• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Województwo katowickie – województwo istniejące w latach 1950-1975 (w latach 1953-1956 pod nazwą województwo stalinogrodzkie), powstałe z podziału województwa województwa śląskiego (potocznie nazywanego śląsko-dąbrowskim) na woj. katowickie i woj. opolskie. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku znacznie zmniejszono jego terytorium.Ministerstwo Gospodarki – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka. Ministerstwo istniało w latach 1999–2003 oraz w latach 2005–2015. Od 2015 r. zadania obsługi działu gospodarka wykonuje nowo utworzone Ministerstwo Rozwoju.

  Olimpiada Wiedzy Technicznejolimpiada szkolna z zakresu techniki, skierowana do uczniów szkół średnich (ponadgimnazjalnych), która po raz pierwszy przeprowadzona została w roku szkolnym 1974/1975. Powstały w 1974 konkurs powołano na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania. Inicjatorami olimpiady był Związek Harcerstwa Polskiego i Naczelna Organizacja Techniczna. Tematy Olimpiady podzielono na trzy grupy: mechaniczno-budowlaną, elektryczno-elektroniczną i materiałowo-chemiczną.

  Jan Oderfeld (ur. 19 lutego 1908 w Częstochowie, zm. 17 marca 2010 w Warszawie) – profesor, matematyk, inżynier, konstruktor silników lotniczych, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Wydział VI Nauk Technicznych. Były członek Polskiej Akademii Nauk; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn.Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) – polskie ministerstwo przywrócone 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

  Historia[ | edytuj kod]

  Rok przed powstaniem OWT (1973), przeprowadzone zostały zawody ze znajomości techniki dla uczniów szkół średnich województwa katowickiego. W 1974 roku zainicjowana została przez doktora nauk technicznych Zygmunta Kalisza Olimpiada Wiedzy Technicznej. Kalisz był wówczas instruktorem Katowickiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego i pracownikiem naukowym Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki jego inicjatywie organizatorem Olimpiady stał się Związek Harcerstwa Polskiego, który pozyskał do współpracy przy jej organizacji Naczelną Organizację Techniczną.

  Olimpiady szkolne – coroczne konkursy organizowane dla uczniów szkół w Polsce. Funkcjonują w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadach mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

  Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT), która realizowała to zadanie do 2019 r. na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. XLVI edycja OWT (r. szk. 2019/2020) jest organizowana przez| FSNT-NOT ze środków własnych i wsparcia donatorów.

  Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (wcześniej Naczelna Organizacja Techniczna, NOT) – związek stowarzyszeń naukowo-technicznych o tradycji zapoczątkowanej przez założone w 1835 w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie. Od 1905 posiada stałą siedzibę w Domu Technika w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

  Do 2015 r. OWT było objęte patronatem ministra gospodarki.

  Pierwszym Przewodniczącym OWT był Honorowy Prezes NOT prof. inż. Janusz Tymowski. Po jego śmierci pracami Komitetu Głównego OWT kierował prof. dr hab. inż. Tadeusz Puff, później prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski i po nim prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Obecnie Przewodniczącym OWT jest prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor Politechniki Warszawskiej.

  Honorowym Przewodniczącym OWT był prof. inż. Jan Oderfeld.

  OWT jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.708 sek.