• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oglądalność

  Przeczytaj także...
  Nielsen Media Research – międzynarodowa firma badawcza specjalizująca się w telemetrycznych badaniach oglądalności telewizji.Grupa docelowa- (ang. target group) – grupa, do której skierowany jest komunikat, reklama, produkt. Szczególnie w reklamie ważne jest dobre określenie grupy docelowej.
  Telewizja interaktywna – połączenie zaawansowanych metod przekazu łączących telewizję i sieć Internet w celu zaangażowania odbiorcy w transmitowane treści.

  Oglądalnośćprocent grupy docelowej oglądający dany program telewizyjny, stację telewizyjną, reklamę, itp. Wyniki badań telemetrycznych są źródłem informacji dla stacji telewizyjnych, dzięki którym nadawcy wiedzą jak konstruować ramówki, by cieszyły się popularnością wśród widzów. Natomiast domy mediowe posługują się wynikami jako narzędziem do planowania kampanii reklamowych.

  PVR (ang. personal video recorder), zwany także DVR (digital video recorder), to elektroniczne urządzenie powszechnego użytku służące do nagrywania programów telewizyjnych na dysk twardy w formacie cyfrowym. PVR został po raz pierwszy zaprezentowany przez firmę TiVo w 1999 roku. Od tego czasu dodano do PVR wiele nowych funkcji, jak na przykład możliwość nagrywania programów na płytach DVD.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Oglądalność w Polsce[]

  Oglądalność czterech największych stacji telewizyjnych w Polsce (TVP1, TVP2, Polsat, TVN) w latach 1998-2014 według AGB Nielsen Media Research
  Oglądalność pięciu stacji telewizyjnych mających obecnie co najmniej 2% udziałów w rynku od 1998 roku według AGB Nielsen Media Research (TVP Info w latach 1994-2002 TVP Regionalna, zaś w latach 2002-2007 TVP3, TV4 w latach 1998-2000 Nasza TV, TVN 7 w latach 1996-2002 RTL 7)
  Oglądalność według nadawców w 2012 roku

  W Polsce oglądalność mierzona jest od 1996 roku przez ośrodek badawczy AGB Nielsen Media Research, część koncernu Nielsen Company. Oddziały tej firmy mierzą oglądalność w ponad 25 krajach świata. W latach 1997-2011 badania telemetryczne prowadził również instytut TNS Polska (wcześniej pod nazwą TNS OBOP). TNS Polska prowadziła pomiar oglądalności wyłącznie dla TVP, która zdecydowała się przejść na wyniki Nielsena. Od 2011 roku wszyscy uczestnicy rynku (tj. stacje telewizyjne, domy mediowe i reklamodawcy, korzystają danych telemetrycznych od jednego dostarczyciela, co jest standardem także w innych państwach świata.

  TVP3 (TVP3 Regionalna, pot. Trójka, Program trzeci Telewizji Polskiej lub Regionalna Trójka) – kanał informacyjno-publicystyczny Telewizji Polskiej (TVP), funkcjonujący w latach 2002-2007; "połączona sieć skoordynowanych programów regionalnych tworzonych i rozpowszechnianych przez oddziały terenowe TVP, z pasmem wspólnym".RTL 7 – był jedną z telewizji komercyjnych nadających w Polsce w latach 1996-2002. Stacja została uruchomiona przez koncern CLT-UFA (dziś RTL Group) oraz Universal Studios.

  Z uwagi na metodologię badań wyniki oglądalności są podawane dla każdej minuty. Oznacza to, że oglądalność programu jest średnią z jego minutowych oglądalności. W 2016 r. Nielsen Audience Measurement bada oglądalność 164 stacji dla telewizji linearnej.

  Od 2015 r. Instytut Nielsen Audience Measurement prowadzi badania telemetryczne na grupie 2000 gospodarstw domowych (ponad 5400 osób powyżej 4. roku życia) odzwierciedlającej strukturę demograficzną Polski, tworzących tzw. panel. Gospodarstwo domowe (zgodnie z definicją przyjętą przez instytut) to grupa ludzi spokrewnionych lub niespokrewnionych, które razem mieszkają i wspólnie się utrzymują. Panel był stopniowo zwiększany (do końca 2014 roku liczył 1700 gospodarstw domowych, wcześniej odpowiednio 1650 i 1250). Jego rozbudowa była efektem m.in. wzrostu liczby dostępnych w Polsce kanałów telewizyjnych.

  TVP Info – kanał informacyjny Telewizji Polskiej. Wystartował on 6 października 2007, zastępując TVP3. Do 31 sierpnia 2013 dzielił pasmo programowe z ośrodkami regionalnymi TVP. Z dniem 1 września 2013 TVP Info stał się typowym kanałem informacyjnym, zaś pasmo programowe ośrodków regionalnych TVP zostało przeniesione do nowego kanału TVP Regionalna.Telewizja (TV) – dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz oraz dźwięk na odległość. W jednym miejscu za pomocą kamery telewizyjnej i mikrofonu rejestruje się sygnał, który następnie jest transmitowany do dowolnego miejsca w zasięgu transmisji. Sygnał odbierany jest przez odbiornik telewizyjny i przetwarzany na obraz oraz dźwięk.

  Panel jest konstruowany głównie na podstawie takich zmiennych jak region geograficzny zamieszkania ludzi, wielkość ich miejscowości, wielkość gospodarstwa domowego oraz rodzaj odbieranego sygnału telewizyjnego (odbiór z anteny naziemnej, kablowy i satelitarny). W procesie jego budowy mają znaczenie też takie czynniki jak liczba telewizorów w gospodarstwie domowych, struktura demograficzna jego członków (wiek, płeć, wykształcenie) oraz przynależność ludzi do grup społeczno-zawodowych.

  Nasza TV – telewizja, jako ponadregionalna sieć, rozpoczęła działalność 17 stycznia 1998 roku, na początku miała 10 stacji nadawczych w środkowej Polsce, właścicielem była spółka Polskie Media S.A. W systemie emisji naziemnej i sieciach kablowych docierała początkowo do 47% gospodarstw domowych. Dzięki współpracy ze stacją satelitarną RTL 7 niektóre programy były również dostępne w całym kraju. 3 czerwca 1999 sygnał Naszej TV pojawił się w platformie cyfrowej Wizja TV oraz w sieci PTK, stacja uruchomiła kolejne nadajniki naziemne. 1 kwietnia 2000 roku, po przejęciu spółki Polskie Media S.A. przez nowych akcjonariuszy związanych z Polsatem, stacja zmieniła nazwę na TV 4.Dom mediowy – organizacja marketingowa, której zadaniem jest planowanie oraz zakup kampanii reklamowych w mediach masowych.

  Do konstrukcji panelu i jego modyfikacji służą dane z dwóch źródeł: dane demograficzne publikowane przez GUS oraz specjalistyczne badanie analizy struktury społeczeństwa Establishment Survey prowadzone w ramach badania założycielskiego, którego celem jest szczegółowe scharakteryzowanie populacji gospodarstw domowych posiadających dostęp do sygnału telewizyjnego, które jest prowadzone dwa razy w roku w fali wiosennej i jesiennej, przez niezależną firmę badawczą (np. w 2014 roku był to AC Nielsen). Badaniem objętych jest rocznie 8 tys. gospodarstw domowych losowanych z bazy adresów GUS. Badanie założycielskie ma ustalić ile procent gospodarstw domowych w Polsce posiada telewizor, jak dużo jest domów z więcej niż jednym odbiornikiem telewizyjnym oraz z jakich źródeł sygnału telewizyjnego korzystają ich członkowie. Badanie ma wyłonić też bazę adresów, którą służą do rekrutacji panelistów. Pozyskiwanie gospodarstw domowych do próby badawczej odbywa się poprzez wywiady telefoniczne i osobiste. Co roku instytut dokonuje wymiany 15-20% gospodarstw wchodzących w skład panelu.

  Telewizja Trwam – polska stacja telewizyjna o charakterze edukacyjno-poradnikowym i religijnym, z siedzibą w Toruniu, należąca do Fundacji Lux Veritatis zarejestrowanej w Warszawie. Telewizja posiada własny teletekst – „TRWAM-TEXT”. Stacja posiada studia telewizyjne w Toruniu, Warszawie, Lublinie, Chicago i Toronto.Wideo na życzenie (skrót VoD lub VOD; ang. Video on Demand - wideo na żądanie), pot. także oglądanie na żądanie — usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji. Nadawana (także "na żywo") audycja może być dzięki temu przesunięta w odbiorze dla pojedynczego widza i słuchacza.

  Podstawowym narzędziem badania oglądalności jest telemetr – urządzenie podłączane do sprzętu telewizyjnego w gospodarstwach domowych wybranych do udziału w panelu, które rejestruje czas włączenia i wyłączenia telewizora oraz identyfikator oglądanej stacji (np. poprzez identyfikację nadawanego przez nią dźwięku). Nieodłącznym elementem telemetru jest specjalny pilot, który umożliwia widzowi zalogowanie się do systemu telemetrycznego, jak również przekazanie innych danych. Każdy członek gospodarstwa domowego za pomocą pilota, przedstawia się, informuje system, że właśnie zaczął lub skończył oglądać program. Piloty posiadają też przyciski dla logowania się przez gości oraz pozwalają na oceny programów.

  Polsat – polski komercyjny kanał telewizyjny, który jako pierwszy w kraju otrzymał koncesję na nadawanie ogólnopolskie. Rozpoczął nadawanie 5 grudnia 1992 o 16:30. Jest to jeden z najchętniej oglądanych kanałów telewizji komercyjnej w kraju.Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.

  W 2016 r. instytut korzysta z 3 rodzajów mierników: TVM 2 - służącego do pomiaru telewizji analogowej (jest stosowany jeszcze w analogowych telewizjach kablowych) oraz urządzeń służących od pomiaru oglądania telewizji cyfrowej - TVM4 i Unitam (ten ostatni umożliwia też na pomiar oglądania programów na żądanie, telewizji interaktywnej czy pozycji nagrywanych na dekoder PVR i odtwarzanych później).

  TVN – polska komercyjna stacja telewizyjna, wchodząca w skład Grupy TVN należącej do grupy medialnej ITI. Rozpoczęła ona nadawanie 3 października 1997 o godz. 19:00. Jest to jeden z najchętniej oglądanych kanałów telewizji komercyjnej w kraju.AMR (ang. Average Minute Rating, Średnia Oglądalność Minutowa) – jeden z podstawowych wskaźników określających oglądalność kanału lub programu telewizyjnego w danym czasie. Odnosi się do całej populacji lub do określonej grupy. Dla czasu dłuższego niż minuta oblicza się jako sumę AMR minutowych podzielonych przez liczbę minut w tym czasie.

  Każdego dnia dane o oglądaniu telewizji w gospodarstwie domowym zbierane są w pamięci telemetra i w nocy między godz. 2.00 a 6.00 (za pomocą telefonii stacjonarnej lub komórkowej) są przesyłane do centrum obliczeniowego Nielsen Audience Measurement. W przypadku braku połączenia z miernikiem danego dnia w konkretnym domu, podejmuje próbę połączenia kolejnej nocy. Część danych z gospodarstw domowych jest odrzucanych (np. jeśli w mieszkaniu włączono telewizor, ale nikt nie zalogował się na pilocie; gdy odbiornik telewizyjny był włączony non stop przez 24 godziny; bądź gdy zarejestrowano oglądanie telewizji na częstotliwości, której nie ma w bazie firmy). Pozostałe ściągnięte z telemetrów dane są poddawane procesowi ważeniu, który ma sprawić by ich wyniki były dopasowane jak najlepiej do struktury społeczeństwa.

  Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).Spot telewizyjny (ang. spot = kropka) – krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między programami telewizyjnymi albo w ich trakcie (przerywając je). Telewizyjne spoty reklamowe trwają najczęściej 30 sekund, ale spotyka się dłuższe i krótsze. Emisja spotów reklamowych jest jednym z głównych źródeł utrzymania prywatnych stacji telewizyjnych oraz stanowi pokaźne źródło dochodów telewizji publicznych. Emisja spotów reklamowych w Polsce poprzedzana jest napisem Reklama. Aktualnie spoty telewizyjne stają się często wykorzystywanym narzędziem dla prowadzenia akcji reklamowych w Internecie, najczęściej jako "wyskakujące okienka".

  Instytut cały czas nagrywa sygnał monitorowanych przez siebie stacji telewizyjnych, a pracownicy przeglądają je, opisując czas rozpoczęcia i zakończenia wszystkich audycji. Kolejno dane zebrane z telemetrów są dopasowywane do danych o godzinach emisji programów z poprzedniej doby. Na tej podstawie system komputerowy wylicza oglądalność poszczególnych audycji telewizyjnych.

  TVN 7 (znana również jako Siódemka) – kanał telewizyjny należący do Grupy TVN o profilu rozrywkowo-filmowym. Stacja nadaje głównie telenowele, seriale, filmy fabularne, programy interaktywne i rozrywkowe. Zastąpił kanał RTL 7.TVP1 (Program Pierwszy Telewizji Polskiej, potocznie Jedynka, do 23 marca 1992 oficjalny skrót TP1) – polska publiczna stacja telewizyjna i zarazem najstarsza polska stacja telewizyjna, utworzona 25 października 1952, która regularną emisję programu rozpoczęła 23 stycznia 1953 (rok po utworzeniu w Warszawie eksperymentalnego studia telewizyjnego).

  Dane telemetryczne pozwalają rónież poznać udział w rynku poszczególnych stacji telewizyjnych, profil demograficzny telewidzów konkretnych programów i stacji, widownię bloków reklamowych i stopień dotarcia kampanii reklamowych do widzów. Klienci Nielsen Audience Measurement dostęp do danych mają poprzez oprogramowanie Arianna, która pozwala im tworzyć różne, spersonalizowane analizy oglądalności.

  Program telewizyjny – telewizyjna produkcja audiowizualna, podstawowa jednostka ramówek stacji telewizyjnych, która charakteryzuje się określonym gatunkiem telewizyjnym.Czwórka (TV4) – stacja należąca formalnie do holdingu Polskie Media, który od 30 sierpnia 2013 roku w 100% należy do Telewizji Polsat.

  Badania nie uwzględniają TV Trwam, która nie jest monitorowana przez Nielsen Audience Measurement.

  W 2016 r. Nielsen planuje uruchomić w Polsce pomiar oglądalności reklam w internecie (Digital Ad Ratings).

  Zobacz też[]

 • audymetr
 • AMR (wskaźnik oglądalności)
 • Przypisy

  Audymetr ang. (audimeter) – urządzenie, które służy do pomiaru oglądalności stacji telewizyjnych przez wybraną grupę respondentów (gospodarstw domowych).TVP2 (Program Drugi Telewizji Polskiej, potocznie Dwójka, do 23 marca 1992 oficjalny skrót TP2) – polska publiczna stacja telewizyjna, utworzona 2 października 1970. Początkowo część programu była retransmisją TVP1.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.