• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okucie - budownictwo

  Przeczytaj także...
  Wrzeciądz (dawniej także w formach: rzeciądz, rzecządz, rzecądz, rzejcuz, rzecoz) – okucie budowlane, zamknięcie drzwi lub bramy, element w formie sztaby (lub płaskownika) z otworem współpracujący ze skoblem służący wraz z nim do mocowania kłódki, czasem (szczególnie w przeszłości) w formie krótkiego łańcucha, służącego do zamykania drzwi od wewnątrz.Antaba lub hantaba (z niem. die Handhabe – rękojeść) – stały lub ruchomy uchwyt z metalu umieszczany na skrzyni, kufrze, drzwiach, bramie.
  Wydawnictwo „Arkady” – powstało w 1957 roku w wyniku połączenia "Budownictwa i Architektury" i oficyny "Sztuka". Nazwa nawiązuje do wydawanego w Warszawie w latach 1935-1939 miesięcznika artystycznego pod tytułem "Arkady". Pierwszym kierownikiem wydawnictwa był Tadeusz Filipczak, pełnił tę funkcję do 1966 roku. Jego następcą, aż do 1989 roku był Eugeniusz Piliszek.
  Przykład okucia budowlanego: kłódka zawieszona na skoblu przechodzącym przez otwór we wrzeciądzu
  Ozdobne okucia na ratuszu w Ziębicach

  Okucie budowlane – wyrób przeznaczony głównie do zamykania, łączenia i zabezpieczania okien i drzwi, często wykonany ze stali.

  Zasuwnica – element napędowy okucia okiennego lub drzwiowego. Przekazuje ruch obrotowy klamki okiennej na ruch przesuwny. Bezpośrednio współpracuje z innymi elementami okucia, realizując otwarcie lub uchylenie okna.Zawias – okucie umożliwiające ruch, składające się zazwyczaj z dwóch członów połączonych przegubowo, z których jeden jest przytwierdzony do skrzydła (okna, drzwi), drugi do ościeżnicy lub bezpośrednio do wewnętrznej powierzchni otworu drzwiowego.

  Podział okuć budowlanych:

  Ratusz w Ziębicach - ziębicki ratusz został wybudowany w latach 1897-1899 według projektu K. Muelhkego i E. Poetscha. Z dawnego ratusza zachowała się renesansowa wieża. Ratusz mieści się pośrodku rynku. Reprezentuje styl eklektyczny z przewagą detali neobarokowych. Budynek wybudowany na planie prostokąta. Posiada dwie kondygnacje i wysokie piwnice. Wieża ratuszowa jest ośmioboczna, wyposażona jest w tarcze zegarowe i kamienną balustradę. Wieża posiada również hełm z iglicą. Obecnie w ratuszu mieści się jedyne w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, a w jego podziemiach stylowa restauracja.Klamka — ruchoma, zwykle metalowa lub plastikowa rączka przy zamku u drzwi (także okna), służąca do ich otwierania i zamykania. Jest sprzężona mechanicznie z zasuwą, wysuwającą się z drzwi do futryny i blokującą ich otwarcie. Najczęściej w mechanizmie umieszczona jest sprężyna, która wymusza położenie zasuwy w pozycji wysuniętej. Klamka stanowi dźwignię umożliwiającą pokonanie oporu tej sprężyny, wsunięcie się zasuwy i odblokowanie otwarcia.
 • okucia zamykające
 • przykłady: zamek, zatrzask, zasuwnica, zawrotnica, zakrętka, zasuwa, samozamykacz, wrzeciądz, kłódka
 • okucia łączące
 • przykłady: zawias, złącze, zaczep, narożnik
 • okucia zabezpieczające
 • przykłady: hak, przytrzymywacz okienny, rozwórka, podpórka, zapornica, odbój
 • okucia uchwytowe
 • przykłady: klamka, klameczka, gałka, uchwyt, antaba
 • okucia osłaniające
 • przykłady: tarczka
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Materiały i wyroby budowlane. Metale. Okucia budowlane. W: Anna Borkowska, Tadeusz Dzięgielewski: Mały ilustrowany słownik budowlany: Terminologia budownictwa. Warszawa: Arkady, 1973, s. 200-209.
 • Stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,10%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla, cementyt występuje w postaci kulkowej w otoczeniu ziaren ferrytu.Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń.
  Warto wiedzieć że... beta

  Drzwi – ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli, karoserii pojazdu wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu.
  Kłódka – urządzenie służące do spinania ze sobą elementów (skobli i wrzeciądzy) zamykających drzwi, pokrywy pojemników i inne ruchome przegrody.
  Zamek – mechanizm wbudowany w drzwi i zabezpieczający dostęp do jakiejś ograniczonej przestrzeni, pomieszczenia itp. Do otwierania zamka służy zwykle klucz.
  Zakrętka (nazywana również nakrętką) – popularny rodzaj zamknięcia butelek i pojemników. W przeciwieństwie do niektórych typów zamknięć, zakrętki mogą być zwykle łatwo odkręcone ręcznie, bez pomocy otwieracza, a po odkręceniu mogą być ponownie użyte.
  Hak – urządzenie w postaci zakrzywionego pręta metalowego służące do zaczepiania, trzymania lub zawieszania na nim najczęściej ładunków. Stanowi wyposażenie najczęściej urządzeń dźwignicowych jako element zblocza lub zawiesia. W przeszłości haki były wykonywane poprzez odlewanie, obecnie poprzez kucie przeważnie matrycowe, w wykonaniu monolitycznym lub płytowym (haki płytowe).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.