• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oktan

  Przeczytaj także...
  Alkany (łańcuchowe węglowodory nasycone, parafiny od łac. parum affinis – mało reaktywne) – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  Izooktan (2,2,4-trimetylopentan) – organiczny związek chemiczny, węglowodór o wzorze: CH3-C(CH3)2-CH2-CH(CH3)2 należący do alkanów. Jest to rozgałęziony izomer oktanu.

  Oktan, C8H18organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Jest składnikiem benzyny.

  Benzyna – (łac. benzoe → nazwa żywicy jednego z drzew egzotycznych) jeden z głównych rodzajów paliwa stosowanego do napędu samochodów, samolotów i niektórych innych urządzeń posiadających silnik spalinowy. Stosowana także jako rozpuszczalnik.Enancjomery to izomery optyczne, które są własnymi lustrzanymi odbiciami – mniej więcej tak jak prawa i lewa rękawiczka. Mogą istnieć tylko dwa enancjomery danego związku chemicznego.

  Izomery[ | edytuj kod]

 • oktan (n-oktan)
 • 2-metyloheptan
 • 3-metyloheptan (2 enancjomery)
 • 4-metyloheptan
 • 3-etyloheksan
 • 2,2-dimetyloheksan
 • 2,3-dimetyloheksan (2 enancjomery)
 • 2,4-dimetyloheksan (2 enancjomery)
 • 2,5-dimetyloheksan
 • 3,3-dimetyloheksan
 • 3,4-dimetyloheksan (2 enancjomery + 1 forma mezo)
 • 3-etylo-2-metylopentan
 • 3-etylo-3-metylopentan
 • 2,2,3-trimetylopentan (2 enancjomery)
 • 2,2,4-trimetylopentan (izooktan)
 • 2,3,3-trimetylopentan
 • 2,3,4-trimetylopentan
 • 2,2,3,3-tetrametylobutan
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • liczba oktanowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Lide 2009 ↓, s. 3-402.
  2. Lide 2009 ↓, s. 8-112.
  3. Lide 2009 ↓, s. 6-65.
  4. Lide 2009 ↓, s. 15-19.
  5. Lide 2009 ↓, s. 6-130.
  6. Oktan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-07-21].
  7. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 • Liczba oktanowa – liczba określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego do silników z zapłonem iskrowym, który może powodować jego spalanie stukowe (detonacyjne). Dokładna wartość liczby oktanowej jest równa procentom objętościowym zawartości izooktanu w takiej mieszaninie izooktanu i n-heptanu, która wywołuje identyczną liczbę stuków w silniku testowym jak analizowane paliwo.Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.
  Warto wiedzieć że... beta

  Forma mezo – termin odnoszący się do izomerów optycznych, które mimo posiadania centrum chiralności są nieczynne optycznie na skutek wewnętrznej kompensacji. Zjawisko to może występować w przypadku diastereoizomerów, z których część wykazuje czynność optyczną, a część nie.
  CRC Handbook of Chemistry and Physics – encyklopedia naukowa będąca obszernym i wiarygodnym źródłem informacji z dziedzin chemii i fizyki. Wydawana jest w języku angielskim od 1913 roku, najpierw przez Chemical Rubber Company, a od 1972 roku przez CRC Press. Ukazuje się także w wersji elektronicznej oraz internetowej.
  Europejska Agencja Chemikaliów, (ECHA z ang. European Chemicals Agency) agencja wspólnotowa odpowiedzialna za realizację rozporządzenia REACH (z ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), w zakresie utworzenia i administrowania systemu rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie substancji chemicznych na szczeblu wspólnotowym. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie bazą danych substancji chemicznych zgłoszonych do rejestracji:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.