• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oferta publiczna

  Przeczytaj także...
  Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.Pierwsza oferta publiczna (ang. Initial Public Offering, IPO) – dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna dotycząca określonych papierów wartościowych.

  Oferta publiczna – publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób pod warunkiem, iż propozycja skierowana jest do określonej liczby osób bądź też do nieoznaczonego adresata.

  W prawie polskim[ | edytuj kod]

  W myśl polskiego prawa ofertą publiczną jest udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • IPO (Initial Public Offer)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.