• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okres halsztacki

  Przeczytaj także...
  Europa Środkowa – region położony pomiędzy różnie definiowanymi Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Europa Północna, Południowa i Południowo-Wschodnia również wpływają na zakres tego pojęcia, w zależności od ujęcia ich granic. Pojęcie rozumiane jest różnie w zależności od okresu historycznego.Chronologia – nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska na podstawie przyjętego podziału czasu. Nazwa pochodzi od greckich słów chronos (czas) i logos (słowo, nauka).
  Okres lateński – okres w pradziejach Europy Środkowej i Zachodniej trwający od 400 p.n.e. do początku naszej ery. Nazwa okresu pochodzi od stanowiska archeologicznego w La Tène. W tym czasie Europa znajdowała się pod kulturowymi wpływami stylu lateńskiego wywodzącymi się z obszarów zamieszkanych przez Celtów. Kultura lateńska powstała jako kontynuatorka zespołu zachodniohalsztackich grup kulturowych. Na jej peryferiach rozwijały się odmiany kultury lateńskiej: celtycko-iliryjska, celtycko-tracka i celtycko-germańska. Kolonizacja celtycka objęła również ziemie Europy Środkowo-Wschodniej; Czechy, gdzie osiedlili się Bojowie, Morawy (Wolkowie), Słowacja (Kotynowie, Anartowie) Górny i Dolny Śląsk, część Małopolski (Anartowie).

  Okres halsztacki – okres w pradziejach Europy Środkowej zwany wczesną epoką żelaza. Datowany jest na czas od końca okresu epoki brązu D do początków okresu lateńskiego (1200–480/450 lat p.n.e.). Jego nazwa pochodzi od cmentarzyska w miejscowości Hallstatt w Austrii. Podział chronologiczny okresu halsztackiego został stworzony przez niemieckiego badacza Paula Reineckego. Przedstawia on się w następujący sposób:

  Kompleks stanowisk archeologicznych w Hallstatt – cmentarzysko i kopalnia soli w miasteczku Hallstatt, położonym nad jeziorem o takiej samej nazwie, w Górnej Austrii. Stanowisko to jest eponimem dla kultury halsztackiej z wczesnej epoki żelaza.Paul Reinecke (ur. 25 września 1872, zm. 12 maja 1958) – wielki niemiecki prahistoryk działający w Monachium oraz główny konserwator zabytków tego miasta, twórca aktualnego do dziś systemu chronologii pradziejów dla okresu halsztackiego i lateńskiego.
 • Hallstatt A1 (1200–1100 lat p.n.e.)
 • Hallstatt A2 (1100–1050/1020 lat p.n.e.)
 • Hallstatt B1 (1050/1020–950/920 lat p.n.e.)
 • Hallstatt B2/3 (950/920–800 lat p.n.e.)
 • Hallstatt C1a (800–730/720 lat p.n.e.)
 • Hallstatt C1b (730/720–660 lat p.n.e.)
 • Hallstatt C2 (660–620 lat p.n.e.)
 • Hallstatt D1 (620–550/530 lat p.n.e.)
 • Hallstatt D2/3 (550/530–480/450 lat p.n.e.)

 •  Osobny artykuł: kultura halsztacka.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.