• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olkusz  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Szlak Orlich Gniazd – szlak turystyczny w Polsce, przebiegający przez województwa małopolskie i śląskie. Rozpoczyna bieg w Krakowie, kończy w Częstochowie. Ma długość 163,9 km. Nazwę zawdzięcza leżącym na jego trasie ruinom zamków i warowni, nazywanych Orlimi Gniazdami ze względu na ich usytuowanie na skałach dochodzących do 30 metrów wysokości.Tęczyńscy – średniowieczny polski ród możnowładczy herbu Topór. Być może wywodził się od palatyna Sieciecha, a ich domniemani przodkowie ("poronieni książęta" według Wincentego Kadłubka) mieli być właścicielami Tyńca, który skonfiskował im Kazimierz I Odnowiciel. Za panowania ostatnich Piastów oraz Jagiellonów Tęczyńscy byli najpotężniejszą rodziną w Małopolsce, wielu z nich pełniło ważne funkcje kasztelanów krakowskich i wojewodów krakowskich, posiadali ogromny majątek. Członkowie rodu działali aktywnie najpierw na rzecz zjednoczenia kraju po okresie rozbicia dzielnicowego, potem na rzecz unii z Litwą. Siedzibą rodu był zamek Tenczyn – jego budowę rozpoczął na początku XIV w. Nawój z Morawicy, a kontynuowali jego potomkowie. Od zamku tego członkowie rodu przyjęli nazwisko po przeniesieniu się tam z zamku w Morawicy.
  Zabytki[ | edytuj kod]

  zachowane

 • Bazylika św. Andrzejakościół halowy z malowidłami ściennymi i organami renesansowymi autorstwa Hansa Hummla z lat 1612–1623 (jedne z najstarszych w Europie organów, zachowanych w stopniu bliskim oryginalnemu).
 • poliptyk olkuski z 1485 r.
 • Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.
 • Muzeum PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
 • Muzeum Wody, które mieści w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wspólnej.
 • Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu prezentujące zbiory dr. Bogdana Szczygła – jedyne tego typu w Polsce.
 • Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Dworku Machnickich.
 • Baszta wraz z odrestaurowanym fragmentem muru obronnego (obecnie kawiarnia dla młodzieży).
 • neoklasycystyczne starostwo w Rynku
 • kamienica zwana Batorówką – najstarszy budynek na olkuskim Rynku
 • kamienica Myszkowskich na rynku nr 29 – z XVI w., z renesansowym portalem z głową aniołka. Piwnice o 4 kondygnacjach.
 • kamienica na Rynku nr 24 – piwnice pałacu Tęczyńskich
 • kamienica na Rynku nr 20 – kamienica zwana Batorówką albo Królewską
 • kamienica na Rynku nr 16 – portal gotycki z piaskowca z kościoła augustianów (w fasadzie fragmenty gotyckie).
 • kamienica na Rynku nr 15 – w fasadzie fragmenty gotyckie z XV w.
 • kamienica na Rynku nr 11 – przebudowany dawny pałac Wielopolskich
 • „Stare starostwo” z 1828 r. – w miejscu mennicy Stefana Batorego.
 • Pod Rynkiem znajduje się sieć korytarzy łączących okoliczne kamienice.
 • stary cmentarz wraz z grobem płk. Francesca Nullo
 • kopiec Kościuszki z 1861 r. przy ul. Sławkowskiej
 • cmentarze żydowskie w Olkuszu – stary kirkut przy ul. Kolorowej powstały prawdopodobnie po 1584 r. i nowy kirkut przy ul. Jana Kantego z I poł. XX w.
 • W niedalekim Rabsztynie na wzgórzu znajdują się ruiny zamku Bonerów położonego na Szlaku Orlich Gniazd.
 • pomnik „ofiarom komunizmu”
 • dawny pomnik milicjanta (obecnie jeszcze niezagospodarowany)
 • niezachowane

  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
 • ratusz, gotycki,
 • mury miejskie, brama Krakowska, brama Sławkowska i ok. 14 baszt
 • klasztor augustianów z 2 poł. XIV w. (stał w pn.-wsch. części miasta) i towarzyszący mu kościół Wniebowzięcia NMP
 • wieża ciśnień – zburzona w 1962 r.
 • mennica królewska
 • bożnica żydowska przy ul. Górniczej – zbudowana w oparciu o basztę miejską (obecnie puste miejsce; niedawno można było wyczytać, że ostatni element zachowanych schodów tej synagogi został „zamieniony w gruzy” – nie wiadomo czy toczy się jakieś postępowanie w tej sprawie)
 • kościół św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic
 • kościół św. Ducha
 • kościół św. Elżbiety
 • kościół św. Krzyża – przez pewien czas zbór ewangelicki
 • zbór braci polskich
 • Widok na Osiedle Młodych oraz w tle na Osiedle Słowiki

  Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.Żurada – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Olkusz przy drodze wojewódzkiej 791 (w Żuradzie I).
 • Widok na śródmieście

 • Osiedle na ul. Skalskiej

 • Ul. Krakowska

 • Rynek w Olkuszu od strony parkingu

 • Skwer w Olkuszu

 • Ul. Sławkowska i rekonstrukcja bramy

 • Rekonstrukcja baszty

  Osadnictwo – całokształt działalności grup ludzkich wywołujący zmiany w środowisku geograficznym. Obejmuje ono proces zajmowania, podziału i użytkowania terenu wraz ze wszystkimi wytworami powstałymi w ramach tej działalności i służącymi jej. (według Z. Woźniaka)Nowy cmentarz żydowski w Olkuszu – został założony na przełomie XIX i XX wieku. Do naszych czasów zachowało się, według różnych źródeł, od kilkudziesięciu do dwustu nagrobków, z czego większość znajduje się na swoim miejscu. Na terenie nekropolii znajdują się też ruiny domu przedpogrzebowego. Cmentarz znajduje się przy ul. Ołowianej.
 • Dworek Machnickich wraz z centrum kulturalnym

 • Centrum kulturalne w Olkuszu

 • Olkuski ośrodek rekreacyjno-sportowy

 • Hala Widowiskowo-Sportowa

 • Szpital Powiatowy w Olkuszu

 • Gospodarka[ | edytuj kod]

  Targowisko w dzień targowy (piątek)

  Olkusz to jeden z ośrodków górnictwa rud cynkowo-ołowiowych w Polsce (kopalnia Olkusz – Pomorzany, nieopodal w Bukownie Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”), drobny przemysł i rzemiosło; lokalny ośrodek handlowy i kulturalny. W mieście działa Centrum Handlowe Atrium, a także sklepy znanych sieci spożywczych.

  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Tworzy pas długości ok. 80 km, pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..

  Od 2015 roku działa miejska strefa aktywności gospodarczej. Do największych pod względem zatrudnienia należą:

 • Oddział firmy Creaton Polska, produkcja dachówek
 • IMI Hydronic Engineering, produkcja zaworów, regulatorów oraz urządzeń pomiarowych.
 • Intermag, produkcja wyrobów używanych w rolnictwie oraz hodowli zwierząt.
 • Plast-Met Automotive Systems, produkcja wyrobów metalowych.
 • Owent, produkcja wentylatorów.
 • Edukacja[ | edytuj kod]

  Państwowa Szkoła Muzyczna

  Przedszkola[ | edytuj kod]

 • Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Mickiewicza
 • Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. J. Kantego 3
 • Przedszkole Publiczne nr 4 im. Marii Kownackiej ul. Bohaterów Westerplatte 12
 • Przedszkole Publiczne nr 5 ul. Długa 75
 • Przedszkole Publiczne nr 7 ul. Skalska 15
 • Przedszkole Publiczne nr 8 im. Jana Brzechwy ul. Legionów Polskich 12
 • Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 9 ul. J. Kochanowskiego 2
 • Przedszkole Publiczne nr 10 im. Lucyny Krzemienieckiej ul. Żeromskiego 6
 • Przedszkole Publiczne nr 13 im. Marii Konopnickiej ul. Kosynierów 14
 • Przedszkole „Mądre Urwisy” ul. Żuradzka 15 a
 • Przedszkole Niepubliczne Integracyjne „Tęczowa Kraina” ul. Dąbrowskiego 11
 • Przedszkole Niepubliczne Delfin ul. Sławkowska 5/6
 • Przedszkole Niepubliczne ul. Polna 5
 • Przedszkole Niepubliczne Językowe ul. Al. 1000-lecia 12
 • Szkoły podstawowe[ | edytuj kod]

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika, ul. Kantego 5
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Iwaszkiewicza, ul. Kochanowskiego 2
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema, ul. Hardego 11 a
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Fr. Nullo, ul. Fr. Nullo 36
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Bylicy, ul. Cegielniana 24
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. F. Chopina, ul. Długa 67
 • Specjalna Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kochanowskiego 2
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego, ul. Kosynierów 14
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. K. Makuszyńskiego, ul. Żeromskiego 1
 • Szkoły ponadpodstawowe[ | edytuj kod]

 • Licea
 • I Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Wielkiego, ul. Polna 8
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej, ul. Żeromskiego 1
 • III Liceum Ogólnokształcące im. A. Kocjana, ul. Fr. Nullo 32
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, ul. Korczaka 7
 • Technika
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Górnicza 12
 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 ul. Paryzantów 8
 • Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. A Kocjana, ul. Fr. Nullo 32
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Legionów Polskich 1
 • Szkoły Branżowe I Stopnia
 • Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Górnicza 12
 • Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 ul. Paryzantów 8
 • Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. A Kocjana, ul. Fr. Nullo 32
 • Szkoła Branżowa I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Legionów Polskich 1
 • Szkoła Branżowa I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Kochanowskiego 2
 • Szkoły dla Dorosłych
 • Szkoła dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Górnicza 12
 • Szkoła dla Dorosłych nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. A Kocjana, ul. Fr. Nullo 32
 • Szkoła dla Dorosłych nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Legionów Polskich 1
 • Szkoły artystyczne[ | edytuj kod]

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 6
 • Szkoły wyższe[ | edytuj kod]

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Fr. Nullo 32
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Polna 8
 • Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Droga krajowa nr 94 – droga krajowa będąca bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4. Droga krajowa nr 94 w znacznej części jest poprowadzona starą trasą drogi krajowej nr 4. Po całkowitym wybudowaniu autostrady A4 na odcinku Zgorzelec – Tarnów równolegle biegnąca dawna droga krajowa nr 4, nabrała znaczenia drugorzędnego i pełni funkcję trasy zapasowej; może okazać się przydatna w razie ewentualnego powstania wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na A4. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie oraz małopolskie. Pod oznaczeniem drogi krajowej nr 4 nadal funkcjonuje odcinek od Targowiska do przejścia granicznego w Korczowej, jednak według wykazu dróg krajowych opublikowanego na stronie GDDKiA przebieg drogi nr 94 wytyczony został aż do Tarnowa..


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bonerowie – rodzina mieszczańska pochodzenia niemieckiego, w późnym średniowieczu osiadła na Śląsku i w Małopolsce, od XV wieku jej przedstawiciele odgrywali ważną rolę na dworze Jagiellonów, w 1514 roku uzyskali nobilitację i polski indygenat.
  Staffordshire Moorlands – dystrykt w północnej części hrabstwa Staffordshire w Anglii, w odległości 60 km od Manchesteru.
  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Lądowisko Olkusz-Szpital – lądowisko sanitarne w Olkuszu, w województwie małopolskim, położone przy ul. 1000-lecia 13. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg w dzień i w nocy.
  Sala królestwa – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia religijnego członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, obiekt służący biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez ten związek wyznaniowy oraz wielbieniu Boga (Jehowy). Chociaż pierwsze takie miejsca zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, nazwę tę nadał im w roku 1935 Joseph Franklin Rutherford, drugi prezes Towarzystwa Strażnica.
  Pokój w Schönbrunn – podpisany 14 października 1809 pomiędzy Cesarstwem Francuskim a Cesarstwem Austriackim w pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Kończył wojnę Francji z V koalicją i będącą jej częścią wojnę polsko-austriacką. Do jego postanowień należało uznanie przez Austrię wszystkich poprzednich podbojów Napoleona. Austria zrzekała się Nowej Galicji (swych ziem zabranych w III rozbiorze Polski) i cyrkułu zamojskiego na rzecz Księstwa Warszawskiego, przekazywała Tyrol i Salzburg Bawarii, Triest i Dalmację na południe od rzeki Sawy oddała Francji (Prowincje Iliryjskie). Austria zmuszona została ponadto do przekazania Rosji okręgu tarnopolskiego. Cesarstwo austriackie uznało też tytuł króla Hiszpanii Józefa Bonaparte. W stanie wojny z Francją pozostała jedynie Wielka Brytania.
  Olkusz – stacja kolejowa w Olkuszu, w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. Kasa biletowa i poczekalnia zostały zamknięte w maju 2012 roku

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.067 sek.