• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olfactores

  Przeczytaj także...
  Oko – narząd receptorowy umożliwiający widzenie. W najprostszym przypadku chodzi o zdolność wykrywania pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego. Bardziej skomplikowane oczy są w stanie dostarczyć informacje o kierunku padania światła, jego intensywności oraz kształtach obiektów.Filogenetyka molekularna, zwana też klasyfikacją molekularną lub systematyką molekularną – rodzaj systematyki filogenetycznej, w której klasyfikację organizmów przeprowadza się na podstawie stopnia pokrewności określonej na podstawie badań struktur DNA, RNA i białek.
  Osłonice (Tunicata), strunoogonowe (Urochordata, Urocorda) – grupa zwierząt dwubocznie symetrycznych o bardzo uproszczonej budowie, zaliczana do strunowców. Osłonice to zwierzęta wyłącznie morskie, charakteryzujące się obecnością zewnętrznej, organicznej osłonki, tzw. tuniki, o rozmaitej grubości i konsystencji. Ciało niesegmentowane, workowate lub beczułkowate, o długości od 0,3 mm do 40 cm, a u form kolonijnych do około 4 m. Struna grzbietowa występuje jedynie w stadium larwalnym (poza ogonicami), u form dorosłych występują szczeliny skrzelowe. Układ rozrodczy obojnaczy albo rozdzielnopłciowy, układ krwionośny otwarty, brak układu wydalniczego.

  Olfactoresklad obejmujący osłonice (Tunicata) i czaszkowce (Craniata). Klad został wyróżniony na podstawie badań molekularnych, jednak dalsze badania nad jego przedstawicielami dostarczyły szereg dowodów na jego istnienie z zakresu anatomii i biologii rozwoju.

  Drzewo filogenetyczne[ | edytuj kod]

  Drzewo filogenetyczne strunowców przedstawiające pozycję Olfactores.

  Ewolucyjna biologia rozwoju (ang. evolutionary developmental biology, w skrócie evo-devo) – dział biologii stanowiący nowoczesną syntezę biologii ewolucyjnej i biologii rozwoju, zajmujący się analizą i porównywaniem procesów rozwojowych organizmów żywych w celu określenia pokrewieństwa między nimi i zbadania ewolucji tych procesów. Evo-devo szuka odpowiedzi na pytania o ewolucję rozwoju embrionalnego, wpływ modyfikacji rozwoju na powstawanie nowych cech, rolę plastyczności rozwojowej w ewolucji, wpływ środowiska na rozwój i ewolucję itp. Powstała z połączenia embriologii porównawczej i genetyki ewolucyjnej.Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek


  Synapomorfie[ | edytuj kod]

  Mimo że Olfactores powstał jako takson molekularny, dokładne badania nad przedstawicielami osłonic wykazały, że występuje u nich szereg wspólnych z kręgowcami cech, których brak u lancetników. Do najważniejszych synapomorfii należą:

 • podobna budowa narządów węchowych,
 • zdolność do wytwarzania βγ-krystaliny (białka związanego u kręgowców z soczewką oka),
 • rozdęcie przedniej części cewki nerwowej,
 • występowanie grzebienia nerwowego w czasie neurulacji i jego pochodnych, w tym migrujących komórek.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Frédéric Delsuc, Henner Brinkmann, Daniel Chourrout and Herv Philippe. Tunicates and not cephalochordates are the closest living relatives of vertebrates. „Nature”. 439, s. 965 - 968, 2006. DOI: 10.1038/nature04336. 
  2. Sebastian M. Shimeld, Andrew G. Purkiss, Ron P.H. Dirks, Orval A. Bateman, Christine Slingsby, and Nicolette H. Lubsen. Urochordate βγ-Crystallin and the Evolutionary Origin of the Vertebrate Eye Lens. „Current Biology”. 15, s. 1684 - 1689, 2005. DOI: 10.1016/j.cub.2005.08.046. 
  3. Philip Barron Abitua, Eileen Wagner, Ignacio A. Navarrete and Michael Levine. Identification of a rudimentary neural crest in a non-vertebrate chordate. „Nature”. 492, s. 104 - 108, 2012. DOI: 10.1038/nature11589. 
  Czaszkowce – grupa zwierząt posiadających czaszkę. Zwykle synonimizowana z kręgowcami. W ujęciu kladystycznym jest to klad obejmujący kręgowce i śluzice.Grzebień nerwowy – multipotencjalne komórki neuroektodermy, zdolne do migracji, z których rozwija się wiele komórek dorosłego organizmu. Nazywane niekiedy czwartym listkiem zarodkowym. Występują u kręgowców i w ograniczonym stopniu u osłonic.
  Warto wiedzieć że... beta

  Soczewka – proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny).
  Neurulacja - proces mający miejsce podczas rozwoju embrionalnego (zarodkowego), w czasie to którego rynienka nerwowa ulega zamknięciu tworząc cewę nerwową (zawiązek ośrodkowego układu nerwowego). Zachodzi w drugim i trzecim tygodniu ciąży.
  Strunowce (Chordata, od gr. i łac. chorda – struna) – zwierzęta dwubocznie symetryczne, wtórouste, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają następujące sześć charakterystycznych cech budowy:
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Cewka nerwowa, cewa nerwowa – zawiązek układu nerwowego powstający ponad zawiązkiem struny grzbietowej, wzdłuż linii środkowej zarodków strunowców (Chordata) w procesie neurulacji. Zapadające się do wnętrza gastruli komórki grzbietowej ektodermy tworzą rynienkę, a następnie ślepo zakończoną z obu końców rurkowatą strukturę stopniowo przykrywaną ektodermą. U wyżej uorganizowanych strunowców cewka nerwowa rozwija się w mózgowie i rdzeń kręgowy.
  Klad (z gr. ο κλάδος – gałąź) – w kladystyce, grupa organizmów mających wspólnego przodka, obejmująca wszystkie wywodzące się z niego grupy potomne (linie rozwojowe). W ujęciu ścisłym klady rozdzielają się dychotomicznie, tworząc dychotomiczne drzewo pokrewieństw. Diagramy przedstawiające drzewa pokrewieństw konstruowane metodami kladystycznymi nazywane są kladogramami. Ponieważ klady obejmują organizmy wszelkich rang systematycznych i mogą dotyczyć grup organizmów opisywanych w systemach klasyfikacyjnych w ramach zróżnicowanych kategorii systematycznych (lub ich części) – zwykle organizmy należące do określonego kladu nazywa się mianem "grupy".
  α-, β- i γ-krystaliny są głównymi składnikami białkowymi soczewki oka kręgowców. Stosunek stężeń poszczególnych klas krystalin w soczewce różni się pomiędzy gatunkami. Krystaliny, aby móc spełniać swoje funkcje optyczne, muszą być przede wszystkim rozpuszczalne oraz stabilne. Ponadto wszystkie krystaliny są białkami niezwykle konserwatywnymi, wiąże się to z ich kluczową funkcją w prawidłowym funkcjonowaniu oka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.