• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olimpiada matematyczna gimnazjalistów

  Przeczytaj także...
  Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować. Począwszy od 2009 roku olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.Egzamin gimnazjalny – egzamin, podczas którego sprawdzane są opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywa się corocznie w kwietniu.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Olimpiada matematyczna juniorów – odpowiednik Olimpiady Matematycznej zorganizowany przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej dla gimnazjalistów po zmianach w polskim systemie oświatowym. W OMJ mogą także brać udział uczniowie szkół podstawowych.

  Pierwszy konkurs odbył się w roku szkolnym 2005/2006. Dotychczas odbyło się 11 edycji konkursu.

  Dowód – w matematyce wykazanie, że pewne zdanie jest prawdziwe. Dowód należy odróżnić od empirycznego lub heurystycznego rozumowania. Każdy krok dowodu musi jasno wynikać z poprzednich lub być przyjętym aksjomatem; rozumowanie nie spełniające tego warunku nie jest dowodem. Ostatni krok dowodu to udowodnione zdanie, które w ten sposób staje się twierdzeniem danej teorii. Zwyczajowo koniec dowodu oznacza się skrótem q.e.d. (quod erat demonstrandum), c.n.d. (co należało dowieść) lub podobnym.

  Forma konkursu[]

  Konkurs odbywa się w trzech etapach:

 • Zawody I stopnia – składają się z dwóch niezależnych części (wynik z zawodów I stopnia jest sumą punktów z obu części):
 • część korespondencyjna - trwa od września do października; uczniowie rozwiązują w tym czasie 7 zadań otwartych (za każde można maksymalnie uzyskać 6 punktów; za wszystkie zadania - maksymalnie 42 punkty), a następnie wysyłają do właściwych Komitetów Okręgowych, w których ich prace podlegają ocenie;
 • część testowa (od VII edycji) - odbywa się w zarejestrowanych szkołach; składa się z 15 pytań, do każdego z nich podane są trzy odpowiedzi. Rozwiązanie testu polega na rozstrzygnięciu, czy odpowiedź jest prawdziwa (T), czy fałszywa (N). Za trzy poprawne odpowiedzi w jednym pytaniu uczeń uzyskuje 1 punkt, za dwie - 0,5 punktu, w innym przypadku nie uzyskuje punktów. Razem za część testową można więc otrzymać 15 punktów. Każdy Komitet Okręgowy ustala własne progi kwalifikacyjne. Zazwyczaj do awansu do zawodów II stopnia potrzeba około 25 punktów. Do zawodów II stopnia awansuje około 1400 osób.
 • Zawody II stopnia – zawody odbywają się w miastach-siedzibach Komitetów Okręgowych tego samego dnia. Podczas jednodniowych zawodów uczniowie w czasie 180 minut rozwiązują 5 zadań otwartych. Do zawodów III stopnia awansuje około 200 osób.
 • Zawody III stopnia – zawody trwają dwa dni, są rozgrywane w Warszawie. Pierwszego dnia odbywa się część właściwa finału, podczas której uczniowie w czasie 180 minut rozwiązują 5 zadań otwartych. Natomiast dzień drugi jest przeznaczony na uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród najlepszym zawodnikom. Od roku szkolnego 2014/15 każdy, kto zostanie finalistą, otrzymuje maksymalną liczbę punktów z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego, automatycznie dostaje się do dowolnie wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej i otrzymuje na koniec roku ocenę celującą z matematyki. W roku szkolnym 2014/15 finalistami zostali wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się do ostatniego etapu, zaś od roku szkolnego 2015/16 wymaganym warunkiem uzyskania finalisty jest również przystąpienie do zawodów finałowych.
 • Za każde zadanie (z wyjątkiem zadań testowych w pierwszym etapie) można zdobyć 0, 2, 5 lub 6 punktów. Sześć punktów otrzymuje się za rozwiązanie bezbłędne, pięć za rozwiązanie zawierające jedynie drobne usterki, dwa za pracę zawierającą poważne błędy, ale jednocześnie stanowiącą "istotny postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania", zero punktów za pracę, która nie może otrzymać nawet dwóch. Ten system oceniania jest identyczny ze stosowanym w Olimpiadzie Matematycznej przeznaczonej dla licealistów. Warto zauważyć, że w pracy trzeba podać pełny dowód poprawności swojego rozwiązania, nigdy (z wyjątkiem zadań testowych) nie wystarczy samo udzielenie poprawnej odpowiedzi.

  Przypisy

  1. Pisownia wielką literą dotyczy tylko konkretnej olimpiady, a nie całego konkursu. Zob. poradnia językowa.
  2. Finaliści OMG.
  3. Olimpiada Matematyczna Juniorów. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów. [dostęp 2015-09-30].

  Linki zewnętrzne[]

 • Olimpiada Matematyczna Juniorów • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.