• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

  Przeczytaj także...
  Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego powołano do życia w 1967, początkowo w ramach Wydziału Filozofii. W 1968 postanowiono zlikwidować Wydział Filozofii i w jego miejsce utworzono Wydział Nauk Społecznych, w składzie którego funkcjonowała również politologia. W 1975 powstał Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.Świadectwo (także: certyfikat, dyplom, zaświadczenie, akt) - zwykle oficjalny dokument poświadczający jakiś fakt lub fakty. Na przykład akt urodzenia lub śmierci stwierdza podstawowe dane dotyczące faktów że dana osoba urodziła się, żyje lub zmarła (zwykle zawiera też dane o dacie i miejscu urodzenia lub śmierci, obywatelstwie, itp.). Świadectwo (zwłaszcza szkolne) może także potwierdzać wykształcenie, kwalifikacje lub stopień wyszkolenia danej osoby, odbyte kursy i zdane testy oraz oceny otrzymane w czasie tych egzaminów.
  Matura (łac. maturus ‘dojrzały’) – polski egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.

  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – polska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  Zawody podzielone są na 3 części:

 • jednoetapowe zawody I stopnia (szkolne) – test pisemny z programu stałego;
 • dwuetapowe zawody II stopnia (okręgowe) – test pisemny oraz pytania problemowe (część ustna), obie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego;
 • trzyczęściowe zawody III stopnia (centralne) – test pisemny, część ustna oraz quiz dla 9 najlepszych laureatów (wszystkie części z zakresu programu stałego oraz zmiennego).
 • Dodatkowo podczas zawodów centralnych organizowany jest Konkurs Oratorski o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego. Staje do niego trzech wylosowanych uczestników, którzy mają nie więcej niż 5 minut aby zaprezentować temat zmienny olimpiady. Ich wypowiedzi oceniane są przez specjalne jury.

  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedem tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

  Zawodnicy, którzy dostali się do trzeciego etapu mają zapewnione oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie na koniec roku. Finaliści (60% najlepszych uczestników etapu pisemnego) na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z tego przedmiotu i zwolnieni są z jego zdawania oraz otrzymują wstęp na niektóre wydziały części uczelni. Laureaci zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów. Organizatorem olimpiady jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym z siedzibą w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady pełni obecnie prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

  Olimpiady przedmiotowe – coroczne konkursy dotyczące wybranej dziedziny wiedzy, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W większości zawodów mogą brać udział również osoby młodsze.Konstanty Adam Wojtaszczyk (ur. 10 kwietnia 1952 w Bachorzy) – polski politolog i prawnik, specjalista z zakresu integracji europejskiej.

  Olimpiada ma opinię jednej z najcięższych i najbardziej wymagających, a jej program wykracza dalece poza podstawę programową wiedzy o społeczeństwie. Uczestnicy muszą zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi problemów współczesnego świata, gospodarki, polityki międzynarodowej, konstytucyjnych ustrojów państw, integracji europejskiej oraz historii najnowszej. Zakres materiału jest olbrzymi, trudność pytań więcej niż trudna, co sprawia, że zawody co roku stoją na bardzo wysokim poziomie i są przedmiotem zainteresowania kilku tysięcy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

  Tematy przewodnie[]

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Olimpiady • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.