• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Okno  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Wole oko (fr. œil-de-bœuf) – małe, okrągłe lub owalne okienko, w górnej części kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami, czasem we wnętrzu. Niekiedy w ozdobnej ramie. Służyło do dodatkowego, czasem pośredniego, oświetlenia pomieszczeń.Sziraz (pers. شیراز) - miasto w południowym Iranie u podnóża gór Zagros, ośrodek administracyjny ostanu Fars i dawna stolica Persji. Jest szóstym co do wielkości miastem w kraju i jednym z głównych ośrodków kulturalnych i przemysłowych.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Właściwości okna pasywnego. Krispol.pl.
  2. Jakub Lewicki, Kolorystyka zabytkowych okien, „Ochrona Zabytków”, t. 53, 2000, nr 2, s. 161
  3. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Ochrona_Zabytkow/Ochrona_Zabytkow-r2000-t53-n2_(209)/Ochrona_Zabytkow-r2000-t53-n2_(209)-s153-165/Ochrona_Zabytkow-r2000-t53-n2_(209)-s153-165.pdf
  4. „Illuminating: natural light in residential architecture” Michelle Corrodi, Klaus Spechtenhauser, Basel: Birkhäuser Verlag AG, 2008, s. 99
  5. Le Corbusier Le Grand Jean-Louis Cohen 2019
  6. Le Corbusier l'unité d'habitation de Marseille Jacques Sbriglio 2013
  7. Jak dobrać najlepszy współczynnik przenikania ciepła okna PCV? (pol.). 2013. [dostęp 2013-19-06].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tajchman Jan, Nowożytna stolarka okienna w Polsce, Studia i Materiały PKZ, Warszawa 1979
 • Tajchman Jan, Stolarka okienna, Słownik terminologiczny architektury, z. 1, Warszawa 1993, s. 8–9, hasło: okno.
 • Tajchman Jan, Dawna stolarka okienna i jej problematyka konserwatorska wobec nowych zagrożeń, [w:] Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, red. E. Okoń, Toruń 2005
 • Tajchman Jan, Stolarka okienna w Polsce. Rozwój i problematyka konserwatorska, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Studia i Materiały”, Seria C, t. V, Warszawa 1990
 • Tajchman Jan, Stolarka okienna Zamku Królewskiego w Warszawie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XIX, 1974, z. 4,
 • W. Brzezowski, O kolorystyce architektury w okresie nowożytnym, [w:] Monumenta conservanda sunt. Księga ofiarowana Profesorowi Edmundowi Małachowiczowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. J. Jasieńko i in., Wrocław 2001, s. 130
 • Darecka K., Kłopoty z kolorem stolarki okiennej po II wojnie światowej w Gdańsku i jego okolicach, [w:] Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności. Historia i konserwacja, red. K. Guttmejer, Warszawa 2010, s. 275.
 • Doleżyńska-Sewerniak E., Stolarka okienna zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku z Olsztyna i małych miast Warmii i Mazur — zarys typologii i kolorystyka, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, 2012, nr 1
 • Lewicki Jakub, Zabytkowe okna. Metody badań i konserwacji; „Ochrona Zabytków” 1998, nr 3, s. 273-293;
 • Lewicki Jakub, Zabytkowe ok­na. Metody badań i konserwacji; „Okno” 1999, nr 3 (18), s. 17-39;
 • Lewicki Jakub, Kolorystyka zabytkowych okien. Badania, konserwacja, od­twarzanie; „Okno” 2000, nr 1 (20), s. 250-276.
 • Lewicki Jakub, Kolorystyka zabytkowych okien, „Ochrona Zabytków”, t. 53, 2000, nr 2,
 • D. Mączyński, J. Płoński, Problemy technologiczne związane z zastosowaniem no­woczesnych stolarek jednoramowych w starych budynkach, „Renowacje” 1998, nr 4, s. 28-39
 • D. Mączyński, Nowe okna w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub w bu­dynkach znajdujących się na obszarach objętych ochroną konserwa­torską, „Ochrona Zabytków” 1998, nr 3, s. 294-311;
 • Naczółek – w architekturze jest to szczyt trójkątny, przerwany, segmentowy, gierowany lub wolutowy, wykorzystywany jako górne zamknięcie ściany budynku lub jej części. Niekiedy naczółek może odnosić się do zwieńczenia otworu okiennego lub drzwiowego. Węgar (węgarek) – pionowy element przy otworze okiennym lub drzwiowym otrzymany przez wysunięcie cegieł dla ścian murowanych lub dostawienie pionowych słupków dla ścian drewnianych lub kamiennych. Stanowi on oparcie dla ościeżnicy, oraz uszczelnienie jej połączenia z murem.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jacobus Johannes Pieter Oud (także J. J. P. Oud, ur. 9 lutego 1890 w Purmerend, zm. 5 kwietnia 1963 w Wassenaar) - holenderski architekt modernistyczny.
  Okiennica - montowane na zewnątrz lub od wewnątrz zabezpieczenie okna. Okiennice mają kształt jedno-, dwu- lub wieloskrzydłowych (dwu- wieloczęściowych) drzwiczek pełnych, z żaluzją lub z otworami, otwieranych na ścianę.
  Skrzydło – obrotowa albo przesuwna przegroda osadzona w ościeżnicy otworu drzwiowego, okiennego lub bramowego w celu umożliwienia zamykania lub otwierania tego otworu. Przegroda może być wykonana jako przezroczysta (przeszklona), nieprzezroczysta (pełna) lub jako mieszana (pełna z elementem lub elementami przepuszczającymi światło).
  Historyzm – nurt w XIX-wiecznej architekturze światowej, polegający na naśladownictwie stylistyki minionych epok. Kierunek nietwórczy i eklektyczny, polegający na zaniechaniu dążenia do stworzenia stylu, odpowiadającego aktualnym warunkom historyczno-społecznym, na rzecz naśladowaniu przeszłych wielkich stylów w sztuce i architekturze.
  Witryna – okno wystawowe w sklepie, oszklona i najczęściej oświetlona gablota lub szafa w muzeum. Witryna służy do eksponowania towarów, przedmiotów, dzieł sztuki.
  Trawertyn (martwica wapienna, źródleniec, tuf wapienny) – porowata skała osadowa składająca się głównie z kalcytu i aragonitu. Odmiana martwicy wapiennej.
  Okna pasywne - to okno które spełnia wymogi budownictwa pasywnego czyli takiego, które dzięki wysokiej izolacyjności termicznej może być ogrzewane przez źródła ciepła wcześniej pomijane: promieniowanie cieplne Słońca oraz ciepło wydzielane przez mieszkańców i urządzenia domowe. Okno powinno mieć współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw poniżej 0,8 W/m2K. Mogą to być na przykład okna z pakietem trzyszybowym w konstrukcji drewnianej, drewniano-aluminiowej lub aluminiowej, często składową takiej konstrukcji jest specjalna pianka poliuretanowa. W odróżnieniu od standardowej głębokości ram okiennych (ok. 68mm), okna pasywne maja od 88-120mm głębokości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.