• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oktiabryści

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.
  Ziemianie – warstwa społeczna, w dawnych i współczesnych społeczeństwach, posiadacze znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich, zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia (dziedzice), obywatele ziemscy.

  Oktiabryści, właśc. Związek 17 Października (oficjalna nazwa partii) (ros. Союз 17 Oктября, [czyt. Sojuz 17 oktiabria]) - potocznie październikowcy, ros. Октябристы - centroprawicowa rosyjska partia polityczna (prawicowi liberałowie), której podstawą ideową był manifest z 30 października 1905 r. (17 października według kalendarza juliańskiego).

  Nacjonalizm (z łac. natio – naród) – postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze (egoizm narodowy), jednak istnieją grupy, które szanują także racje i poglądy innych narodów. Nacjonalizm przejawia się głoszeniem poglądów o zabarwieniu narodowym, szerzeniem myśli narodowej i pamięci o bohaterach danego narodu. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Wyróżniamy dwa typy nacjonalizmu: pozytywny i negatywny (szowinistyczny).Michaił Władimirowicz Rodzianko (ros. Михаи́л Влади́мирович Родзя́нко), (ur. 21 lutego 1859, Popasnoje gubernia katerynosławska, zm. 24 stycznia 1924 Beodra (Królestwo SHS)) – rosyjski polityk, poseł do III i IV Dumy, przewodniczący Dumy 1911-1917, działacz partii oktiabrystów.

  Założona została w październiku 1905 r. Związek 17 Października skupiał ziemian i wielkich przemysłowców. Październikowcy byli zwolennikami monarchii konstytucyjnej, głosili nacjonalizm rosyjski, a od 1909 r. wielkomocarstwowy szowinizm. Odgrywali dużą rolę w Dumach Państwowych (szczególnie III i IV Dumie). W połowie 1917 r. zaprzestali samodzielnej działalności, udzielali poparcia kadetom. Przewodniczącym partii był Aleksandr Guczkow. Do znaczących oktiabrystów należeli: Michaił Rodzianko, Nikołaj Chomiakow, Peter Carl Fabergé i inni. Organy prasowe: Słowo (1905-1954), Głos Moskwy (1906-1915).

  Peter Carl Fabergé, ros. Петер Карл Фаберже, właśc. Carl Gustawowicz Fabergé (ur. 30 maja 1846 w Sankt Petersburgu, zm. 24 września 1920 w Lozannie) – rosyjski jubiler i złotnik.Fabrykant (łacina: fabricans, -ntis ‘tworzący’ od fabricare ‘tworzyć’) – osoba wytwarzająca dobra, prywatny właściciel fabryki

  Przypisy

  1. Przewodniczący III i IV Dumy wywodzili się z partii oktiabrystów

  Bibliografia, literatura, linki[]

 • Richard Pipes, Rewolucja Rosyjska Warszawa 1994; Wyd. PWN; ISBN 83-01-11521-1
 • Richard Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005; , Wydawnictwo "Magnum", ISBN 83-89656-15-9
 • Program partii oktiabrystów (1917) w: Програмы главнейших русских партий : 1. Народных социалистов. 2. Социал - демократической рабочей партии. 3. Социалистов-революционеров.4. Партии народной свободы. 5. Партии октябристов (Союз 17 октября 1905 г.). 6. Крестьянский союз. 7. Национальной демократическо-республиканской партии. 8. Политические партии различных национальностей России ("Украинцев", "Бунда", и др.) : с приложением статей: a) О русских партиях, б) Большевики и меньшевики. Broszura 1917 z opublikowanymi programami głównych rosyjskich partii politycznych. (język rosyjski).
 • Manifest październikowy 1905 – odezwa wydana pod wpływem Siergieja Wittego (i przez niego opracowana) przez cara Mikołaja II w czasie rewolucji 1905 w Rosji. Ówczesne strajki objęły ponad 2 mln osób we wszystkich ważniejszych guberniach.Liberalizm (łac. liberalis – wolnościowy, od łac. liber – wolny) – ideologia i kierunek polityczny, według którego wolność jest nadrzędną wartością, ma charakter indywidualistyczny i przeciwstawia się kolektywizmowi. Innymi wartościami cenionymi przez liberałów są wartości demokratyczne, wolności i prawa obywatelskie czy własność prywatna i wolny rynek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.
  Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego.
  Język potoczny – forma posługiwania się językiem służąca bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej i przeważnie niezapisywana.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Aleksandr Guczkow (ur. 14 października 1862 w Moskwie, zm. 14 lutego 1936 w Paryżu), polityk rosyjski; przywódca Związku 17 Października (partia oktiabrystów); w latach 1910-1911 przewodniczący Dumy Państwowej. Po obaleniu caratu od 15 marca do 2 maja 1917 minister wojny w Rządzie Tymczasowym (gabinet ks. Georgija Lwowa). Od rewolucji październikowej (listopad 1917) na emigracji.
  Partia Konstytucyjno-Demokratyczna (ros. Конституционно-демократическая партия) – liberalna partia polityczna, działała w Imperium Rosyjskim i w Rosji okresu rewolucji w latach 1905-1917. Znana także jako "Partia Wolności Ludowej" (Партия Народной Свободы), nieformalnie nazywana "Partią Kadetów", "K-D" oraz "Kadeci" (кадеты).
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.