• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Offset

  Przeczytaj także...
  Offset, druk offsetowy – przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku.Offset - rodzaj transakcji zawieranej między państwami, w sytuacji gdy jeden z partnerów oczekuje kompensacji za wydatki poniesione na zakupy za granicą. W przypadku Polski podstawę prawną kontraktu stanowi umowa offsetowa zawierana między zagranicznym dostawcą a Skarbem Państwa. Uzyskanie offsetu wiąże się niejednokrotnie z przepływem technologii.
  Tryb rzeczywisty – tryb pracy mikroprocesorów z rodziny procesorów x86, w którym procesor pracuje tak jak procesor Intel 8086.
 • offset (poligrafia) – jedna z technik druku
 • offset (sejsmika) – w sejsmice odległość między punktem wzbudzenia a punktem odbioru
 • offset (handel zagraniczny) – system kompensacji wydatków ponoszonych przez kraj dokonujący za granicą zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • offset (informatyka) – struktura adresowa w informatyce teoretycznej
 • offset (procesory Intela) – składnik (obok segmentu) adresu w pamięci komputerowej w architekturze opartej na procesorach Intela pracujących w trybie rzeczywistym
 • Sejsmika (z gr. seismós = trzęsienie) – metody badania skorupy ziemskiej polegające na wzbudzaniu (za pomocą materiałów wybuchowych lub specjalnych urządzeń) lub wykorzystywaniu powstałych naturalnie w wyniku trzęsienia ziemi fal sejsmicznych i ich rejestracji za pomocą sejsmografów lub geofonów. Metoda ta wykorzystywana jest w geofizyce poszukiwawczej i w analizie budowy Ziemi.Offset – informacja o pozycji danego pola, nagłówka lub innych danych w pliku lub w pamięci operacyjnej, względem wybranego punktu odniesienia. Punktem odniesienia najczęściej jest początek pliku, początek rozważanej struktury lub, rzadziej, początek pamięci (w tym wypadku jednak najczęściej używa się określenia "adres"). Zwyczajowo offset jest wyrażony w jednostkach zgodnych z najmniejszą, bezpośrednio adresowalną jednostką danych w rozważanym medium – najczęściej są to bajty.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.