

  Twórczość[ | edytuj kod]

  Autor wydanego we Lwowie w 1775 r. zbioru Zabawki poetyckie rozmaitym wierszem polskim napisane..., dedykowanego Jakubowi Komorowskiemu, kasztelanowi santockiemu.

  Ważniejsze utwory[ | edytuj kod]

  1. Wiersz radośny na dzień ślubny Jaśnie Wielmożnego Jerzego hrabi Potockiego, starosty tłomackiego, i Barbary Brzostowskiej, podskarbianki w. W. X. Lit., brak miejsca wydania (1773)
  2. Zabawki poetyckie rozmaitym wierszem polskim napisane przez X. ... Scholarum Piarum, w Konwikcie Nobilium lwowskim retoryki i poetyki profesora, Lwów 1775, (dedykowane Jakubowi Komorowskiemu, kasztelanowi santockiemu); zbiór ód, satyr, eklog, sielanek i rozmów wierszem, m.in. przekład z M. Sarbiewskiego, J. Walliusa, "Oda XIII. Na dzień imienin Adama Naruszewicza poety laurem i medalem od króla Stanisława Augusta udarowanego"
  3. Oda wdzięczność okazująca Jaśnie Wielmożnemu Jmć Xiędzu Samuelowi na Głownie Głowińskiemu, sufraganowi lwowskiemu, biskupowi hebrońskiemu, imieniem Konwiktu Nobilium lwowskiego Scholarum Piarum... z okazji świeżo przysłanego mu z Wiednia orderu ofiarowana, przez X. ... retoryki i poetyki profesora, Lwów 1776
  4. Wiersz do JW. Naruszewicza, biskupa łuckiego i brzeskiego, orderów polskich kawalera, z okoliczności mianej przez niego mowy w izbie sejmowej d. 3 stycznia 1791 r., brak miejsca wydania (1791); druk podpisany krypt. X. O. R. S. P.; tekst podpisany pełnym nazwiskiem w rękopisie Biblioteki Czartoryskich, sygn. 2348, s. 219.

  Listy[ | edytuj kod]

  1. Do Antoniego Skarbka Leszczyńskiego 2 listy z roku 1798, rękopis: Ossolineum, sygn. 11900/II.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • T. 6, cz. 1: Oświecenie. W: Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 128-129.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Dzieła Onufrego Rutkowskiego w Polskiej Bibliotece Cyfrowej Polona • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.694 sek.