• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (ZZPPM) - związek zawodowy pracowników zakładów przetwórczych i wydobywczych miedzi. ZZPM został zarejestrowany 16 grudnia 1991 roku z jednolitym statutem, który obowiązuje we wszystkich oddziałach i spółkach. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego był organizatorem wielu głośnych strajków, to właśnie dzięki związkowcom skarb państwa nie utracił pakietu kontrolnego w KGHM na rzecz inwestora zagranicznego, a załoga uzyskała 15-procentowy pakiet bezpłatnych akcji, stając się faktycznym współwłaścicielem spółki. Przewodniczącym związku jest Ryszard Zbrzyzny, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej.Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZGwP) - związek zawodowy pracowników przemysłu górniczego i ciepłowniczego w Polsce. ZZG walczy o prawo do ochrony przed ubóstwem i marginalizacją społeczną oraz prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego do zapewnienia godziwego poziomu życia. Związkowcy opowiadają się za prawem do poszanowania godności w pracy oraz równego traktowania w sprawach zatrudnienia i wykonywania zawodu. Związek tworzą grupy górników poszczególnych zakładów tzw. "środowiska" :
  Siedziba OPZZ przy ulicy Kopernika

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w skrócie: OPZZ (All-Poland Alliance of Trade Unions) – polska centrala związkowa.

  Głównym zadaniem OPZZ jest obrona socjalnych i pracowniczych uprawnień członków związków (głównie pracowników przedsiębiorstw państwowych). Do OPZZ przynależy 86 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych oraz kilkaset lokalnych i zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych poprzez Rady Wojewódzkie.

  Józef Wiaderny (ur. 8 marca 1943 w Maleńcu, zm. 20 grudnia 2000 w Warszawie) – polski związkowiec i polityk, przewodniczący OPZZ i poseł na Sejm III kadencji.Fundacja Porozumienie – organizacja utworzona w dniu 12 czerwca 2001 przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, celem zarządzania majątkiem Funduszu Wczasów Pracowniczych, z siedzibą w Poznaniu.

  Naczelnymi władzami OPZZ są: Kongres, Rada, Prezydium i Komisja Rewizyjna.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Przewodniczący OPZZ
 • 3 Struktury branżowe OPZZ
 • 3.1 Branża I. Górnictwo, przemysł chemiczny i energetyka
 • 3.2 Branża II. Metalowcy
 • 3.3 Branża III. Oświata i nauka
 • 3.4 Branża IV. Usługi publiczne
 • 3.5 Branża V. Przemysł spożywczy, rolnictwo i turystyka
 • 3.6 Branża VI. Budownictwo, drogownictwo i przemysł drzewny
 • 3.7 Branża VII. Przemysł odzieżowy i skórzany
 • 3.8 Branża VIII. Transport
 • 3.9 Branża IX. Handel, usługi, kultura i sztuka
 • 4 Działalność gospodarcza OPZZ
 • 5 Przypisy
 • Światowa Federacja Związków Zawodowych - ŚFZZ (ang. World Federation of Trade Unions - WFTU), (fr. Fédération Syndicale Mondiale - FSM) - międzynarodowa centrala związkowa, założona w październiku 1945 w Paryżu. W 1949 r., na tle kontrowersji względem Planu Marshalla, wystąpiły z niej związki, które utworzyły Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych. W drugiej połowie XX w. ŚFZZ była, co prawda, największą centralą związkową, jednakże zrzeszającą głównie związki afiliowane lub sympatyzujące z partiami komunistycznymi. W kontekście zimnej wojny była przedstawiana i odbierana jako radziecka organizacja frontowa. W tym samym okresie w wyniku nieporozumień ideologicznych wystąpiły z niej organizacje związkowe ChRL i Jugosławii. Po 1990 liczba organizacji afiliowanych zmalała. Obecnie do ŚFZZ należy łącznie ok. 80 mln członków w 120 krajach.Jan Edmund Guz (ur. 30 października 1956) – polski działacz związkowy, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP zrzesza pracowników następujących spółek grupy PKP S.A.:
  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ang. European Trade Union Confederation, ETUC) - europejskie zrzeszenie związków zawodowych, utworzone celem pogłębienia integracji europejskiego ruchu związkowego.
  Alfred Miodowicz (ur. 28 czerwca 1929 w Poznaniu) – polski działacz związkowy, polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych - organizacja zrzeszająca związki zawodowe działające na terenie polskich kolei.
  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - powstał z przekształcenia Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i jako kontynuator działa od 1983 roku. Zrzesza ponad 10 tys. członków pracujących w oddziałach i spółkach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w swoich 36 Oddziałach Związku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.