• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okrężnica - anatomia

  Przeczytaj także...
  Poprzecznica, okrężnica poprzeczna (łac. Colon transversum) - część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby. Biegnie poprzez całą szerokość ciała w kierunku lewego zagięcia okrężnicy w pobliżu śledziony. Jest to najdłuższy i najbardziej ruchomy odcinek jelita grubego, którego długość wynosi około 45 cm. Zwisa on zawieszony w fałdzie otrzewnej (lub krezce).Jelito ślepe (łac. cecum, kątnica) - pierwszy odcinek jelita grubego. Jelito ślepe leży w prawej okolicy biodrowej. Jest ono od jelita cienkiego oddzielone tzw. zastawką krętniczo-kątniczą. Od jelita ślepego odchodzi wyrostek robaczkowy. Jelito ślepe przechodzi w okrężnicę wstępującą, która znowu pod wątrobą zagina się i biegnie mniej więcej poziomo w stronę lewą (na ilustracji w prawo) jako okrężnica poprzeczna; ta z kolei w lewym podżebrzu, pod śledzioną, znowu się zagina i biegnie w dół jako okrężnica zstępująca. Wreszcie przechodzi w esicę. Jest unaczynione przez tętnicę krętniczo-okrężniczą odchodzącą od tętnicy krezkowej górnej.
  Zagięcie wątrobowe okrężnicy, zagięcie prawe okrężnicy, flexura coli dextra s. hepatica – fragment okrężnicy dzielący jej 2 części na: wstępującą i poprzeczną. Pomiędzy nimi może wytwarzać się kąt, zwykle prosty lub rozwarty, aczkolwiek jego obecność nie jest regułą w każdym przypadku. Zgięcie wątrobowe i część poprzeczna nie są dodatkowo połączone w przeciwieństwie do części wstępującej, pomiędzy którą i zgięciem prawym występuje luźna tkanka łączna.
  Jelito grube z zaznaczoną kolorem okrężnicą
  1. okrężnica wstępująca
  2. okrężnica poprzeczna
  3. okrężnica zstępująca
  4. okrężnica esowata

  Okrężnica (łac. colon) to najdłuższa i największa część jelita grubego, dzieląca się na cztery części:

 • wstępującą (wstępnica, okrężnica wstępująca)
 • poprzeczną (poprzecznica, okrężnica poprzeczna)
 • zstępującą (zstępnica, okrężnica zstępująca)
 • esowatą (esica, okrężnica esowata)
 • Okrężnica wstępująca (colon ascendens) znajduje się po prawej stronie jamy brzusznej. Zaczyna się od jelita ślepego, biegnie pionowo do góry i, zaginając się pod prawym płatem wątroby tzw. zagięciem wątrobowym (flexura coli dextra, flexura coli hepatica), przechodzi w okrężnicę poprzeczną (colon transversum). Poprzecznica biegnie mniej więcej poziomo w stronę lewą, następnie w lewym podżebrzu, pod śledzioną, ostro się zagina tzw. zagięciem śledzionowym (flexura coli sinistra, flexura coli lienalis) i przechodzi w okrężnicę zstępującą (colon descendens). Zstępnica biegnie w dół i przechodzi w esicę (colon sigmoideum) w kształcie pionowej litery S. Esica przechodzi w odbytnicę (rectum).

  Przyczepki sieciowe (appendices epiploicae) – struktury anatomiczne w obrębie jelita grubego, dokładniej zaś okrężnicy.Okrężnica zstępująca, zstępnica (łac. colon descendens) – część okrężnicy rozciągająca się od lewego zagięcia śledzionowego (łac. flexura coli sinistra s. lienalis) w dół do brzegu miednicy, gdzie rozpoczyna się okrężnica esowata tzw. esica (łac. colon sigmoideum).

  Charakterystyczną cechą okrężnicy są:

 • taśmy okrężnicy – są to podłużne warstwy błony mięśniowej, ciągnące się równolegle do siebie na całej długości okrężnicy, które nie rozkładają się równomiernie na całym obwodzie
 • wypuklenia okrężnicy – uwypuklenia na zewnątrz
 • wcięcia półksiężycowate – widoczne na zewnątrz wcięcia wynikające z obecności fałdów półksiężycowatych wewnątrz okrężnicy
 • przyczepki sieciowe – małe wypustki błony surowiczej wypełnione tkanką tłuszczową
 • Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Zagięcie śledzionowe okrężnicy, zgięcie lewe okrężnicy, flexura coli sinistra s. lienalis – fragment okrężnicy oddzielający jej część poprzeczną i zstępującą.Odbytnica (rectum z łac. rectum intestinum, jelito proste, prostnica, kiszka stolcowa) – końcowa część jelita grubego kręgowców; w niej gromadzi się kał przed jego wydaleniem przez odbyt. U większości kręgowców odbytnica tworzy tzw. kloakę, do której odprowadzany jest zarówno kał, jak mocz i gamety. U ssaków łożyskowych odbytnica jest oddzielona od ujścia układu moczowego i rozrodczego, w związku z czym gromadzi się w niej jedynie kał.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Esica, okrężnica esowata (łac. sigmoideum) - część jelita grubego. Nazwa tego odcinka okrężnicy pochodzi od jej kształtu, przypominającego literę "S". Jest skierowana początkowo łukiem wypukłym ku stronie prawej, a następnie zakręca w dół przechodząc w odbytnicę. Esica ma czasem długą krezkę i ulega skrętowi. Skręt esicy jest jedną z postaci niedrożności jelit i jako taki może stanowić stan zagrożenia życia. Niedrożność jelit ze skręcenia (popularnie nazywana "skrętem kiszek", łac. ileus) polega na skręceniu się jelita dookoła osi długiej, powodującym jego zatkanie i dodatkowo uciśnięcie naczyń krwionośnych, co grozi niedokrwieniem, a następnie martwicą części jelita.
  Śledziona (łac. lien, gr. σπλήν - splēn) – narząd występujący u kręgowców. U człowieka jest największym narządem limfatycznym.
  Wstępnica, okrężnica wstępująca (łac. Colon ascendens) - jest to część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej (łac. valva ileocecalis s. Bauhini) do prawego zgięcia wątrobowego (łac. Flexura coli dextra s. hepatica), gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną. Okrężnica wstępująca ma około 12 cm długości i leży przy tylnej ścianie brzucha. Od przodu i z boków otacza ją otrzewna.
  Jelito grube (łac. intestinum crassum) – końcowy odcinek jelita kręgowców łączący jelito cienkie z odbytem. W jelicie grubym odbywa się końcowy proces formowania kału. Błona śluzowa jelita grubego nie tworzy kosmków jelitowych. Jest również silnie pofałdowana, co zwiększa jego powierzchnię. W jelicie grubym zachodzi końcowy etap wchłaniania wody, elektrolitów i soli mineralnych z resztek pokarmowych. Występują tutaj także bakterie symbiotyczne, produkujące witaminę K, oraz niektóre witaminy z grupy B.
  Wątroba (grec. ἧπαρ hepar, łac. iecur) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt. Stanowi część układu pokarmowego położoną wewnątrzotrzewnowo. U większości zwierząt dzieli się na dwa płaty. U człowieka jej masa wynosi ok. 1500–1700 g u dorosłego mężczyzny, a u kobiety 1300–1500 g. Masa przyżyciowa jest o 500–800 g wyższa, ze względu na zawartą w niej krew.
  Taśmy okrężnicy (taenie coli s. teniae coli) – struktury anatomiczne w obrębie jelita grubego, dokładniej zaś okrężnicy.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.