• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Offline

  Przeczytaj także...
  Online (online, pierwotnie on-line z ang. dosł. na linii) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności – aktywności. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.Łącze telekomunikacyjne komutowane - przykład połączenia użytkownika korzystającego z zasobów sieci, które zestawione zostało na określony czas trwania połączenia z wykorzystaniem publicznej sieci telefonicznej.
  Połączenie wdzwaniane, połączenie komutowane – sposób połączenia komputera z siecią komputerową polegający na wykorzystaniu modemu telefonicznego do połączenia się z serwerem dostępowym sieci. W celu uzyskania połączenia wykorzystywana jest zwykła stacjonarna linia telefoniczna (analogowa lub cyfrowa) w postaci metalowej pętli abonenckiej lub, rzadziej, jako radiowe łącze abonenckie) albo bezprzewodowe łącze telefonii komórkowej w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Serwer dostępowy przekazuje ruch pochodzący z tak połączonego komputera do sieci komputerowej, np. sieci Internet.

  Offline, off-line (dosł. „odłączony od linii, poza linią”) – sposób oglądania materiałów pobranych z Internetu lub innej sieci komputerowej.

  Może też dotyczyć przygotowywania czegoś, co później ma zostać za jej pośrednictwem przesłane, bez utrzymywania połączenia z siecią.

  W przypadku łączy komutowanych (zestawianych, gdy zachodzi potrzeba ich użycia), przy połączeniach wdzwanianych, umożliwia zmniejszenie kosztów ponoszonych przez użytkownika.

  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

  W telefonach komórkowych oznacza się tak opcję odłączenia od wszelkich usług umożliwiających bezprzewodowe połączenie z innym urządzeniem.

  Terminem o przeciwnym znaczeniu jest online.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.586 sek.