• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogrody - Poznań

  Przeczytaj także...
  Krzyżowniki – część Poznania, w zachodnim obszarze miasta, na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, która jest dawną podpoznańska wsią występującą już w dokumentach z XIV wieku..IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu zostało założone w 1948 roku w budynku obecnego do dziś Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego nr 2 przy zbiegu ulic Szamarzewskiego i Szamotulskiej na mocy decyzji ówczesnego Kuratorium Okręgu Szkolnego jako Szkoła Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Liceum Pedagogiczne. W pierwszym miesiącu dyrekcję objął mgr Antoni Zasępa, a od października 1949 roku mgr Konrad Świtek, który pozostał na tym stanowisku aż do roku 1975. W roku 1963 oddano do użytku nowoczesny budynek przy ulicy Swojskiej wybudowany w ramach programu "Tysiąc szkół na tysiąclecie" z odpowiednio wyposażonymi gabinetami, a od roku 1965 wprowadzono klasy z poszerzonym programem nauczania języka angielskiego. W 10 lat później podpisana została umowa z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w myśl której liceum to służyło Instytutowi jako "poligon doswiadczalny". Imię Komisji Edukacji Narodowej przyznano szkole dopiero w roku 1973.
  Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – szpital psychiatryczny zlokalizowany w obrębie zespołu Szpitala Klinicznego nr 5 im. Karola Jonschera na poznańskich Jeżycach (dokładniej: Ogrodach), pomiędzy ulicami Bukowską i Szpitalną.
  Tramwaj typu Düwag GT6 w barwach poznańskiego MPK na pętli "Ogrody" (pl. Waryńskiego)

  Ogrody – część miasta Poznania i osiedle administracyjne w północno-zachodnim obszarze miasta.

  Położenie[]

  Ograniczają je ulice Żeromskiego, Przybyszewskiego, Świętego Wawrzyńca, Bukowska i Polska. Nazwa wywodzi się od otwartego w 1925 r. Ogrodu Botanicznego. Centralny punkt Ogrodów stanowi okolica pl. Waryńskiego, gdzie znajduje się najwięcej sklepów oraz jeden z największych w mieście punktów przesiadkowych komunikacji publicznej. W części od pl. Waryńskiego w kierunku centrum w większości zabudowę stanowią bloki. Natomiast od pl. Waryńskiego w kierunku Smochowic i Krzyżownik są to w znakomitej większości domki jednorodzinne.

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Tramwaje w Poznaniu (z gwary poznańskiej bimby, l.poj. – bimba) – system komunikacji tramwajowej działający w Poznaniu i należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. działającego na zlecenie Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

  Historia[]

  W 1994 r. utworzono jednostkę pomocniczą miasta Osiedle Ogrody. Następnie w 1998 r. zmieniono granice osiedla.

  Na Ogrodach znajdują się między innymi[]

 • Wydział Nauk Społecznych UAM, w tym Collegium Znanieckiego
 • Kolegium Zembala
 • pętla tramwajowa "Ogrody" (linie 2, 7, 17, 18) (pl. Waryńskiego)
 • pętla autobusowa linii 56, 61, 833 (ul. Dąbrowskiego)
 • pętla autobusowa linii 95, 50 (ul. Szpitalna)
 • pętla autobusowa linii podmiejskich (Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Rokietnica) (ul. Nowina)
 • historyczny Cmentarz Jeżycki
 • Ogród Botaniczny
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 wraz z XXVI Liceum Ogólnokształcącym i Profilowanym
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN
 • Medyczne Studium Zawodowe (Szamarzewskiego 99)
 • Szkoła podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5 (ul. Szpitalna) oraz Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego
 • Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy (ul. Szamarzewskiego)
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego (część, ul. Szamarzewskiego)
 • kościół parafialny pw. Chrystusa Dobrego Pasterza (ul. Nowina)
 • skwer Ireny Bobowskiej
 • W dalszych planach jest też budowa centrum rozrywki i wielopoziomowego parkingu, któremu przyświeca idea pozostawiania samochodu na przedmieściach miast na korzyść komunikacji publicznej.

  Ulica Jana Henryka Dąbrowskiego – ulica w Poznaniu, biegnąca od centrum miasta w kierunku zachodnim. Według W. Łęckiego jest to najdłuższa ulica w mieście (8,5 km, ponad 500 numerów adresowych). Według zarządcy drogi (Zarząd Dróg Miejskich) ulica ma 8175 m. Została wytyczona w 1828 roku jako szosa pocztowa do Berlina (Berliner Chausse lub Post Strasse) łącząca Poznań z Berlinem w przedłużeniu ówczesnej ul. Berlińskiej (obecnie ul. Fredry). Po włączeniu Jeżyc do Poznania, w 1900 roku nazwę zmieniono na Grosse Berlinerstrasse, w latach 1919–1939: Henryka Dąbrowskiego, 1939–1945: Saarlandstrasse, 1945–1990: Jarosława Dąbrowskiego. Na odcinku od ulicy Lutyckiej do granicy administracyjnej miasta stanowi odcinek drogi krajowej nr 92. Ulicą przebiegają linie tramwajowe: 2, 7, 17, 18Ogród Botaniczny w Poznaniu – placówka naukowa i edukacyjna Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowana w dzielnicy Ogrody, pełniąca jednocześnie funkcję publicznego parku. Pierwotnie ogrodem botanicznym w Poznaniu był dzisiejszy Park Wilsona w Poznaniu.

  Zobacz też[]

 • Ogrody
 • Przypisy

  1. Uchwała Nr LV/381/II/97 Rady Miejskiej Poznania z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie powołania Osiedla Ogrody w Poznaniu
  2. Uchwała Nr LXXII/559/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zmiany granic Osiedla Ogrody w Poznaniu
  3. Planuje się przeniesienie pętli autobusowych w jedno miejsce i utworzenia dworca autobusowego na terenie dawnej zajezdni autobusowej (róg Polskiej i Dąbrowskiego). Planowane jest także przedłużenie linii tramwajowej w kierunku Woli ulicą Nowina.
  4. Ogrody: gdzie zbudować nową pętlę tramwajową? - epoznan.pl - Pierwszy Portal Poznania
  Cmentarz Jeżycki w Poznaniu – zabytkowy cmentarz położony w dzielnicy Jeżyce, u zbiegu ulic Nowina i Szpitalnej. Cmentarz jest zarządzany obecnie przez parafię Chrystusa Dobrego Pasterza.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.
  Düwag GT6 (pot. zwane Helmutami) – przegubowy tramwaj produkowany przez niemiecką fabrykę Düwag, a następnie również przez inne zakłady, także spoza Niemiec. Najwięcej tramwajów tego typu poza macierzystymi zakładami wyprodukował MAN AG.
  Kolegium Zembala w Poznaniu – częściowo zabytkowy budynek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zlokalizowany przy ul. Dąbrowskiego 159 na Ogrodach, w sąsiedztwie pętli tramwajowej Ogrody, na narożniku ul. Botanicznej.
  Plac Ludwika Waryńskiego - plac zlokalizowany w Poznaniu, stanowiący centralny punkt Ogrodów i bardzo ważny węzeł przesiadkowy w aglomeracyjnym systemie komunikacji miejskiej i podmiejskiej.
  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.
  Skwer Ireny Bobowskiej - obszar zieleni miejskiej zlokalizowany w Poznaniu, na Ogrodach, pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Przybyszewskiego i Engeströma.
  Collegium Znanieckiego w Poznaniu – jeden z budynków dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowany na Ogrodach, w obrębie kampusu przy ul. Szamarzewskiego 89 (Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych).

  Reklama