• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olsztyn  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu – jest związkiem wyznaniowym oficjalnie zarejestrowanym w Polsce 27 stycznia 1984 roku, początkowo jako Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagyu. Od października 1994 roku do października 2005 roku związek działał pod nazwą Związek Buddyjski Karma Kagyu.Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.

  Olsztyn (niem. Allenstein , dawniej hist. pol. Holstin, łac. Allenstenium, prus. Alnāsteini) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej i luterańskiej diecezji mazurskiej. Główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedziba władz i instytucji regionu, a także węzeł kolejowy i drogowy. Miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej.

  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.

  Według danych GUS na dzień 30.06.2015 populacja Olsztyna wynosiła 174 083 mieszkańców.

  Olsztyn leży w południowej części Warmii, historycznej krainy będącej w latach 1466–1772 częścią Rzeczypospolitej.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 1.1 Podział administracyjny
 • 1.2 Zmiana granic miasta
 • 2 Warunki naturalne
 • 2.1 Ukształtowanie terenu
 • 2.2 Klimat
 • 2.3 Stosunki wodne
 • 2.4 Przyroda
 • 3 Demografia
 • 4 Nazwa
 • 5 Historia
 • 5.1 Średniowiecze
 • 5.2 Historia nowożytna
 • 5.3 Historia współczesna
 • 6 Polityka i administracja
 • 6.1 Rada miasta
 • 6.2 Burmistrzowie i prezydenci miasta
 • 7 Gospodarka
 • 7.1 Przemysł
 • 7.2 Centra handlowe
 • 8 Transport
 • 8.1 Komunikacja miejska
 • 8.2 Transport drogowy
 • 8.3 Transport kolejowy
 • 8.4 Transport lotniczy
 • 9 Bezpieczeństwo publiczne
 • 9.1 Szpitale publiczne
 • 9.2 Szpitale niepubliczne
 • 10 Oświata i nauka
 • 10.1 Uczelnie
 • 10.2 Jednostki naukowo-badawcze
 • 11 Kultura i sztuka
 • 11.1 Muzea
 • 11.2 Galerie
 • 11.3 Kina
 • 11.4 Teatry
 • 11.5 Muzyka
 • 11.6 Imprezy i festiwale
 • 11.7 Planetarium i obserwatorium
 • 11.8 Inne organizacje i placówki kulturalne
 • 12 Media
 • 12.1 Radio i telewizja
 • 12.2 Prasa
 • 13 Religia
 • 13.1 Katolicyzm
 • 13.2 Prawosławie
 • 13.3 Protestantyzm
 • 13.4 Inne chrześcijańskie
 • 13.5 Buddyzm
 • 14 Turystyka
 • 14.1 Szlaki turystyczne
 • 14.2 Turystyka kajakowa
 • 14.3 Zabytki
 • 15 Sport
 • 16 Osoby związane z Olsztynem
 • 16.1 Honorowi obywatele miasta
 • 17 Miasta partnerskie
 • 17.1 Miasta współpracujące
 • 18 Zobacz też
 • 19 Przypisy
 • 20 Bibliografia
 • 21 Linki zewnętrzne
 • Himalaista – człowiek uprawiający himalaizm, czyli wspinaczkę wysokogórską uprawianą w Himalajach lub w innych wysokich górach, w których wysokość szczytów przekracza co najmniej 5000 m n.p.m. Są to m.in. Karakorum, Kunlun, Hindukusz, Pamir, Tienszan, Kaukaz, Andy, góry Alaski.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Położenie[]

  Olsztyn położony jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego nad rzeką Łyną, w granicach Pojezierza Olsztyńskiego, które wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Mazurskiego i jest podprowincją Pojezierzy Wschodniobałtyckich. Od południowej strony miasto sąsiaduje z Puszczą Napiwodzko-Ramucką.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Okręg wyborczy nr 3 – okręg wyborczy obejmujący województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Olsztynie.

  Miasto sąsiaduje z gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd oraz Jonkowo. Jedynym powiatem, z którym graniczy Olsztyn, jest powiat olsztyński (ziemski).

  Olsztyn leży 87 km od granicy z Rosją, 131 km od Kaliningradu i 408 km od stolicy LitwyWilna.

  Według Google Maps odległości drogowe do stolic sąsiednich województw wynoszą:

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Sport w Olsztynie – oprócz typowych walorów rekreacyjno-turystycznych, miasto Olsztyn jest prężnie działającym ośrodkiem sportowym. W mieście działa kilkadziesiąt klubów sportowych, spośród których najpopularniejszy jest Stomil Olsztyn (piłka nożna) (dawny Stomil Olsztyn). Innymi utytułowanymi i powszechnie rozpoznawanymi klubami na arenie ogólnokrajowej są AZS UWM Olsztyn, OKPR Traveland-Społem Olsztyn oraz KKS Warmia Olsztyn.
 • Olsztyn – Białystok – 241 km,
 • Olsztyn – Bydgoszcz – 208 km,
 • Olsztyn – Gdańsk – 169 km,
 • Olsztyn – Toruń – 172 km,
 • Olsztyn – Warszawa – 212 km.
 • Podział administracyjny[]

  Olsztyn podzielony jest na 23 osiedlajednostki pomocnicze gminy. Stanowią one najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego. Do zakresu ich działania należą sprawy publiczne o zasięgu lokalnym.

  Gutkowo (niem. Göttkendorf)– osiedle (jednostka pomocnicza gminy), część oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna, położone w północno-zachodniej części miasta, nad Jeziorem Ukiel (Krzywym). Dawniej podolsztyńska wieś, której część obszaru w 1987 włączono do granic administracyjnych miasta jako osobną dzielnicę. Na terenie osiedla znajdują się jeziora Redykajny i Tyrsko (potocznie zwane Żbikiem). Administracyjnie osiedle Gutkowo obejmuje osiedle Łupstych.Łukasz Kadziewicz (ur. 20 września 1980 w Dobrym Mieście) – siatkarz, grający na pozycji środkowego; reprezentant Polski, dwukrotny olimpijczyk oraz wicemistrz świata z 2006. 6 grudnia 2006 „za wybitne osiągnięcia sportowe” prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

  Osiedla olsztyna.svg

  Legenda

       granice osiedli

       wybrane ulice

  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie – najstarsza publiczna szkoła średnia w Olsztynie, znajdująca się w czołówce rankingu olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych; utworzona 4 czerwca 1945 roku jako Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie.

       tory kolejowe

       wody

  W Olsztynie funkcjonuje również co najmniej kilkanaście mniejszych osiedli, nieposiadających rad osiedli. Nie stanowią one oficjalnego podziału administracyjnego, ale zostały wyodrębnione (np. ze względu na swoje położenie) i posiadają nazwy powszechnie używane przez mieszkańców. Jest to 17 osiedli bez rad osiedli: Jakubowo, Karolin, Kolonia Jaroty, Kortowo II, Łupstych, Mleczna, Niedźwiedź, Piękna Góra, Podlesie, Pozorty, Skarbówka Poszmanówka, Słoneczny Stok, Stare Kieźliny, Stare Miasto, Stare Zalbki, Stary Dwór, Track, Zacisze, Tęczowy Las.

  Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie końcowe dołączane do zakończenia łącza telefonicznego.Prasa akademicka w Olsztynie – czasopisma drukowane, związane z uczelniami Olsztyna (placówki PAN, oddziały olsztyńskie towarzystw naukowych, ART, WSP, Hosianum, uczelnie niepaństwowe, organizacje studenckie, uczelniane związki zawodowe itd.).

  Zmiana granic miasta[]

  Pierwsza powojenna zmiana granicy Olsztyna odbyła się w 1965 r. na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1965 r. Rozporządzenie zawiera m.in. szczegółowy opis przebiegu granicy.

  Kolejna zmian granicy odbyła w 1977 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1977 r. Szczegółowy opis przebiegu granicy znajduje się w Zarządzeniu Nr 31 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 13 września 1977 r. W ramach zmiany włączono do miasta obszar o powierzchni 16,48 km² (1648 ha) gruntu.

  Trolejbus – pasażerski pojazd drogowy zaprojektowany do przewozu więcej niż dziewięciu osób (wliczając kierowcę), napędzany energią elektryczną pobieraną z sieci trakcyjnej i nie poruszający się po szynach. Ma dwa odbieraki prądu połączone z zawieszoną nad jezdnią parą przewodów. Stąd nazwa od angielskiego słowa „trolley” i końcówki „bus” od omnibus (po łacinie – dla wszystkich). W Polsce trolejbusy korzystają z prądu stałego o napięciu 600 V.Polskie Radio Olsztyn – regionalna rozgłośnia Polskiego Radia nadająca z Olsztyna. Swym zasięgiem obejmuje całe województwo warmińsko-mazurskiego oraz część pomorskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego .

  Kolejna zmiana granicy odbyła się w 1987 r. na podstawie Uchwały Nr XXII/147/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 9 października 1987 r. Szczegółowy opis przebiegu granicy znajduje się w Zarządzeniu Nr 55 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 14 listopada 1987 r. W ramach zmiany włączono do miasta obszar o powierzchni 12,96 km² (1295,57 ha) gruntu.

  Nowa Hanza – związek miast partnerskich Europy Północnej założony w 1980 w holenderskim Zwolle. Celem tego związku jest rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. Nowa Hanza przejęła tradycje średniowiecznej Hanzy.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Obecna granica miasta funkcjonuje od 1 stycznia 1988 r. i obejmuje obszar o powierzchni 88,33 km².

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Seweryna Pieniężnego w Olsztynie – jedna z głównych ulic olsztyńskiego Śródmieścia. Rozciąga się od skrzyżowania z ulicą 1 Maja, aleją Piłsudskiego oraz ulicą 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Szrajbera i ulicą Knosały.
  Telewizja Kortowo - to telewizja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Powstała w 1989r na Akademii Rolniczo-Technicznej jako Studio Telewizji Kasetowej. Telewizja Kortowo zajmuje się przygotowywaniem materiałów filmowych o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Są to zarówno filmy o historii uczelni, jej dorobku naukowym, ofercie kształcenia jak i różnego rodzaju materiały dydaktyczne, promocyjne, reklamowe a także bieżące reportaże z życia uniwersytetu. TV Kortowo szkoli studentów w zakresie realizacji materiałów dziennikarskich, obsługi kamer, montażu oraz realizacji filmów. Swoją nazwę wzięła od dzielnicy Olsztyna - Kortowa, w której znajduje się miasteczko akademickie Uniwersytetu. Studenci tworzą również program humorystyczny "Szołżak".
  Mijanka wyznaczony odcinek drogi szynowej lub kołowej jednopasmowej (jednotorowej) umożliwiający wyprzedzanie i wymijanie się pojazdów szynowych lub drogowych.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Wojciech "Łozo" Łozowski (ur. 5 lipca 1984 w Olsztynie) – polski wokalista, a także osobowość telewizyjna. Od 2004 roku wokalista grupy Afromental. Syn mistrza tańca towarzyskiego Andrzeja Łozowskiego. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV.
  Agora Spółka Akcyjna – polska, publiczna spółka prawa handlowego, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność mediową. Nazwa spółki pochodzi od greckiego określenia miejsca spotkań.
  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami (dawniej w TVN: Taniec z gwiazdami, ang. Strictly Come Dancing) – program rozrywkowy nadawany przez TVN od 2005 do 2011 roku, a od 2014 roku w Telewizji Polsat. Program produkowany jest na podstawie formatu Dancing with the Stars na licencji BBC Worldwide.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.349 sek.