• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oficyna Wydawnicza „Rytm”

  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Grupy Oporu "Solidarni" były przygotowywane już od początku 1982 roku, a wczesną wiosną funkcjonowały ich struktury. Zostały założone w Warszawie przez Teodora Klincewicza ([ps. "Borys","Rafał" "Teoś"), wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NZS i przewodniczącego NZS na Politechnice Warszawskiej ukrywającego się od 13 grudnia 1981 roku.
  Departament II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – organ w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, działający w latach 1956-1990, zajmujący się m.in. organizowaniem i prowadzeniem walki (kontrwywiad) ze szpiegowską działalnością wywiadów państw kapitalistycznych wymierzoną przeciwko Polsce Ludowej, w szczególności werbunkiem przez obce ośrodki wywiadowcze na terytorium PRL agentów wywiadu oraz ochroną tajemnicy państwowej.

  Oficyna Wydawnicza „Rytm”podziemne wydawnictwo, powstałe w 1983 roku, założone przez szefa Grup Oporu Solidarni Teodora Klincewicza ps. "Borys", "Rafał" oraz Mariana Kotarskiego (w rzeczywistości Mariana Pękalskiego).

  Postawiła przed sobą trzy zasadnicze cele: wydawanie książek zakazanych przez komunistyczną cenzurę, drukowanie ulotek oraz w ten sposób finansowanie działalności Grup Oporu Solidarni. To były cele Teodora Klincewicza, lecz rzeczywiste były takie, jakie zapisano w planie operacyjnym MSW.

  Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.Powielacz – urządzenie do kopiowania dokumentów, używane od XIX wieku do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie wyparte już niemal całkowicie przez wygodniejsze urządzenia wykorzystujące skanery i drukarki laserowe, bądź przez kserokopiarki.

  Marian Kotarski był pośród konspiratorów znany jako ps. "Tadeusz". Po konflikcie z Teodorem Klincewiczem przejął on w 1989 r. Oficynę, a naprawdę nazywał się Marian Pękalski i w rzeczywistości był majorem kontrwywiadu. Służbę pełnił w Departamencie II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Cenzura (łac. censere – osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji.Offset, druk offsetowy – przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku.

  Pierwszą pozycją „Rytmu” była broszura pt. IV rozbiór Polski w dokumentach, przedstawiająca zatajane przez komunistów fakty historyczne dotyczące pakt Ribbentrop-Mołotow. Drugą – zbiór wierszy Grzegorza Przemyka, licealisty zamordowanego przez Milicję Obywatelską.

  Na początku drukowano na powielaczu białkowym, potem na maszynach offsetowych, głównie firmy Roneo Vickers. W latach 1986–1988 „Rytm” wydawał kwartalnik społeczno-polityczny „21”, redagowany przez zespół doradców Lecha Wałęsy z dr hab. Bronisławem Geremkiem na czele.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – struktura administracji państwowej Polski Ludowej, która w latach 1954-1990 nadzorowała organy administracyjno-porządkowe oraz kontrolowała działalność organów bezpieczeństwa państwa (od 1956).Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.

  W 1987 roku wydawnictwo powołało Bibliotekę Historyczną „Ocalić od zapomnienia”, której celem było przekazywanie relacji, wspomnień i dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski, stosunków polsko-sowieckich i czasów stalinowskich. „Rytm” opublikował w podziemiu ponad 50 pozycji, w nakładach od 2 do 6 tysięcy egzemplarzy, wydawał też znaczki podziemnej Poczty "Solidarność", kalendarze i plakaty oraz był współwydawcą niezależnej prasy w tym "Tygodnika Mazowsze". W latach 1983-87 w „Rytmie” pracowała warszawska grupa podziemna "Płytkiego". W skład grupy wchodzili m.in.: założyciel grupy, student romanistyki Marek Zatoń "Płytki", student iberystyki Mirosław Banasiak, student prawa Jan Mikiewicz. Grupa zajmowała się składem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją wydawnictw i druków Oficyny. Główny lokal konspiracyjny grupy "Płytkiego" mieścił się na warszawskim Ursynowie przy ul. Miklaszewskiego 9.

  Konspiracja (łac. conspiratio), podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i in.: tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy, konkurencji gospodarczej, obywatelom, okupantom i in. prowadzona przez organizacje polityczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organizacje zbrojne i in.Grzegorz Przemyk (ur. 17 maja 1964 w Warszawie, zm. 14 maja 1983 tamże) – młody polski poeta, syn poetki Barbary Sadowskiej i Leopolda Przemyka. Powodem jego śmierci było pobicie przez milicjantów.

  W 1989 roku „Rytm” ujawnił swoją działalność i do chwili obecnej funkcjonuje oficjalnie, kontynuując główny, historyczny nurt edytorski, choć nie wyłącznie. Siedziba Oficyny mieści się w Warszawie przy ul. Wolskiej 84/86.

  Przedsięwzięcie operacyjne po 1989 r. zostało skomercjalizowane i przejęte jako przedsiębiorstwo przez Mariana Pękalskiego, obecnie emerytowanego majora SB MSW.

  Od 2013 roku Prezesem Zarządu Oficyny Wydawniczej „Rytm” Sp. z o.o. jest Dorota Świderek.

  Lech Wałęsa (ur. 29 września 1943 w Popowie) – polski polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący „Solidarności”, opozycjonista w okresie PRL. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995.Bronisław Geremek (ur. 6 marca 1932 w Warszawie, zm. 13 lipca 2008 w Lubieniu) – polski historyk i polityk, minister spraw zagranicznych w latach 1997–2000, przewodniczący Unii Wolności w latach 2000–2001, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, od 2004 do śmierci poseł do Parlamentu Europejskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Zobacz też[]

 • Grupy Oporu Solidarni
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona OW „Rytm” • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pakt Ribbentrop-Mołotow, IV rozbiór Polski – umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.
  Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym służąca do utrzymania ładu i porządku, walki z przestępczością oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działająca w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1990. Odpowiednik policji w innych krajach. Jej liczebność wynosiła ok. 80 000 funkcjonariuszy.
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.
  Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.
  Tygodnik Mazowsze – pismo polskiej opozycji solidarnościowej okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wydawane w latach 1982–1989.
  Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.