• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okręg ZHR

  Przeczytaj także...
  Komendant chorągwi - osoba kierująca zarządem chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.
  Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Okręg – organizacyjna terenowa jednostka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, która może posiadać osobowość prawną.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

  ZHR dzieli się na okręgi. Okręg może stworzyć lub zlikwidować Rada Naczelna. Najczęściej zasięg terytorialny sięga jednego województwa. W skład okręgu wchodzi chorągiew harcerzy i chorągiew harcerek. Okręg może dzielić się na obwody.

  Struktura okręgu[]

 • Najwyższą władzą jest zjazd okręgu (zwoływany co 2 lata).
 • zarząd okręgu (z urzędu komendant chorągwi, komendantka chorągwi oraz członkowie wybrani przez zjazd okręgu w ustalonej przez nich liczbie).
 • komisja rewizyjna okręgu (3 osoby wybierane przez zjazd okręgu).
 • Działania okręgu[]

 • prowadzenie spraw administracyjnych wszystkich jednostek okręgu,
 • prowadzenie spraw finansowo-gospodarczych wszystkich jednostek okręgu,
 • reprezentowanie ZHR przed władzami lokalnymi,
 • koordynowanie działań Kół Przyjaciół Harcerstwa.
 • Okręgi ZHR[]

 • Okręg Dolnośląski ZHR
 • Okręg Górnośląski ZHR
 • Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR
 • Okręg Lubelski ZHR
 • Okręg Łódzki ZHR
 • Okręg Małopolski ZHR
 • Okręg Mazowiecki ZHR
 • Okręg Podkarpacki ZHR
 • Okręg Pomorski ZHR
 • Okręg Wielkopolski ZHR
 • Okręg Północno-Zachodni ZHR
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.