• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ograniczony Kontyngent Wojsk Radzieckich w Afganistanie

  Przeczytaj także...
  GRU (ros. ГРУ, Главное Разведывательное Управление; Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije (Główny Zarząd Wywiadowczy)), w pełni oficjalnie polskie tłumaczenie Główny Zarząd Rozpoznawczy (względnie Wywiadowczy) Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich/ Federacji Rosyjskiej, Jednostka Wojskowa 44388 – instytucja wywiadu wojskowego ZSRR a następnie Federacji Rosyjskiej. Po rozpadzie ZSRR, wobec znaczącej redukcji aparatu i ograniczenia zakresu działalności cywilnych służb specjalnych wyrosłych na gruzach KGB, znaczenie GRU znacznie wzrosło.Borys Wsiewołodowicz Gromow, ros. Борис Всеволодович Громов (ur. 7 listopada 1943 w Saratowie) – radziecki dowódca wojskowy, generał pułkownik, rosyjski działacz partyjny i państwowy, I zastępca ministra obrony, zastępca ministra spraw wewnętrznych, deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, gubernator obwodu moskiewskiego, Bohater Związku Radzieckiego (1988).
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR - (ros. Министерство внутренних дел, Ministierstwo Wnutriennych Dieł MWD) - radziecki urząd centralny administracji rządowej odpowiedzialny za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa publicznego (poza sprawami bezpieczeństwa państwowego, do których właściwymi – oprócz krótkiego okresu jednego roku w okresie 1953-1954 – były początkowo Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Komitet Bezpieczeństwa Państwowego). Pod daną nazwą funkcjonowało w latach 1946-1960 oraz 1968-1991, a pod inną – w latach 1962-1968.
  .mw-parser-output table.zolnierz-lotnictwo td.naglowek{color:black!important;background:#95a7b9!important}.mw-parser-output table.zolnierz-marynarka td.naglowek{color:white!important;background:#6082B6!important}.mw-parser-output table.zolnierz-lądowe td.naglowek{color:white!important;background:#556B2F!important}.mw-parser-output table.zolnierz-paramilitarny td.naglowek{color:black!important;background:#b6b3c7!important}

  Ograniczony Kontyngent Wojsk Radzieckich w Afganistanie (Ограниченный контингент советских войск в Афганистане trb. Ograniczennyj kontingient sowietskich wojsk w Afganistanie trl. Ograničennyj kontingent sovetskih vojsk v Afganistane, ОКСВА (OKSWA)) – urzędowa nazwa związku operacyjnego, wojsk operacyjnych sformowanych z Sił Zbrojnych ZSRR, Wojsk Wewnętrznych MSW ZSRR, KBP ZSRR prowadzących działania w Afganistanie w latach 1979–89.

  Radziecka interwencja w Afganistanie (wojna domowa w Afganistanie, wojna afgańska) – dziewięcioletnia wojna Związku Radzieckiego wspierającego afgański reżim komunistyczny przeciw partyzantce mudżahedinów wspieranej przez USA na terytorium Afganistanu. ZSRR chciał umocnić i utrzymać u władzy rządy komunistyczne w Afganistanie. Trwała od 25 grudnia 1979 do 15 lutego 1989 roku. Jest zaliczana do pośredniej formy „wojen zastępczych”.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

  Skład Kontyngentu[ | edytuj kod]

  Struktura Ograniczonego Kontyngentu Wojsk Radzieckich w Afganistanie w latach 1979–1989:

 • Armia Radziecka:
 • Grupa Operacyjna Ministerstwa Obrony ZSRR;
 • Aparat Głównego Doradcy Wojskowego;
 • Jednostki wojskowe Sił Zbrojnych ZSRR;
 • Jednostki bojowe GRU;
 • Jednostki wojsk powietrznodesantowych:
 • 40 Armia (40A) Turkiestańskiego Okręgu Wojskowego;
 • 34 Korpus Lotniczy (następnie siły powietrzne 40 Armii);
 • KBP ZSRR:
 • Grupa Operacyjna KSAPO (na czele z zastępcą szefa Wojsk Ochrony Pogranicza KSAPO, składająca się z 7 osób), od 1980 roku, pod zarządem moskiewskiego oddziału ochrony pogranicza, do kierowania działaniami zjednoczonych oddziałów wojskowych na terytorium Afganistanu.
 • oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza KBP ZSRR;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR:
 • Oddziały Wojsk Wewnętrznych MSW ZSRR
 • Łącznie w ciągu 10 lat w Afganistanie służyło około 620 tysięcy żołnierzy radzieckich.

  Wiktor Pietrowicz Dubynin, ros. Виктор Петрович Дубынин (ur. 1 lutego 1943 we wsi Dyża Ryga, w rejonie szumichińskim, obwód kurgański, zm. 22 listopada 1992 w Moskwie) – generał pułkownik Armii Radzieckiej, generał armii Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, bohater Federacji Rosyjskiej (pośmiertnie), dowódca Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce, pierwszy szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - I zastępca ministra Obrony Federacji Rosyjskiej.Siergiej Leonidowicz Sokołow, ros. Сергей Леонидович Соколов (ur. 1 lipca 1911 w Eupatorii, zm. 31 sierpnia 2012 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy, Marszałek Związku Radzieckiego (1978), Bohater Związku Radzieckiego (1980), minister obrony ZSRR (1984–1987), deputowany do Rady Najwyższej ZSRR 7., 8., 9., 10. i 11. kadencji.

  Dowódcy wojsk Kontyngentu[ | edytuj kod]

 • Dowódcy Grupy Operacyjnej Ministerstwa Obrony ZSRR
 • marszałek Związku Radzieckiego Siergiej Sokołow (1979–1985)
 • generał armii Walentin Wariennikow (1985–1989)
 • Dowódcy 40 Armii
 • generał porucznik Jurij Tucharinow od wprowadzenia wojsk do Afganistanu do 23 września 1980;
 • generał porucznik Borys Tkacz od 23 września 1980 do 7 maja 1982;
 • generał porucznik Wiktor Jermakow od 7 maja 1982 do 4 listopada 1983;
 • generał porucznik Leonid Generałow od 4 listopada 1983 do 19 kwietnia 1985;
 • generał porucznik Igor Rodionow od 19 kwietnia 1985 do 30 kwietnia 1986;
 • generał porucznik Wiktor Dubynin od 30 kwietnia 1986 do 1 czerwca 1987;
 • generał porucznik Borys Gromow od 1 czerwca 1987 do 15 lutego 1989.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Radziecka interwencja w Afganistanie
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Афганская война (1979-1989) „Вести”, Москва, 16.11.2009 г.
 • Феськов В.И., Калашников К.А., Голиков В.И.: Советская Армия в годы «холодной войны» (1945-1991).
 • Afganistan, Islamska Republika Afganistanu (dari افغانستان, trl. Afghānestān, trb. Afghanestan; جمهوری اسلامی افغانستان, trl. Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afghānestān, trb. Dżomhuri-je Eslami-je Afghanestan; paszto افغانستان, trl. Afghānistān, trb. Afghanistan; د افغانستان اسلامي جمهوریت, trl. Də Afghānistān Islāmī Jumhūriyat, trb. Dy Afghanestan Eslami Dżumhurijat) – śródlądowe państwo położone w Azji Środkowej.Związek operacyjny - wielostopniowa jednostka organizacyjna i operacyjna wojska występująca we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, przeznaczona do prowadzenia operacji na konkretnym teatrze działań wojennych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Transkrypcja – w językoznawstwie system zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych (inaczej pisownia fonetyczna) lub system fonetycznej konwersji innego pisma. W szczególności może służyć do zapisu wyrazów jednego języka w formie pozwalającej łatwo odtworzyć brzmienie osobie go nie znającej – głoski jednego języka oddaje się wtedy znakami pisma innego języka, przy czym danej głosce nie zawsze musi odpowiadać tylko jeden znak, a niektóre znaki mogą być używane na oznaczanie kilku różnych głosek w języku wyjściowym. Transkrypcja taka zorientowana jest na odbiorcę posługującego się jednym, określonym językiem.
  Wiktor Fiodorowicz Jermakow (ros. Ви́ктор Фёдорович Ермако́в. ur. 9 września 1935 w Dniepropetrowsku) - radziecki dowódca wojskowy, generał armii.
  Wojska operacyjne zwane też ekspedycyjnymi lub eksterytorialnymi, – część sił zbrojnych przeznaczona lub wydzielona do realizacji zadań zbrojnych na froncie zewnętrznym.
  Działania – walki zbrojne, ruchy wojsk, wszelkie akcje bojowe, prowadzone przez pododdziały, oddziały, związki taktyczne, operacyjne i strategiczne.
  Formowanie – nakazane rozkazem lub zarządzeniem organizacyjnym utworzenie wojskowej jednostki organizacyjnej – zgodnie z ustalonym etatem.
  Igor Nikołajewicz Rodionow (ros. И́горь Никола́евич Родио́нов, ur. 1 grudnia 1936 we wsi Kurakino w obwodzie penzeńskim, zm. 19 grudnia 2014 w Moskwie) - radziecki i rosyjski wojskowy i polityk, minister obrony Rosji (1996-1997), deputowany Dumy Państwowej (1999-2007), generał armii.
  40 Armia – jedna z armii Związku Radzieckiego. Istniała dwukrotnie: w latach 1941–1946 (biorąc udział w II wojnie światowej) i 1979–1990 (walcząc w Afganistanie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.