• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

  Przeczytaj także...
  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – agencja rządowa powołana na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 29 czerwca 1993 roku. Od 1996 roku działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zwalczania alkoholizmowi.Powstrzymać Przemoc Domową – pierwsza ogólnopolska kampania medialna skierowana do ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Została zainicjowana przez Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w listopadzie 1997.
  Szkoła ponadgimnazjalna – w Polsce szkoła, którą uczeń może rozpocząć po skończeniu gimnazjum; jest to trzeci, nieobowiązkowy poziom kształcenia w Polsce.

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"stowarzyszenie działające w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

  Historia[]

  Pogotowie powstało w 1995 roku i działało na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajmowało się prowadzeniem ogólnopolskiego darmowego telefonu skierowanego do ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz prowadzeniem konsultacji indywidualnych oraz grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy. Pierwszym kierownikiem Pogotowia była Marta Ziemska.

  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.

  Rozszerzony skład personalny wykształcił się w ramach dużego projektu ogólnopolskiej kampanii Powstrzymać Przemoc Domową, która rozpoczęła się pod koniec 1997 roku. W skład zespołu wchodzili w tych czasach: Ilona Anczarska, Małgorzata Skorupska, Agnieszka Respondek, Anna M. Nowakowska, Sylwia Kluczyńska, Joanna Cap oraz Marcin Podawca.

  Przemoc wobec kobiet – termin używany całościowo wobec aktów przemocy skierowanych głównie lub wyłącznie wobec kobiet. Jest typem działania z nienawiści (wielokrotnie wyczerpującego znamiona przestępstwa), w której głównym motywem jest płeć ofiary.Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

  Działalność[]

  "Niebieska Linia" swoje zadania realizuje poprzez:

 • telefon dla Ofiar i Świadków Przemocy w Rodzinie – "Warszawska Niebieska Linia" 022 668 70 00
 • poradnia Środowiskowa "Niebieska Linia"
 • Centrum Informacyjne o Przemocy Domowej
 • program "Starszy Pan, Starsza Pani"
 • obsługa i rozwój Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" – w tym projekt "Niebieska Sieć – regionalnych liderów Niebieskiej Linii")
 • różne akcje specjalne
 • godziny wychowawcze dla uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, I-III gimnazjum i w szkołach średnich.
 • Zobacz też[]

 • Przemoc wobec kobiet • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.