Odtwarzanie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odtwarzanie – proces, polegający na wydobywaniu informacji z pamięci. W potocznym języku zwykle jest używany zamiennie z terminem przypominanie. W psychologii poznawczej przypominanie ma jednak znaczenie szersze i prócz odtwarzania dotyczy także procesów rozpoznawania i identyfikacji.

Przypominanie – wydobycie informacji z pamięci długotrwałej, które wymaga sięgnięcia do jej zasobów. Pozornie proces ten polega na odtworzeniu wcześniej zapisanych treści w formie niezmienionej. Faktycznie jednak proces wydobywania wspomnień i danych z pamięci wygląda inaczej. Możemy także rozróżnić kilka sposobów przypominania sobie danych pamięciowych: odtwarzanie, rozpoznawanie i rozumienie.Pamięć epizodyczna - system pamięci długotrwałej, inaczej pamięć zdarzeń. Przechowuje epizody, czyli ślady pamięciowe na temat zdarzeń, posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową. W tym systemie pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami.

Odtwarzanie jest procesem wydobywania danych z pamięci. Nie polega on na prostym i dokładnym reprodukowaniu danych pamięciowych; podobny jest raczej do rekonstruowania niż dokładnego odzwierciedlania zapamiętanych informacji. Dotyczy to zwłaszcza danych zmagazynowanych w pamięci semantycznej.

Fałszywe wspomnienie – wspomnienie obecne w pamięci, obdarzone silnym subiektywnym przekonaniem, że jest wspomnieniem prawdziwego zdarzenia, które jednak faktycznie nie miało miejsca. Fałszywe wspomnienia obecne są u wszystkich zdrowych ludzi.Rozpoznawanie - forma pamiętania informacji i proces pamięciowy, który polega na dopasowaniu kodowanej informacji do tych, które już są zgromadzone w pamięci. W efekcie jest się w stanie rozpoznać, czy dana informacja jest znana, czy jest nowa.

Podczas zapamiętywania informacji kodowane są jedynie najważniejsze dane. Te magazynowane są w pamięci. W trakcie odtwarzania owe dane uzupełniane są innymi. W efekcie odtwarzanie przypomina proces rekonstruowania śladów pamięciowych, podczas którego wykorzystywane są dostępne, zmagazynowane w pamięci długotrwałej informacje. Informacje te uzupełniane są przez inne dane, oraz informacje, które „pasują” do przypominanych informacji (pamięć generatywna). Odtwarzanie jest więc zwykle niedokładne i zniekształcone (dotyczy to stosunkowo w najmniejszym stopniu odtwarzania informacji o konkretnych zdarzeniach, zakodowanych w pamięci epizodycznej). Każdy akt odtwarzania informacji z pamięci wpływa także na zmienienie zmagazynowanych śladów pamięciowych.

Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • fałszywe wspomnienie
  • Reklama