• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogród Fauny Polskiej Zoo  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Perlica zwyczajna, perliczka, perlica dzika (Numida meleagris) – gatunek dużego ptaka z rodziny perlic (Numididae), jedyny przedstawiciel rodzaju Numida. Zamieszkuje Afrykę (zwłaszcza na południe od Sahary), introdukowany na Karaibach i w południowej Francji. Prowadzi naziemny tryb życia, w sytuacji zagrożenia raczej ucieka pieszo niż fruwa. Jest wytrwałym biegaczem, może przebiec do 5 km dziennie. Poza sezonem lęgowym tworzy stada liczące ok. 25 osobników. Na wolności dożywa do 12 lat. W wielu krajach udomowiona, jest hodowana dla smacznego mięsa i jaj.
  Charakterystyka[]

  Zoo w bydgoskim Myślęcinku zamieszkuje ponad 700 okazów ze 130 gatunków kręgowców, a wśród nich 70 podlegających całkowitej ochronie. Znajdują się tu przedstawiciele czterech gromad: ssaków, ptaków, gadów i płazów.

  Zwierzęta prezentowane na dużych wybiegach to przedstawiciele ssaków kopytnych: jelenie, sarny, muflony, daniele, żubry, dziki, łosie, kozice oraz ssaki drapieżne - wilk i niedźwiedź brunatny. W wolierach można zobaczyć przedstawicieli mniejszych ssaków drapieżnych, jak: ryś, żbik, jenot, tchórz, kuna czy borsuk.

  Najbogatszym działem Ogrodu jest dział ptaków, liczący 60 gatunków. Prezentowana jest liczna kolekcja ptaków drapieżnych - orzeł bielik, orlik stepowy, sęp płowy, jastrząb, kania ruda, myszołów, błotniak, sokół wędrowny, pustułka, raróg górski. W kolekcji sów polskich znajdują się m.in. puchacz, sowa śnieżna, puszczyki, płomykówki, sowy uszate, syczki. W kolekcji są również ptaki krukowate i wróblowate z terenów Polski oraz bażanty, kuropatwy, pawie. Z ptaków wodnych w wolierach zobaczyć można ohary, rożeńce, hełmiatki, krakwy, płaskonosy, świstuny, cyranki, głowienki, czernice, podgorzałki, gągoły, nurogęsi. Na stawie wewnątrz Ogrodu zaobserwować można różne gatunki kaczek, gęsi, łabędzie, łyski, mewy, bociany białe, bernikle, czaple siwe.

  Krukowate (Corvidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Obejmuje ok. 120 gatunków o zróżnicowanym trybie życia, zamieszkujących cały świat. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:Czernica, kaczka czernica, (Aythya fuligula) – gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę. Na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido – zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N.

  Wybiegi i woliery dla zwierząt usytuowane są wzdłuż dwóch tras spacerowych, tworzących dwa okręgi - duży i mały. Obie trasy są rozdzielone sztucznym stawem z wyspą zasiedloną przez liczne gatunki ptaków.

  Ogród Zoologiczny współpracuje z uniwersytetami bydgoskimi (UTP i UKW), poznańskim i warmińsko-mazurskim. Przeprowadza się tu lekcje przyrody dla dzieci i młodzieży, m.in. z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

  Fauna krajowa

  Dziecięcy Ogród Zoologiczny[]

  Dziecięcy Ogród Zoologiczny („Mini Zoo”) zajmuje centralną część Ogrodu Fauny Polskiej. Zorganizowano go w obrębie tzw. małego okręgu, między dwoma alejami spacerowymi. Bezpieczeństwu dzieci podporządkowano zagospodarowanie i dobór zwierząt, dlatego eksponowane są tu tylko zwierzęta, które nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia dla zwiedzających - żółwie (błotne, wodne i stepowe), ptaki - różne rasy kur, kaczki, gęsi, perliczki, ozdobne rasy gołębi, pawie, a ze ssaków - karłowate odmiany kóz domowych, owce wrzosówki, młode świnie domowe, świnki morskie, osioł i kuc szetlandzki oraz okresowo młode dziki i sarny.

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Olsztynie. Główny kampus, miasteczko akademickie znajduje się w dzielnicy Kortowo. Powstał 1 września 1999 roku w wyniku połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego, na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762). Kształci 33 tys. studentów (na wszystkich rodzajach studiów).Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.

  Terrarium[]

  W obrębie ogrodu znajduje się szereg gatunków gadów i płazów, zarówno rodzimych, jak i pochodzących z całego świata. Są to m.in. agama brodata, gekon tygrysi, lancetogłów mleczny, legwan zielony, pyton królewski, żółw czerwonolicy, afrykańska żaba olbrzymia, ropucha olbrzymia. Z polskich gadów i płazów pokazywane są m.in.: wąż Eskulapa, zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona, salamandra plamista, traszka górska, kumaki, żaby, żółw błotny.

  Kura domowa (Gallus gallus domesticus) – ptak hodowlany z rodziny kurowatych, hodowany na całym świecie. W środowisku naturalnym nie występuje. Uważa się, że stanowi formę udomowioną kura bankiwa (Gallus gallus), lecz nie wyklucza się domieszki innych gatunków południowoazjatyckich kuraków (zarówno żyjących, jak i wymarłych). Udomowienie miało prawdopodobnie miejsce w III tysiącleciu p.n.e. w Indiach, chociaż badania archeologiczne wykazały, że pierwsze kuraki udomowiono w Chinach już w VI tysiącleciu p.n.e. Około 1000 p.n.e. kury hodowano już powszechnie w Chinach, a ok. 500 p.n.e. w Egipcie i Europie, w tym w Polsce (odnaleziono kości kur podczas wykopalisk w Biskupinie). W tym okresie w Chinach prowadzono już sztuczne wylęganie. Jak wykazały badania, ówczesne kury przypominały dzisiejsze kury bezrasowe, lecz miały lepiej rozwinięte skrzydła.Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.
  Terrarium i akwarium
  Kameleon jemeński
  Agama brodata
  Waran białogardły

  Przypisy

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie: Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce. [dostęp 2015-11-14].
  2. Encyklopedia Bydgoszczy. t.1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, str. 360
  3. Encyklopedia Bydgoszczy. t.1. praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-926423-3-6, str. 311
  4. Historia zoo w Myślęcinku
  5. Otwarcie Akwarium Terrarium. myslecinek.pl. [dostęp 2014-11-28].
  6. zoo.bydgoszcz. [dostęp 2014-10-08].
  7. Lewicka-Ritter Krystyna. Myślęcinek - historia najnowsza. [w.] Kalendarz Bydgoski 2008
  8. Wiśniewski Henryk: Różnorodność biologiczna Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku i jej uwarunkowania. [w.] Banaszak Józef red.: Przyroda Bydgoszczy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004. ISBN 83-7096-531-8
  Makak japoński (Macaca fuscata) – małpa wąskonosa z rodziny makakowatych. Żyje na Wyspach Japońskich, oprócz Hokkaido. Zwierzę znane jest ze swych zdolności uczenia się. Występuje w japońskiej mitologii, literaturze i sztuce.Ameryka Południowa – kontynent leżący na półkuli zachodniej oraz w większej części na półkuli południowej, a w mniejszej – na półkuli północnej. Niekiedy uważana jest również za subkontynent Ameryki.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podgorzałka, kaczka podgorzałka (Aythya nyroca) – gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący wyspowo pas od Europy Środkowej i Wschodniej po zachodnią Mongolię. Izolowane populacje w Libii i Pakistanie. Północne populacje wędrowne. Przeloty w marcu–maju i sierpniu–listopadzie. Zimują w basenie Morza Śródziemnego, subsaharyjskiej Afryce, Bliskim Wschodzie, południowych brzegach Morza Kaspijskiego, subkontynencie indyjskim i w południowo-wschodniej Azji. Sporadycznie zalatuje do Europy Zachodniej i Skandynawii oraz na Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Zielonego Przylądka.
  Cyranka (Anas querquedula) – gatunek wędrownego ptaka wodnego średniej wielkości, z rodziny kaczkowatych. Zamieszkuje niemal całą Eurazję: Europę poza północną częścią Półwyspu Skandynawskiego i Półwyspem Iberyjskim, a w Azji pasem po Pacyfik i Japonię. Przeloty w marcu - kwietniu i sierpniu - październiku. Wędrowne ptaki europejskie zimują w basenie Morza Śródziemnego i środkowej Afryce, gdzie docierają na półkulę południową. Populacje azjatyckie zimują w Azji Południowej.
  Rożeniec zwyczajny (Anas acuta) – gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:
  Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Dotychczas opisano około 58 000 gatunków kręgowców, co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt. Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7,7 mm u żab Paedophryne amauensis do 33,9 m u płetwala błękitnego. Cechują się obecnością tkanki kostnej, mają dwuboczną symetrię ciała z dobrze wyodrębnioną głową. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczną cechą kręgowców jest posiadanie czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układ mięśniowy składa się z dwóch mas mięśni położonych równolegle po bokach kręgosłupa. Ruch odbywa się dzięki skurczom mięśni, przyczepionych do kości lub chrząstek.
  Łoś (Alces alces) – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Alces. Żyje w podmokłych lasach północnej Eurazji i Ameryki Północnej. Występujący w Polsce podgatunek A. a. alces – łoś europejski jest największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną. Rzadki i objęty całorocznym okresem ochronnym.
  Aga, kururu, ropucha olbrzymia (Rhinella marina) – gatunek płaza z rodziny ropuchowatych pochodzący z Ameryki Środkowej i Południowej, introdukowany na licznych wyspach Oceanii i Karaibów. Jest to lądowa ropucha. Zalicza się do rodzaju Rhinella uznawanego niekiedy za podrodzaj rodzaju Bufo, obejmującego wiele różnorodnych ropuchowatych Ameryki Środkowej i Południowej. Jest bardzo płodna – samice składają skrzek w pojedynczym kłębie zawierającym tysiące jaj. Sukces reprodukcyjny wynika po części z oportunizmu w odżywianiu się: aga cechuje się nietypową wśród bezogonowych dietą, spożywając zarówno żywy, jak i martwy pokarm. Osobniki dorosłe osiągają 10-15 cm długości. Masa ciała najcięższego odnotowanego osobnika osiągnęła 2,65 kilograma, przy długości 38 cm (od czubka pyska do kloaki).
  Płomykówka zwyczajna, płomykówka (Tyto alba) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny płomykówkowatych (Tytonidae). Spośród wszystkich sów najbardziej rozpowszechniony na świecie gatunek. Zamieszkuje wszystkie kontynenty oprócz Antarktyki. W Polsce nieliczny ptak lęgowy (tylko podgatunek T. alba guttata), osiadły.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.096 sek.