• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oktaedryty

  Przeczytaj także...
  Heksaedryt − typ meteorytu żelaznego o niskiej zawartości niklu (poniżej 6%). Może się składać wyłącznie z monokryształów kamacytu. W meteorytach tego typu nie występują figury Widmanstättena.Figury Widmanstättena (zwane również strukturami Thomsona) – wzory widoczne na przekroju poprzecznym meteorytów żelaznych typu oktaedryt, są spotykane również w szybko schłodzonych żeliwach. Figury Widmanstättena tworzą przecinające się linie: grubsze kamacytu i cieńsze taenitu. Nazwa figur pochodzi od Aloisa von Widmanstättena, który w 1808 roku opisywał je w rozmowach.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.

  Oktaedryty − według klasyfikacji meteorytów grupa meteorytów żelaznych. Posiadają dwa minerały podstawowe: kamacyt i taenit. W oktaedrytach jest większa zawartość taenitu niż w heksaedrytach. Po przecięciu meteorytu należącego do tej grupy widoczne są figury Widmanstättena.

  Taenit – minerał, postać krystaliczna stopu żelaza i niklu, zawierającego od 8% do 55% niklu. Wstępuje w meteorytach żelaznych i żelazno-kamiennych. Taenit może tworzyć w meteorytach wewnętrzne struktury zwane figurami Widmanstättena. Taenit nazywany jest też "żelazem wstęgowym" (grec. ταινια - taenia, wstęga). W ataksytach występuje jako główny minerał.Kamacyt – minerał, krystaliczna postać stopu żelaza (Fe) i niklu (Ni), zawierającego do 10.46% niklu i 89.54% żelaza. Wstępuje w meteorytach żelaznych i żelazno-kamiennych. Kamacyt może tworzyć w meteorytach wewnętrzne struktury zwane figurami Widmanstättena i liniami Neumanna. Kamacyt nazywany jest też "żelazem belkowym". Największy udokumentowany kryształ kamacytu ma wymiary 92×54×23 cm.

  W zależności od szerokości pasm kamacytu oktaedryty można podzielić na:

  Muzeum Mineralogiczne im. Kazimierza Maślankiewicza we Wrocławiu – jednostka Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ulicy Cybulskiego 30 z oddziałem przy ulicy Kuźniczej 22.Meteoryt – pozostałość drobnego skalnego ciała niebieskiego (meteoroidu) przyciągniętego przez znacznie większe ciało niebieskie, która w postaci ciała stałego dotarła do jego powierzchni. Badaniem meteorytów i wszystkich aspektów z nimi związanych zajmuje się meteorytyka.
 • oktaedryty najbardziej gruboziarniste (inne nazwy: bardzo gruboziarniste lub kawalaste, ang. coarsest octahedrites) w katalogach oznaczone symbolem Ogg,
 • oktaedryty gruboziarniste (ang. coarse octahedrites) w katalogach oznaczone symbolem Og,
 • oktaedryty średnioziarniste (ang. medium octahedrites) w katalogach oznaczone symbolem Om,
 • oktaedryty drobnoziarniste (ang. fine octahedrites) w katalogach oznaczone symbolem Of,
 • oktaedryty plesytowe (ang. plessitic octahedrites) w katalogach oznaczone symbolem Opl.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • ”Meteoryt”. Biuletyn wydawany przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne i Society of Meteoritophiles. Nr 2 lipiec 1992, str. 16.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.