• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okoniokształtne



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Szczelinokształtne (Synbranchiformes) – rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii), określanych w języku polskim również nazwą „węgorze błotne”. Występują w pasie tropikalnym wszystkich kontynentów, głównie w wodach słodkich, z wyjątkiem kilku gatunków słonowodnych. Charakteryzują się wydłużonym, węgorzowatym kształtem ciała, brakiem płetw brzusznych i zredukowanymi szczelinami skrzelowymi.Płetwa (łac. pinna) – narząd zwierząt wodnych służący do utrzymywania pożądanej pozycji ciała oraz do poruszania się. Płetwy występują u ryb oraz u ssaków wodnych.

  Okoniokształtne (Perciformes) – najliczniejszy rząd ryb promieniopłetwych obejmujący co najmniej 150, a według niektórych źródeł nawet 180 rodzin. Gatunki zaliczane do okoniokształtnych są bardzo zróżnicowane pod względem budowy ciała, zajmowanego siedliska i prowadzonego trybu życia. Występują niemal we wszystkich zbiornikach wodnych na Ziemi. Większość stanowią gatunki morskie. Są najmłodszą filogenetycznie grupą ryb.

  Szczupakogłowcowate (Luciocephalinae) – podrodzina słodkowodnych ryb okoniokształtnych z rodziny guramiowatych (Osphronemidae), wcześniej klasyfikowana w randze rodziny Luciocephalidae. Obejmuje rodzaje:Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Spis treści

 • 1 Cechy charakterystyczne
 • 2 Systematyka
 • 2.1 Acanthuroidei
 • 2.2 Anabantoidei
 • 2.3 Blennioidei
 • 2.4 Callionymoidei
 • 2.5 Caproidei
 • 2.6 Channoidei
 • 2.7 Elassomatoidei
 • 2.8 Gobiesocoidei
 • 2.9 Gobioidei
 • 2.10 Icosteoidei
 • 2.11 Kurtoidei
 • 2.12 Labroidei
 • 2.13 Notothenioidei
 • 2.14 Percoidei
 • 2.15 Scombroidei
 • 2.16 Scombrolabracoidei
 • 2.17 Stromateoidei
 • 2.18 Trachinoidei
 • 2.19 Zoarcoidei
 • 3 Różnice
 • 3.1 Ammodytoidei
 • 3.2 Luciocephaloidei
 • 3.3 Mastacembeloidei
 • 3.4 Mugiloidei
 • 3.5 Polynemoidei
 • 3.6 Schindlerioidei
 • 3.7 Sphyraenoidei
 • 4 Przypisy
 • 5 Zobacz też
 • Łuski – cienkie płytki kostne pokryte szkliwem osadzone w kieszonkach, stanowiące osłonę ciała, przeważnie ułożone w podłużne i poprzeczne szeregi, zachodzące na siebie dachówkowato, pokryte śluzem. U wielu gatunków kolor łusek pełni funkcję maskującą. Są one wytworem skóry właściwej. Łuski wraz z pokrywającym je śluzem zmniejszają opór ciała poruszającej się ryby. Łuski ryb przyrastają okresowo. Wiosną i latem ryby rosną szybko, linie przyrostu łusek są szersze i ułożone rzadziej; widać je w postaci jasnych pasków. Jesienią i zimą linie przyrostu są węższe i tworzą paski ciemne. Na podstawie liczby pasków można określić wiek ryby.Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kaproszowate (Caproidae) – rodzina niedużych, morskich ryb promieniopłetwych o niepewnej pozycji taksonomicznej – łączą cechy pośrednie pomiędzy piotroszokształtnymi (Zeiformes) i okoniokształtnymi (Perciformes). Najbardziej znanym przedstawicielem jest kaprosz (Capros aper).
  Wargaczowce (Labroidei) – podrząd ryb okoniokształtnych (Perciformes) wyróżniony na podstawie budowy kości gardłowych. Obejmuje ponad 2200 gatunków słono-, słonawo- i słodkowodnych, z czego większość zaliczana jest do rodziny pielęgnicowatych. W zapisie kopalnym znane są taksony, które żyły w eocenie.
  Aparat Webera – układ wzmacniający zdolność odbierania dźwięków u niektórych gatunków ryb kostnoszkieletowych, złożony z kilku (od 2 do 4) zrośniętych kręgów łączących pęcherz pławny z uchem wewnętrznym. Drgania odbierane przez ciało ryby są przekazywane do pęcherza pławnego i przez aparat Webera do błędnika.
  Promieniopłetwe, kostnopromieniste, kostnopromienne (Actinopterygii, z gr. aktina – promień i pterygio – płetwa) – gromada ryb kostnoszkieletowych (Osteichthyes) o płetwach wspartych na promieniach kostnych, obejmująca większość (około 30 tys.) współcześnie żyjących gatunków ryb. Wykazują znaczne zróżnicowanie morfologiczne. Zasiedlają wszystkie typy wód słodkich, słonawych i słonych. Od mięśniopłetwych odróżnia je budowa płetw i sposób poruszania.
  Okoniowce (Percoidei) – podrząd ryb okoniokształtnych (Perciformes) obejmujący ryby o budowie najbliższej jego typowi nomenklatorycznemu. Okoniowce stanowią najliczniejszą grupę okoniokształtnych, bardzo zróżnicowaną pod względem morfologicznym i biologicznym.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Żmijogłowowate, żmijogłowcowate (Channidae) – rodzina drapieżnych ryb okoniokształtnych (Perciformes). Mniejsze gatunki są hodowane w akwariach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.