• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odznaka Honorowa Bene Merito

  Przeczytaj także...
  Polskie odznaczenia ministerialne – nadawane na mocy decyzji ministra lub urzędnika kierującego instytucją odznaczającą. W Polsce nie mają rangi odznaczeń państwowych, które są nadawane na mocy decyzji Prezydenta RP. Zwykle mają formę medali lub odznak. Medale są noszone na lewej piersi, po odznaczeniach państwowych, zwyczajowo w kolejności ich nadania. Odznaki są noszone na prawej lub lewej piersi.Dzień Służby Zagranicznej RP – święto polskiej służby zagranicznej, obchodzone corocznie w dniu 16 listopada, w rocznicę wysłania przez Józefa Piłsudskiego pierwszej depeszy zagranicznej do przywódców państw świata, informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego, ustanowione decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w 2009 roku jako uznanie osiągnięć ostatniego dwudziestolecia i roli dyplomacji w budowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
  Godło Polski, jest obowiązującym symbolem Rzeczypospolitej Polskiej, obok flagi i hymnu. Jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów – pierwszych władców Polski.

  Odznaka Honorowa „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu) – polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Odznaka została ustanowiona 5 listopada 2009 jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:Odznaka - graficzny symbol lub znak symbolizujący przynależność do jakiejś grupy, posiadanie specjalnej umiejętności lub specjalnego wyróżnienia (jako odznaczenie). Występuje w formie metalowego znaczka, wstążki, naszywki, medalu bądź innych.

  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zagranicznych z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra lub kierownika urzędu centralnego, a także kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej, urzędu konsularnego, instytutu polskiego lub innej placówki zagranicznej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz i jest jednostopniowa.

  Opis odznaki[ | edytuj kod]

  Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 38 mm wykonanego w metalu w kolorze brązu, patynowanego i polerowanego, z obustronnie zaznaczoną, polerowaną krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Pośrodku strony licowej, na fakturowanym, patynowanym tle, widnieje polerowany wizerunek orła państwowego w koronie, okolony otokiem z majuskułowym, polerowanym napisem – u góry BENE MERITO, a u dołu MSZ RP; kropki z obu stron rozdzielające napis i krawędź otoku – również polerowane. Na stronie odwrotnej, na fakturowanym, patynowanym tle, polerowane, majuskułowe napisy w pięciu wierszach, różną wysokością liter powtarzające nazwę kraju w różnych językach: [P]OLOGNE, POLONIA, POLSKA, obok fragment napisu cyrylicą PO, POLEN, POLAND.

  Odznaka zawieszona jest na wstążce szerokości 38 mm, koloru rubinowej czerwieni, z prążkami szerokości 3 mm w kolorze kości słoniowej po brzegach.

  Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

  Odznaczeni[ | edytuj kod]

  Pierwsze nadanie odznaki miało miejsce w czasie pierwszych obchodów Dnia Służby Zagranicznej w listopadzie 2009; odznakę przyznano wtedy 25 osobom.

   Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Odznaką Honorową Bene Merito.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wręczenie przez ministra Radosława Sikorskiego odznaki Bene Merito. msz.gov.pl, 13 listopada 2009.
  2. Dz. Urz. MSZ z 2009 r. Nr 6, poz. 99. msz.gov.pl. [dostęp 17 listopada 2011].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Bene Merito”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz.U. z 2009 r. nr 189, poz. 1469)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.854 sek.