• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olkusz - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina Sułoszowa (hist. gmina Pieskowa Skała) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim. Leży ok. 37 km od Krakowa i ok. 12 km. od Olkusza.Zederman – duża wieś w Polsce położona w zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w centralnej części Płaskowyżu Ojcowskiego, w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz, przy drodze krajowej 94. Zederman sąsiaduje z Przeginią (powiat krakowski, gmina Jerzmanowice-Przeginia), Sienicznem, Kosmolowem i Zimnodołem (powiat olkuski). Wieś jest typowo rolnicza. Sołtysem jest obecnie Małgorzata Postołek. Wieś otoczona jest lasem bukowym, sosnowym i świerkowym. Występują tu skały wapienne. W Zedermanie znajduje się Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy, przedszkole publiczne, klub piłkarski Błysk Zederman, remiza strażacka, kilka sklepów i restauracji. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.
  Żurada – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz przy drodze wojewódzkiej 791 (w Żuradzie I).

  Olkusz (do 1954 miasto Olkusz + gmina Rabsztyn) – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

 • Siedzibą gminy jest Olkusz.
 • Według danych z 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy zameldowane były na pobyt stały 49 026 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Olkusz ma obszar 150,66 km², w tym:

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
 • miasto Olkusz: 25,6 km²
 • użytki rolne: 44%
 • użytki leśne: 45%
 • Gmina stanowi 24,21% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2013 roku:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Olkusz w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Olkusz.png

  Jednostki pomocnicze gminy[ | edytuj kod]

  Sołectwa:

 • Miasto Olkusz podzielone jest na 10 osiedli.
 • Religia[ | edytuj kod]

 • Kościół rzymskokatolicki: 8 parafii (4 w Olkuszu, oraz po 1 w Braciejówce, Gorenicach, Kosmolowie i Osieku)
 • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Arka” w Olkuszu
 • Grupa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Olkuszu
 • Świadkowie Jehowy: 3 zbory
 • Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Bolesław, Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia, Klucze, Krzeszowice, Sułoszowa, Trzebinia, Trzyciąż, Wolbrom

  Gorenice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz. Położona jest w zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w centralnej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Znajduje się 35 km na północny zachód od Krakowa, 8 km na południe od Olkusza i 10 km na północ od Krzeszowic. Gorenice to typowa "ulicówka" z barokowym kościołem z 1673 roku. Wieś zamieszkuje ok. 1350 mieszkańców, znajduje się ok. 370 domów.Kosmolów (też: Kosmołów) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz, przy drodze wojewódzkiej nr 773.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. [dane podawane w przez GUS na dzień 31.12.2018 r.
  2. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Oficjalne dane państwowe podawane przez Prezesa GUS na dzień 31.12 2018 r.: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset. regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. Gmina Olkusz w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-15] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
  5. UG Olkusz: Jednostki pomocnicze Gminy Olkusz. Urząd Gminy Olkusz. [dostęp 2016-02-04].
  6. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2017-01-15].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Niezależny Portal Miasta Olkusz
 • Regionalne centrum Informacyjne olkuszanin.pl
 • Kogutek – osada w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz przy drodze krajowej nr. 94.Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.
  Warto wiedzieć że... beta

  Klucze – gmina wiejska w województwie małopolskim, powiecie olkuskim. Siedzibą gminy są Klucze. W 2013 roku Gmina Klucze liczyła 15 306 stałych mieszkańców.
  Gmina Bolesław (do 2 kwietnia 1991 gmina Bukowno) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Sieniczno – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz, przy drodze krajowej 94 i drodze wojewódzkiej 773. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.
  Powiat olkuski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Olkusz. Powiat położony w północno-zachodniej jego części, w obrębie trzech makroregionów geograficznych: Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechowskiej.
  Gmina Jerzmanowice-Przeginia (dawn. gmina Jerzmanowice + gmina Przeginia) - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Gmina Trzyciąż (do 1973 gmina Jangrot) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.818 sek.