• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogólnopolski Komitet Grunwaldzki

  Przeczytaj także...
  Jarema Maciszewski (ur. 24 czerwca 1930 w Araucarii w Brazylii, zm. 24 października 2006) – historyk i działacz polityczny, poseł na Sejm PRL V, VI, VII, VIII i IX kadencji.Henryk Debich (ur. 18 stycznia 1921 w Pabianicach, zm. 4 lipca 2001 tamże) – polski dyrygent i kompozytor, aranżer i pedagog.
  Jerzy Andrzej Szmajdziński (ur. 9 kwietnia 1952 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1985–1989 i ponownie od 1991 do 2010 (I, II, III, IV, V i VI kadencji), wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej.

  Ogólnopolski Komitet Grunwaldzki – instytucja powołana w 1986 roku przez Radę Krajową PRON, której celem było propagowanie tradycji oręża polskiego i krzewienie pamięci o bitwie pod Grunwaldem.

  Przewodniczącym Komitetu został członek Biura Politycznego KC PZPR, zastępca przewodniczącego Rady Państwa PRL Kazimierz Barcikowski. W skład Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego weszli wysocy rangą przedstawiciele PZPR, ZSL, Stronnictwa Demokratycznego, organizacji katolickich, związków twórczych, organizacji kombatanckich i społecznych, wojska, przedstawiciele nauki i kultury.

  Joanna Michałowska-Gumowska (ur. 28 września 1945 w Wilnie, zm. 14 września 2001 w Gdańsku) – polska nauczycielka i działaczka partyjna, minister oświaty i wychowania (1985–1987).Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.

  W skład Komitetu wchodzili m.in.: gen. dyw. Zbigniew Blechman, rzeźbiarz Bronisław Chromy, prof. Antoni Czubiński, kompozytor Henryk Debich, malarz Wiesław Garboliński, prof. Józef Andrzej Gierowski, prof. Witold Hensel, prof. Henryk Jabłoński, malarz Władysław Jackiewicz, pisarz Kazimierz Korkozowicz, minister prof. Aleksander Krawczuk, prof. Jarema Maciszewski, prof. Czesław Madajczyk, rzeźbiarz Edmund Majkowski, prof. Władysław Markiewicz, minister Joanna Michałowska-Gumowska, aktor Stanisław Mikulski, minister Benon Miśkiewicz, prof. Andrzej Nadolski, prof. Jerzy Ochmański, gen. dyw. pil. Roman Paszkowski, dziennikarz Marian Podkowiński, wojewoda Sergiusz Rubczewski, dyrygent Robert Satanowski, gen. armii Florian Siwicki, gen. dyw. Tadeusz Szaciło, Jerzy Szmajdziński, prof. Janusz Tazbir, naczelnik ZHP Ryszard Wosiński, prof. Wiktor Zin, pisarz Wojciech Żukrowski, prof. Kazimierz Żygulski.

  Władysław Jackiewicz (ur. 17 lutego 1924 r. w Podbrodziu na Wileńszczyźnie) – polski malarz, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.Edmund Mikołaj Majkowski (ur. 10 września 1929 w Przasnyszu, zm. 19 lutego 2009) – artysta rzeźbiarz, specjalizujący się w tematyce batalistycznej i historycznej.
   Zobacz też kategorię: Członkowie Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

  Linki zewnętrzne[]

 • Adenauer von Jungingen, czyli jak komuniści pod Grunwaldem walczyli • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zbigniew Blechman (ur. 9 listopada 1929 w Malinie) – generał dywizji Wojska Polskiego, zastępca szefa sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego w Moskwie.
  Antoni Czubiński (ur. 22 listopada 1928 w Koninie, zm. 10 lutego 2003 w Poznaniu) – polski historyk i uczony, uczeń Kazimierza Piwarskiego i Janusza Pajewskiego.
  Andrzej Nadolski (ur. 26 listopada 1921 w Krakowie, zm. 24 grudnia 1993 w Łodzi) – polski historyk, archeolog, profesor archeologii, historyk wojskowości, znawca broni. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej.
  Roman Wincenty Paszkowski (ur. 19 lipca 1914 w Gułowie w woj. lubelskim, zm. 16 sierpnia 1998 w Katowicach) – generał broni pilot Wojska Polskiego, oficer WP od 1936, uczestnik Wojny Obronnej 1939, jeniec oflagów, dowódca 1 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1959–1962), dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1967–1976), ambasador PRL w Angoli (1976–1980), wojewoda katowicki (1981–1985), przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (1985–1990), poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia PZPR, prezes Klubu Generałów WP.
  Ryszard Wosiński (ur. 31 maja 1946 w Dymaczewie Starym) – przedsiębiorca, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, w latach 1982-1989 Naczelnik ZHP, w latach 1985-1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia PZPR.
  Tadeusz Szaciło (vel Szaciłło) (ur. 13 maja 1925 w Augustowie) – generał broni Wojska Polskiego, doktor nauk humanistycznych Wojskowej Akademii Politycznej, członek PPR i PZPR.
  Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego patriotycznie nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych (stąd istotny był udział organizacji katolickich).

  Reklama