• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogińscy

  Przeczytaj także...
  Marcjan (vel Marcin) Michał Ogiński herbu własnego (ur. 1672 – zm. 1750) – wojewoda witebski od 1730, kasztelan witebski 1703-1730, miecznik wielki litewski 1695-1703, marszałek Trybunału Litewskiego w 1712, 1718, 1723, książę.Tadeusz Franciszek Ogiński herbu własnego (1712-1783), marszałek sejmu zwyczajnego w Grodnie 5 października - 19 listopada 1744, kasztelan trocki od 1733, pisarz wielki litewski od 1737, starosta oszmiański od 1740, wojewoda trocki od 1770.
  Pałac Ogińskich w Płungianach (lit. Oginskių rūmai Plungėje) – neorenesansowy pałac zbudowany w 1879 w Płungianach przez rodzinę Ogińskich, obecnie mieści Muzeum Sztuki Żmudzkiej.
  Herb Oginiec
  Alegoria przedstawiająca herb Ogińskich z okresu 1688-1710

  Ogińscymagnacki ród książęcy pochodzenia ruskiego, który wziął swoje nazwisko od miejscowości Oginty niegdyś w powiecie żyżmorskim – dziś w kowieńskim, pieczętujący się herbem własnym Oginiec, a wywodzący się od książąt na Kozielsku, będących odnogą według jednych smoleńskiej zaś według innych – czernihowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów.

  Michał Kazimierz Ogiński, książę herbu Oginiec (ur. 1728 lub 1730 lub 1731 w Warszawie, zm. 31 maja 1800 Słonim lub Warszawa) – generał lejtnant, hetman wielki litewski 1768 – 1793, wojewoda wileński od 1764, pisarz polny litewski od 1748, cześnik wielki litewski od 1744, konsyliarz Rady Nieustającej, kompozytor, pisarz, poeta i dramaturg, kuzyn Andrzeja Ignacego, który był ojcem kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego.Ignacy Ogiński (ur. ok. 1698 – zm. 1775) – marszałek wielki litewski, kasztelan wileński, marszałek nadworny litewski 1744-1750, oboźny wielki litewski 1729-1744, marszałek Trybunału Litewskiego w 1732 roku starosta brasławski 1728-1738, w 1736 odznaczony Orderem Orła Białego, w 1729 roku mianowany oboźnym wielkim litewskim, dyplomata.

  Ogińscy dzielili się na dwie główne linie: 1) tzw. "magnacką", która wygasła w 1909 r., oraz 2) "brasławską", której przedstawiciele nie byli w stanie uzyskać w Rosji potwierdzenia tytułu książęcego. Ci ostatni uchodzą w niektórych publikacjach za nadal istniejących..

  Członkowie rodu[]

 • Jan Jacek Ogiński – hetman polny litewski, wojewoda połocki i mścisławski
 • Grzegorz Antoni Ogiński – hetman wielki litewski
 • Ludwik Karol Ogiński – duchowny katolicki, biskup smoleński
 • Andrzej Ignacy Ogiński – wojewoda trocki, dyplomata
 • Ignacy Ogiński – marszałek wielki litewski, kasztelan wileński, oboźny litewski i dyplomata.
 • Tadeusz Ogiński – wojewoda trocki
 • Marcjan Aleksander Ogiński – kanclerz wielki litewski, wojewoda trocki.
 • Michał Kazimierz Ogiński – hetman wielki litewski, polski kompozytor
 • Marcjan Michał Ogiński – wojewoda witebski od 1730 r.
 • Michał Kleofas Ogiński – polski kompozytor, podskarbi wielki litewski
 • Amelia Załuska z Ogińskich kompozytorka, poetka, malarka, współzałożycielka (wraz z mężem, Karolem Załuskim) uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Córka Michała Kleofasa Ogińskiego
 • Pałace[]

 • Pałac w Zalesiu

  Pałac Słuszków (litewski: Sluškų rūmai) – barokowy pałac położony na lewym brzegu Wilii na Starym Mieście w Wilnie.Polskie rody książęce – rody noszące tytuł książęcy, związane z historią nie tyle samej Polski co Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 • Pałac w Grodnie (u dołu, po prawej, póź. browar)

 • Ruiny pałacu w Słonimiu

 • Pałac Ministra Skarbu w Warszawie przebudowany z dawnego pałacu Ogińskich

 • Pałac w Siedlcach

  Słonim (biał. Сло́нім, ros. Сло́ним, jid. סלאנים) – miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi przy ujściu Issy do Szczary (dopływ Niemna). 48,8 tys. mieszkańców (2010); przemysł lekki, papierniczy, meblarski, spożywczy, elektromaszynowy, chemiczny; muzeum.Andrzej Ignacy Ogiński (ur. w 1740 roku – zm. 12 października 1787 roku) – marszałek sejmu skonfederowanego 1776 roku, wojewoda trocki w 1783 roku, kasztelan trocki w 1778 roku, sekretarz Rady Nieustającej w 1775 roku, sekretarz wielki litewski w 1773 roku, referendarz litewski w 1771 roku, miecznik litewski w 1762 roku, starosta oszmiański w 1756 roku, dyplomata, kuzyn Michała Kazimierza Ogińskiego, hetmana i kompozytora, wolnomularz, członek Komisji Kruszcowej.
 • Pałac w Retowie (nie istnieje)

 • Pałac w Dukorze (nie istnieje)

 • Inne siedziby Ogińskich:

 • Pałac w Białyniczach (ruiny)
 • Dwór w Wiejsiejach (nie istnieje, rozebrany w 1928 roku)
 • Przypisy

  1. J. Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca XIV wieku
  2. Zielińska Poczet polskich rodów arystokratycznych. Autorka nie przytacza jednak żadnych na tą okoliczność przypisów ani informacji. Ostatni męscy i żeńscy przedstawiciele tej gałęzi zmarli bezpotomnie w latach 70. XX w. w Polsce. Istnieje wiele rodzin o nazwisku Ogiński nie mających z tym rodem nic wspólnego (np. Ogińscy-Kontrymowiczowie), jak również rodzin pochodzenia zarówno szlacheckiego (różnych), mieszczańskiego i chłopskiego
  3. http://litopys.org.ua/sborlet/sborlet07.htm – informacja o Marcyanie Ogińskim na stronie Kroniki Witebskiej
  Retów, także Retowo (lit. Rietavas) – miasto na Litwie, położone w okręgu telszańskim, 25 km od Płungian (rejon).Dukora (błr. i ros. Дукора) – wieś na Białorusi, w rejonie puchowickim obwodu mińskiego, około 37 km na południowy wschód od Mińska, nad rzeką Świsłoczą.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Amelia Załuska z Ogińskich (ur. 10 grudnia 1805 w Zalesiu, zm. 5 września 1858 w Ischii) – kompozytorka, poetka, malarka, współzałożycielka (wraz z mężem, Karolem) uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, dama Orderu Gwiaździstego Krzyża.
  Grzegorz Antoni Ogiński herbu Ogiński (ur. 23 czerwca 1654 - zm. 17 października 1709) – hetman wielki litewski od 1709, hetman polny litewski od 1703, starosta generalny żmudzki od 1698, chorąży wielki litewski od 1687, cześnik wielki litewski od 1684, starosta tryski, mścibowski, omieciński, jezierzyski, telszewski. Ojcem jego był Jan Jacek Ogiński (zm. 1684) - wojewoda połocki, hetman polny litewski
  Smoleńsk (ros. Смоленск) – miasto w Rosji, stolica obwodu smoleńskiego. Położone nad Dnieprem. 319 tys. mieszkańców (2005).
  Karol Załuski, Teofil, Thabasz, z Załusk, z Iwonicza, Skorobohateryszek, herbu Junosza (ur. 25 stycznia 1794 w Warszawie, zm. 28 listopada 1845 w Iwoniczu) – marszałek szlachty powiatu upickiego, i wileńskiego, jeden z przywódców i oficerów powstania listopadowego (walczący wraz z bratem Józefem Załuskim) na Litwie, założyciel uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, szef rosyjskiego poselstwa w Szwajcarii,.
  Pałac Ogińskich i Potulickich w Krakowie – pałac znajdujący się w Krakowie przy ul. J. Piłsudskiego 4. Obecnie jedna z dwóch siedzib Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
  Książę Jan Samuelowicz (Samuelewicz) Ogiński herbu Ogiński (ur. 1619 – zm. 1684) – hetman polny litewski w latach 1682-1684, wojewoda mścisławski od 1672, pisarz polny litewski 1668, podwojewodzi wileński 1664-1665.
  Ruś Kijowska – okres w historii Rusi trwający umownie od 862 do 1240 roku. Rok 862, w którym wódz Waregów Ruryk przybył do Nowogrodu Wielkiego, to symboliczna data powstania państwa ruskiego. W 882 roku książę nowogrodzki Oleg Mądry doprowadził do powstania – wczesnofeudalnego państwa we wschodniej Europie ze stolicą w Kijowie, istniejącego do 1169 roku. W 1054 roku państwo Jarosława Mądrego uległo rozbiciu dzielnicowemu, przy czym władcy, którym udało się zawładnąć Kijowem nadal nosili tytuł księcia kijowskiego i byli w hierarchii feudalnej postawieni wyżej od pozostałych książąt ruskich. W 1169 przekształcone w Księstwo Włodzimierskie ze stolicą we Włodzimierzu nad Klaźmą, które przejęło dominującą rolę Kijowa. W 1240 na skutek najazdu mongolskiego Wielkie Księstwo Włodzimierskie utraciło niezależność polityczną na rzecz Złotej Ordy. Moment ten uważany jest powszechnie za koniec okresu Rusi Kijowskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.