• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Office Open XML  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; Imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) - dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.OpenDocument (znany również jako ODF oraz ISO/IEC 26300, pełna nazwa: Open Document Format for Office Applications) to otwarty standard ISO formatu plików pakietów biurowych. Obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne. Pierwsza wersja formatu bazowała na XML-owym formacie pakietu OpenOffice.org. Obecnie OpenDocument jest rozwijany przez niezależną organizację OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

  Office Open XML (ISO/IEC 29500, nazywany też OOXML, OpenXML) – otwarty standard ISO dokumentów elektronicznych, takich jak dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne czy prezentacje multimedialne.

  Specyfikacja została opracowana i promowana przez Microsoft. Według firmy głównym celem jest wsteczna zgodność z istniejącymi dokumentami w formatach Microsoft Office oraz pełna obsługa funkcji oferowanych przez ten pakiet. Według założeń, Office Open XML ma uwzględnić także takie potrzeby, jak:

 • automatyczne generowanie dokumentów na podstawie danych biznesowych,
 • wydobywanie danych biznesowych z dokumentów przez aplikacje biznesowe,
 • uczynienie zastosowań dostępnymi na różnych urządzeniach, także mobilnych,
 • utrzymanie i konserwacja dokumentów.
 • Office Open XML został częściowo zaimplementowany w produktach wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007, w których jest domyślnym formatem zapisu dokumentów, zastępując zamknięte formaty binarne używane we wcześniejszych wersjach wchodzących w skład pakietu narzędzi. Użytkownicy starszych wersji Microsoft Office mogą zaopatrzyć się w darmowe rozszerzenie pozwalające otwierać i zapisywać dokumenty Office Open XML z poziomu Microsoft Office 2000, XP oraz 2003. W systemie OS X, standard Office Open XML jest dostępny dopiero w najnowszej wersji Microsoft Office 2008 dla OS X, ale nie we wcześniejszych wersjach tego pakietu.

  Ecma International (ang. European association for standardizing information and communication systems - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych; dawniej ang. European Computer Manufacturers Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów) – powstało w 1961 roku, by ustandaryzować systemy informatyczne w Europie. Członkowie ECMA to firmy produkujące, sprzedające lub rozwijające systemy informatyczne i telekomunikacyjne w Europie.Windows Presentation Foundation (WPF, nazwa kodowa Avalon) – nazwa silnika graficznego i API bazującego na .NET 3, wchodzącego w skład WinFX. WPF integruje interfejs użytkownika, grafikę 2D i 3D, multimedia, dokumenty (nazwa kodowa Metro) oraz generowanie/rozpoznawanie mowy (do aplikacji sterowanych głosem).

  W grudniu 2006 r. specyfikacja Office Open XML została ratyfikowana przez stowarzyszenie firm Ecma International jako standard Ecma-376.. 3 kwietnia 2008 w powtórnym głosowaniu został przegłosowany przez ISO jako norma, zaś 9 kwietnia ISO przejęło całkowitą kontrolę nad standardem.

  Reprezentacja dokumentów[ | edytuj kod]

  Struktura nadrzędna dokumentu opisana jest przez Open Packaging Conventions (OPC) – integralną część specyfikacji ECMA-376.

  MathML (ang. Mathematical Markup Language, matematyczny język znaczników) to język będący zastosowaniem XML-a, służący do opisywania wzorów i symboli matematycznych.Rok przestępny – rok kalendarzowy, który ma 366 dni zamiast 365. Występuje wyłącznie w kalendarzach o rachubie opartej na obiegu Ziemi dookoła Słońca lub o rachubie kombinowanej (Księżyc i Słońce). Ma on na celu umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego.

  Języki znacznikowe[ | edytuj kod]

  Standard Office Open XML definiuje, w jaki sposób powinny być reprezentowane dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje multimedialne. Do opisu dokumentów służą języki znacznikowe, których klasyfikację przedstawiono poniżej.

  Główne języki znacznikowe:

  Toshiba Corporation (jap. 株式会社東芝, Kabushiki-gaisha Tōshiba) – japońska firma wysokich technologii elektrycznych i elektronicznych, z siedzibą główną w Tokio. Spółka publiczna notowana na giełdzie tokijskiej.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.
 • WordprocessingML – używany do opisu dokumentów tekstowych
 • SpreadsheetML – używany do opisu arkuszy kalkulacyjnych
 • PresentationML – używany do opisu prezentacji multimedialnych
 • Pomocnicze języki znacznikowe:

 • DrawingML – używany do opisu kształtów i innych obiektów graficznych w dokumentach
 • VML – pozostawiony dla wstecznej kompatybilności, używany do opisu grafiki wektorowej
 • Oprócz wymienionych języków, specyfikacja Office Open XML definiuje formaty XML do reprezentacji formuł matematycznych, metadanych i bibliografii, jak również format wspomagający osadzanie w paczkach dokumentów XML o schematach definiowanych przez użytkownika.

  TextEdit – edytor tekstu firmy Apple Inc., dołączony do systemu operacyjnego OS X. Ma podstawowe funkcje z zakresu obróbki tekstu, pozwala na umieszczanie grafiki i tabel. Zapisuje dokumenty w formatach RTF, Microsoft Office Word 2007 XML oraz OpenDocument.XSLT (ang. XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations, w wolnym tłumaczeniu Przekształcenia Rozszerzalnego Języka Arkuszy Stylów) – oparty na XML-u język przekształceń dokumentów XML. Pozwala na przetłumaczenie dokumentów z jednego formatu XML na dowolny inny format zgodny ze składnią XML-a (np. na stronę WWW XHTML, wzór matematyczny MathML lub dokument biurowy ODF), jak również na zwykły HTML i czysty tekst.

  Przy projektowaniu schematów XML specyfikacji skupiano się na szybkości ładowania plików i rozbioru logicznego zawartości. Stąd zastosowanie bardzo krótkich nazw często spotykanych znaczników, użycie dat w postaci liczb porządkowych (z zerem w roku 1899 lub 1904). Przykładowo fragmenty tekstu są zawarte między znacznikami r, łączonymi w paragrafy (znaczniki p). Metadane są zapisywane w postaci znaczników Pr (ang. properties). Ten cel nadrzędny skutkuje między innymi większą ilością poziomów hierarchii w przeciętnym dokumencie, inaczej niż w plikach HTML, które są zwykle dość płaskie oraz łatwe do czytania i edycji przez człowieka w postaci źródłowej.

  Font (ang., z łac. fons – źródło) – zestaw czcionek o określonych cechach zapisany w postaci elektronicznej, w jednym pliku.Lotus 1-2-3 – arkusz kalkulacyjny opracowany przez przedsiębiorstwo Lotus Development Corporation (obecnie część IBM).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  12 sierpnia jest 224. (w latach przestępnych 225.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 141 dni.
  Calligra (dawniej KOffice) – zestaw aplikacji biurowych dla środowiska KDE dostępnym na zasadach Mniejszej Ogólnej Licencji Powszechnej GNU.
  Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1993 program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 dostępny w wersji polskiej.
  Pioneer Corporation (jap. パイオニア株式会社) – japońska korporacja specjalizująca się w produktach elektronicznych z siedzibą w Tokio. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1937 roku w Tokio jako sklep naprawiający głośniki. Obecnie Pioneer jest znany z wysokiej jakości oraz zaawansowania sprzętu. Produkuje sprzęt branży RTV, Car Audio, Dj i PC (napędy).
  Dokument elektroniczny (inaczej dokument cyfrowy, dokument binarny) − w informatyce dokument w postaci pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać. Posiada cechy dokumentu, czyli potwierdza prawdziwość zaistnienia danego wydarzenia, okoliczności, zjawiska oraz cechy pliku. Mogą być więc dowodem w procedurach prawnych.
  Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).
  Pakiet biurowy – zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych, czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.