• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oksygenaza

  Przeczytaj także...
  Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.3-Monooksygenaza kinureninowa – enzym z grupy oksydoreduktaz. Włącza on atom tlenu do cząsteczki L-kinureniny, używając także NADPH. Produktem jest 3-L-hydroksykinurenina. Reakcja ta należy do katabolizmu tryptofanu, jednego z aminokwasów egzogennych.
  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.

  Oksygenazyenzymy katalizujące proces wbudowania tlenu w cząsteczkę.

  Wyróżnia się oksygenazy właściwe, tj.:

 • dioksygenazy-włączają dwa atomy tlenu do substratu;
 • dioksygenazy wymagające udziału NAD(P)H, katalizujące reakcje hydroksylacji substratu;
 • dioksygenazy niewymagające udziału NAD(P)H, katalizujące rozerwanie pierścienia;
 • monooksygenazy-katalizują włączenie jednego atomu tlenu do hydroksylowanego substratu, podczas gdy drugi atom tlenu wiązany jest w cząsteczkę wody z udziałem NAD(P)H, np. 3-monooksygenaza kinureninowa.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.63 sek.