• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olimpiady przedmiotowe - Polska  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” – olimpiada szkolna organizowana od 2004 przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Informacyjna Europe Diect w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz miasto Słupsk. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.
  Struktura olimpiad[ | edytuj kod]

  Olimpiady składają się najczęściej z trzech etapów:

 • I etap – o zasięgu szkolnym lub rejonowym,
 • II etap – o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • III etap – o zasięgu ogólnopolskim.
 • Finaliści i laureaci[ | edytuj kod]

  Finaliści i laureaci olimpiad znajdujących się na odpowiednim wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego z odpowiedniego przedmiotu, a także w przypadku uczniów gimnazjum, z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Finalistom i laureatom olimpiad przysługuje także celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu, otrzymują oni również szczególne uprawnienia przy rekrutacji do szkół wyższych.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana corocznie od 2003 do roku szkolnego 2009-2010 przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady był dr Marek Nadolski.

  Finaliści i laureaci szeregu olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, mogą zostać zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować. Począwszy od 2009 roku olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Olimpiada Statystyczna – olimpiada szkolna organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. W olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą komitetów okręgowych – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych — realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkoły. Organizatorami olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
  Olimpiada Języka Niemieckiego w Polsce – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu języka niemieckiego, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Olimpiada Wiedzy o RP – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.058 sek.