• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Olecko - stacja kolejowa

  Przeczytaj także...
  Posterunek odgałęźny – na kolei jest to posterunek ruchu zapowiadawczy biorący udział w prowadzeniu ruchu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach (odstępach).Linia kolejowa nr 41 – łącząca stację Ełk ze stacją Gołdap, przechodząca przez stację Olecko. Obecnie odcinek Olecko-Gołdap jest całkowicie nieprzejezdny. Ruch pasażerski na odcinku Ełk-Olecko zakończył się z wprowadzeniem rozkładu jazdy 2012/2013.
  Olecko (dawniej także Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, od 1928 Treuburg) – miasto w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim, nad rzeką Legą (dawniej Oleg) i Jeziorem Oleckim Wielkim. Siedziba gminy Olecko. Stolica "Mazur Garbatych".
  Dawny dworzec kolejowy, widok od strony miasta
  Szynobus na peronie w Olecku

  Olecko - stacja kolejowa w Olecku, w województwie warmińsko-mazurskim, w Polsce.

  W dn. 31 maja 1993 r. zawieszono ruch pociągów na odcinku Olecko - Gołdap, a 31 sierpnia 1999 r. na odcinku Olecko - Suwałki i Ełk - Olecko. W lutym 2005 r. reaktywowano połączenie kolejowe Ełk - Olecko, a w czerwcu 2006 r. Olecko - Suwałki. W 2010 zlikwidowano pasażerskie połączenie do Suwałk, a z końcem 2012 roku Przewozy Regionalne zlikwidowały połączenia do Ełku. W planach PKP istnieje także koncepcja odbudowy linii kolejowej Olecko - Kruklanki (Giżycko) i elektryfikacja wszystkich połączeń z miastem oraz budowa nowoczesnego dworca w ramach przebiegu przez miasto Rail Baltici.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Przewozy Regionalne, PR – polskie przedsiębiorstwo transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Powstało przez formalne wydzielenie z Polskich Kolei Państwowych. Przedsiębiorstwo należy obecnie do samorządów wszystkich województw.

  Węzeł w Olecku posiadał swego czasu obwodnicę, jaką była łącznica kolejowa nr 518, łącząca posterunek odgałęźny Łęgówek z posterunkiem odgałęźnym Lesk. Powstała ona w latach 1976-1977 w celu ominięcia Olecka przez składy, które miały wywozić rudę żelaza z planowanych w latach 70. XX wieku kopalni rudy w rejonie Szurpił (na północ od Suwałk). Brak łącznicy wymuszał bowiem uciążliwą zmianę kierunku jazdy pociągów na stacji Olecko. Odbiór techniczny linii o długości 1,09 km i posterunków odgałęźnych nastąpił 18 sierpnia 1977. Na szlaku zastosowano szyny typu S49 na drewnianych podkładach. Przed wybudowaniem łącznicy rozważano również inny jej wariant, który miał łączyć okolice Wieliczek z okolicami Kijewa, co w znacznym stopniu skróciłoby połączenie kolejowe Ełku z Suwałkami. Linia służyła ruchowi kolejowemu bardzo krótko, bowiem już 15 grudnia 1981 została zamknięta, a w 2006 usunięta z ewidencji PKP.

  Rail Baltica – linia kolejowa będąca, wraz z połączeniem drogowym Via Baltica, elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki. Planowana Rail Baltica w Polsce to 341 km trasy kolejowej, z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej jednotorowej. Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością 160 km/h. Jeden z priorytetowych projektów Trans-European Transport Networks (Sieci Transeuropejskie TEN-T).Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Olecko w Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej – bazakolejowa.pl
 • Olecko w Atlasie Kolejowym Polski – atlaskolejowy.pl • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Kruklanki (niem. Kruglanken) – duża wieś mazurska położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Kruklanki.

  Reklama