• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • On-Line Encyclopedia of Integer Sequences

  Przeczytaj także...
  Wykres funkcji – potocznie graficzne przedstawienie funkcji. Ogólniej, w matematyce wykresem funkcji f : X → Y {displaystyle f:X o Y} , gdzie X {displaystyle X} i Y {displaystyle Y} są dowolnymi zbiorami, nazywamy podzbiór S ⊂ X × Y {displaystyle Ssubset X imes Y} dany wzorem:Ciąg – w matematyce pojęcie oddające intuicję ponumerowania, czy też uporządkowania elementów zbioru. W zależności od rodzaju elementów zbioru stosuje się różne nazwy: w przypadku liczb mówi się o ciągach liczbowych, bądź bardziej precyzyjnie, np. w przypadku zbioru liczb całkowitych, rzeczywistych czy zespolonych, ciąg nazywa się wtedy odpowiednio ciągiem całkowitoliczbowym, rzeczywistym i zespolonym. Jeśli elementami zbioru są funkcje, to ciąg nazywa się ciągiem funkcyjnym. Ciąg powstały poprzez wybranie elementów innego ciągu nazywa się podciągiem.
  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS, czasami nazywana również od nazwiska autora encyklopedią Sloane) – internetowa, darmowa baza ciągów liczb całkowitych.

  OEIS skierowana jest do zawodowych matematyków oraz amatorów i jest szeroko cytowana. Zawiera ponad 260 tysięcy (na 2015 r.) różnych ciągów, będąc tym samym największą bazą danych tego typu.

  Każdy wpis zawiera początkowe elementy ciągu, słowa kluczowe, komentarze, linki do literatury oraz dodatkowe funkcje, takie jak generowanie wykresu czy odtwarzanie muzycznej reprezentacji ciągu. Bazę można przeszukiwać używając słów kluczowych oraz podciągów.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona główna (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.68 sek.