• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odwód

  Przeczytaj także...
  Józef Urbanowicz (ur. 25 marca 1916, zm. 6 lipca 1989 w Warszawie) – generał broni Wojska Polskiego, szef Głównego Zarządu Politycznego WP (1965–1971), wiceminister obrony narodowej PRL (1968–1984), działacz partyjny i państwowy, członek Komitetu Centralnego PZPR, poseł na Sejm PRL IV, V, VI, VII i VIII kadencji.Dowódca (ang. commander) - stanowisko etatowe w wojsku, żołnierz stojący na czele rodzaju sił zbrojnych, związku taktycznego, oddziału lub pododdziału. Posiada określone prawa (wydawanie rozkazów oraz nadzór nad ich wykonawstwem). Jest organizatorem działań bojowych podległych wojsk (żołnierzy) oraz dowodzi nimi w czasie ich trwania.
  Desant – operacja taktyczna przeniesienia wojsk na teren przeciwnika, w celu wykonania określonego zadania, najczęściej opanowania terenu przeciwnika lub uchwycenia punktów o istotnym znaczeniu. W zależności od wykorzystanego do tego celu środka transportu wyróżnia się desant morski, lądowy lub powietrzny (szybowcowy, spadochronowy lub śmigłowcowy).

  Odwód - wydzielone siły i środki pozostające w dyspozycji dowódcy niezaangażowane początkowo w walce. Odwód tworzy się i zachowuje na wypadek konieczności wykonywania działań nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć dopiero w toku działań bojowych bądź w celu użycia go w momencie działań rozstrzygających. Jest elementem ugrupowania bojowego.

  Odwód inżynieryjny - element ugrupowania bojowego; część sił i środków inżynieryjnych, pozostających w dyspozycji właściwego dowódcy, przewidziana do zastąpienia pododdziałów (oddziałów) inżynieryjnych w toku działań, do wzmocnienia zgrupowań wojsk na głównych (ważniejszych) kierunkach oraz do wykonania zadań, jakie mogą wyniknąć w toku operacji (walki).Odwód przeciwpancerny - zorganizowany z pododdziałów artylerii przeciwpancernej, przeciwpancernych pocisków kierowanych, dział pancernych element ugrupowania bojowego.

  Zależnie od składu i przeznaczenia rozróżnia się :

 • odwód ogólny
 • odwód artyleryjski
 • odwód pancerny
 • odwód przeciwpancerny
 • odwód inżynieryjny
 • odwód przeciwdesantowy
 • i inne

  Odwody rozmieszcza się w głębi ugrupowania wojsk w miejscu ułatwiającym szybkie ich wykorzystanie. Jeśli odwód otrzyma zadanie wejścia do walki, dowódca powinien dążyć do jego odtworzenia. Odtwarzanie odwodów jest istotnym elementem w reagowaniu zarówno na planowaną jak i nieoczekiwaną sytuację pola walki. Odwody zapewniają swobodę działania elementom ugrupowania bojowego.

  Obrona (ang. defence) – zamierzony lub wymuszony rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika terenu i uniemożliwienia mu realizacji zakładanych celów, zadania mu maksymalnych strat, stwarzając w ten sposób warunki do działania zaczepnego.Ugrupowanie bojowe - jest to uszykowanie oraz rozmieszczenie sił i środków w terenie odpowiednio do celu (koncepcji) prowadzenia walki. W jego skład wchodzą elementy podstawowe i dodatkowe.

  W skład odwodów ogólnowojskowych powinny wchodzić pododdziały (oddziały) zmechanizowane i pancerne, przeznaczone do:

 • wzmocnienia obrony oddziałów (pododdziałów) pierwszego rzutu,
 • zatrzymania przeciwnika włamującego się w głąb obrony,
 • walki z desantami powietrznymi przeciwnika;
 • ochrony rejonów tyłowych.
 • Przypisy

  1. Józef Urbanowicz [red.]: Mała encyklopedia wojskowa. Tom 2. s. 493.

  Bibliografia[]

 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 266. ISBN 83-11-06229-3.
 • Stanisław Koziej: Teoria sztuki wojennej. Warszawa: "Bellona", 1993. ISBN 83-11-08264-2.
 • Józef Urbanowicz [red.]: Mała encyklopedia wojskowa. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.
 • AAP-6: Słownik terminów i definicji NATO s. 321
 • Stanisław Marian Koziej (ur. 8 lipca 1943 w Glinniku) – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku, profesor nauk wojskowych, były wiceminister obrony narodowej, od 2010 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.