• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.
  Wydział Zdrowia Publicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego – wydział Olsztyńskiej Szkoły Wyższej powstały w 2002 roku, obecnie kształcący w czterech specjalnościach na studiach I stopnia.

  Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiegopolska niepaństwowa uczelnia w Olsztynie powstała w 1997 roku.

  Historia[]

  W 1994 roku przy ul. Bydgoskiej w Olsztynie z inicjatywy Józefa Rusieckiego powstało prywatne autorskie liceum ogólnokształcącego, które do dziś korzysta z bazy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

  Pierwsza inauguracja roku akademickiego w uczelni miała miejsce w październiku 1997 roku. Wówczas to otwarto Wydział Pedagogiczny, którego pierwszym sześćdziesięciu studentom indeksy wręczył założyciel oraz pierwszy rektor uczelni, a obecnie jej patron Józef Rusiecki.

  Wychowanie fizyczne (w-f, WF) stanowi zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011)Akademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie (ART) – jedna z trzech placówek, na bazie których powstał 1 września 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

  W 1998 roku uczelnia wzbogaciła swoją ofertę akademicką o dwa nowe kierunki: animację turystyki i rekreacji oraz promocję zdrowia. Drugi w historii rok akademicki placówka zainaugurowała z liczbą około tysiąca studentów, kształcących się zarówno na studiach dziennych, jak i podyplomowych. Tuż przed rozpoczęciem drugiego roku akademickiego na terenie uczelni zorganizowano pierwszą w jej historii sesję naukową zatytułowaną „Człowiek w relacjach edukacyjnych”, w której udział wzięli pracownicy naukowi z innych olsztyńskich uczelni wyższych, a także reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego.

  Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego – wydział Olsztyńskiej Szkoły Wyższej powstały w 1999 roku, jako Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, w obecnej formie funkcjonujący od 2005 roku. Na chwilę obecną kształcący na kierunku wychowanie fizyczne zarówno na studiach pierwszego, jaki i drugiego stopnia.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Do drugiej konferencji, tym razem już międzynarodowej doszło w 1999 roku. Jej współorganizatorami poza Olsztyńską Szkołą Wyższą była olsztyńska Akademia Rolniczo-Techniczna oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Poza gośćmi z polskich uczelni, na konferencji pojawili się również naukowcy z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Czech. Zarówno ta, jak i wcześniejsza konferencja zostały uwieńczone materiałami wydanymi we własnym wydawnictwie.

  Wydział Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego – najmłodszy wydział Olsztyńskiej Szkoły Wyższej powstały w 2005 roku. Na chwilę obecną kształcący na kierunku fizjoterapia zarówno na studiach pierwszego, jaki i drugiego stopnia.Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

  Tego samego roku otwarto także dwa kolejne kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz fizjoterapię. Wiązało się to z powołaniem do życia drugiego po Wydziale Pedagogicznym, Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Uczelnia zapoczątkowała także wydawanie pisma akademickiej społeczności studentów i pracowników OSW „Dialog” oraz powołała do życia Studium Języków Obcych, a także Klub Turysty.

  Kosmetologia, kosmetyka lekarska – dział dermatologii zajmujący się leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną.Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.

  8 listopada 2000 w wypadku samochodowym zginęli założyciel i dotychczasowy rektor uczelni Józef Rusiecki oraz Wiesław Ciczkowski, prorektor uczelni. Decyzją senatu 7 grudnia nowym rektorem wybrany został Witold Tulibacki, natomiast funkcję prorektora objął Stanisław Kawula. Prowadzeniem placówki zajęła się także żona zmarłego założyciela Helena Rusiecka oraz jego córka Agnieszka Sawicka.

  Józef Rusiecki (ur. 12 marca 1947 w Bronikowie, zm. 8 listopada 2000), pedagog polski, założyciel, pierwszy rektor i patron Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.Witold Tulibacki (ur. 20 grudnia 1945, zm. 13 stycznia 2006) – polski filozof, w latach 2000-2006 rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.

  Wydziały i kierunki kształcenia[]

  W ramach uczelni działają następujące wydziały:

 • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
 • Filologia: anglistyka
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Wydział Wychowania Fizycznego
 • Wychowanie fizyczne
 • Wydział Fizjoterapii
 • Fizjoterapia
 • Wydział Zdrowia Publicznego
 • Kosmetologia
 • Zdrowie publiczne
 • Władze[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego.
 • Rektor: prof. dr hab. Henryk Kostyra
 • Prorektor: dr hab. Waldemar Żebrowski prof. OSW
 • Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych: dr hab. Danuta Wajsprych prof. OSW
 • Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego: dr Jarosław Marcinkowski
 • Dziekan Wydziału Fizjoterapii: dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna
 • Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego: dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk
 • Dyrektor ds. administracyjnych: mgr Jarosław Kulbaba
 • Po śmierci założyciela uczelni Józefa Rusieckiego, jego żona Helena Rusiecka objęła funkcję dyrektora uczelni oraz jej założyciela.

  Łotwa (łot. Latvija, Republika Łotewska – Latvijas Republika) – państwo w Europie Północnej powstałe po I wojnie światowej, jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO.Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.

  Przypisy

  1. Historia (pol.). Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. [dostęp 2014-04-27].
  2. Wydziały Uczelni i organizacja studencka (pol.). Olsztyńska Szkoła Wyższa. [dostęp 2015-03-29].
  3. Władze uczelni (pol.). Olsztyńska Szkoła Wyższa. [dostęp 2015-03-29].
  Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych – wydział Olsztyńskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 roku, jako pierwszy na tej uczelni, obecnie kształcący w czterech specjalnościach na studiach I stopnia (licencjackich) oraz szcześciu na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Pedagogiczny Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego – wydział Olsztyńskiej Szkoły Wyższej powstały w 1997 roku, jako pierwszy na tej uczelni, obecnie kształcący w sześciu specjalnościach na studiach I stopnia (licencjackich) oraz trzech na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).
  Wiesław Ciczkowski (ur. 12 października 1951, zm. 8 listopada 2000) – polski pedagog, specjalizujący się w pedagogice społecznej.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Polskie Towarzystwo Filozoficzne – założone w 1904 towarzystwo naukowe, którego statutowym zadaniem jest uprawianie i krzewienie nauk filozoficznych, w szczególności ontologii, teorii poznania, logiki, metodologii, etyki, historii filozofii wraz z historią myśli społecznej.
  Stanisław Kawula (ur. 8 maja 1939 w Koniczynce), pedagog polski, profesor i rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.