• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olena Duć-Fajfer

  Przeczytaj także...
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego -najstarszej uczelni w Polsce. Wydaje ponad 200 tytułów rocznie. Wydawnictwo specjalizuje się w podręcznikach akademickich (również medycznych). Równie istotne są wydawnictwa seryjne i monografie naukowe. Do najważniejszych serii należą: antropologiczna Cultura, poświęcona kulturom Wschodu Ex Oriente, historyczna Historiai, serie Psychiatria i Psychologia oraz najnowsze: Media, Politika, Mysterion. Profil Wydawnictwa wykracza znacznie poza ramy oficyn uniwersyteckich - wydawnictwo publikuje także książki popularnonaukowe i popularyzatorskie. Wydaje także publikacje niskonakładowe (które ukazują się zasadniczo w oparciu o dotacje).

  Olena (Helena) Duć-Fajfer (ur. 1960 w Udaninie) – łemkowska działaczka społeczna, poetka, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

  W rok po urodzeniu, w 1961 wraz z rodzicami powróciła w rodzinne strony do Uścia Gorlickiego. Ukończyła filologię rosyjską, psychologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Rozprawę doktorską napisała na temat Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Ryszarda Łużnego. W 2012 roku na UJ uzyskała habilitację na podstawie książki Pomiędzy bukwą a literą. Współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce (Wydawnictwo UJ).

  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie IFWsch UJ lub IFW UJ) – jednostka naukowo-dydaktyczna na Wydziale Filologicznym UJ.Stowarzyszenie Łemków - łemkowska organizacja społeczna, założona w Legnicy 15 marca 1989, a zarejstrowana 7 kwietnia 1989, należąca do Światowej Rady Rusinów. Organizacja ta jest niezależna od wpływów ukraińskich i przez to często bywa traktowana jako przeciwwaga dla działalności Zjednoczenia Łemków.

  Pracuje na stanowisku adiunkta z habilitacją w Katedrze Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Jest twórcą specjalności filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim (nauczycielska) na kierunku filologia w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie również pracuje, oraz autorką wielu opracowań naukowych o tematyce łemkowskiej.

  Przewodnicząca Rady Fundacji Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika”, sekretarz naukowy Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, członkini Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach, członkini kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Besida”, członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków.

  Uście Gorlickie (do 1949 Uście Ruskie, wcześniej Uście Wołoskie) – wieś w Polsce położona w dolinie rzeki Ropy, w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Wieś jest siedzibą sołectwa Uście Gorlickie w którego skład wchodzi także wieś Oderne.Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach - łemkowskie stowarzyszenie, utworzone w 1908 w Gorlicach w celu utworzenia bursy dla młodzieży ruskiej, uczącej się w gorlickim gimnazjum powstałym w 1906 i opieki nad nią.
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Adiunkt (łac. adiunctus – dołączony) – stanowisko w szkołach wyższych i placówkach naukowo-badawczych dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. W przeciwieństwie do samodzielnych pracowników nauki określani są czasem mianem pomocniczych pracowników nauki. Na niektórych polskich uczelniach jest przyjętym zwyczajem, że po obronieniu habilitacji naukowiec uzyskuje stanowisko profesora, jednak na wielu uczelniach nie jest to automatyczne i zależy bardziej zarówno od polityki wydziału, jak i dostępności etatów (finansowania).Łemkowie (l. poj. Łemko, kobieta to Łemkini, łem. Лемкы; l. poj Лемкo, kobieta to Лемкыня) – wschodniosłowiańska grupa etniczna, do okresu wysiedleń w latach 1945-1947 (wysiedlenia do ZSRR, Akcja „Wisła”) zamieszkująca w zwartej grupie obszar Łemkowszczyzny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (ang. Pedagogical University of Cracow) – państwowa wyższa uczelnia pedagogiczna w Krakowie.
  Udanin (niem. Gäbersdorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Udanin.
  Ryszard Łużny, pseud. Rusycysta (ur. 10 września 1927 we wsi Wołczków, pow. stanisławowski, zm. 8 marca 1998 w Krakowie) – polski filolog, historyk literatury i kultury wschodniosłowiańskiej: staroruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, komparatysta, tłumacz, wydawca, organizator życia naukowego. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek korespondent Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności. W 1980 roku przewodniczący komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.