• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odra 1305  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Odra 1300 – seria polskich komputerów mainframe z serii Odra produkowanych w Elwro na licencji angielskiej firmy ICL. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.
  System ODRA 1305 w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach

  Odra 1305 – polski komputer trzeciej generacji serii Odra, produkowany seryjnie od 1973 w Zakładach Elektronicznych Elwro we Wrocławiu; prototyp komputera powstał w 1971.

  W chwili obecnej jedyne działające w Polsce jednostki komputera ODRA 1305 znajdują się w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki

  Jedna z nich została uruchomiona, 10 lat po jej wyłączeniu w PKP Lublin Tatary, a tutaj można zobaczyć jak działa komputer ODRA 1305 po ponownym uruchomieniu.

  MFM (z ang. Modified Frequency Modulation) czyli zmodyfikowana modulacja częstotliwości jest sposobem kodowania informacji stosowanym przy zapisie na nośniku magnetycznym używanym przez większość formatów dysków, dyskietek w latach 80. Obecnie pozostała tylko jako metoda zapisu na dyskietkach 5 1/4 cala i 3.5 cala, głównie z powodu zachowania zgodności z zapisem na wcześniej zapisanych dyskietkach.24-bitowe – słowa, adresy i inne dane to takie informacje, które mieszczą się na 24 bitach pamięci, co jest równe 3 oktetom. 24-bitowe architektury CPU czy ALU są architekturami używającymi takiej właśnie wielkości rejestrów, szyny adresowej, szyny danych.

  Dane techniczne[ | edytuj kod]

 • typ:
 • seria: Odra 1300
 • mikroprogramowany komputer III generacji zbudowany na układach scalonych TTL
 • słowo maszynowe długości 24 bity
 • pełna zgodność funkcjonalna i programowa z systemami komputerów serii ICL 1900
 • prędkość:
 • cykl mikroprogramu: zależy od mikrorozkazu
 • cykl odczytu pamięci operacyjnej: 1 µs
 • czas wykonania rozkazów:
 • skok: 1 µs
 • dodawanie stałoprzecinkowe: 1,6 µs
 • mnożenie stałoprzecinkowe: 9 µs
 • pamięć operacyjna:
 • ferrytowa 24-bitowa + bit parzystości
 • półprzewodnikowa 24-bitowa z korekcją pojedynczych błędów i wykrywaniem wielokrotnych (kod Hamminga), dodana w ramach modernizacji; 25 bit – bit parzystości
 • od 32 do 256 kilosłów (po modernizacji maszyny z Hutmenu i Brochowa otrzymały dwa „banki” po 512 kilosłów)
 • możliwość pracy dwóch jednostek centralnych (JC) ze wspólną pamięcią
 • możliwość pracy w zestawie dwuprocesorowym (hierarchia Master – Slave) przy pomocy Adaptera Międzymaszynowego ADM-306
 • w ramach modernizacji maszyny zostały rozbudowane między innymi o kontroler dysków twardych MFM (ST-251)
 • pamięć stała mikroprogramu: pamięć transformatorowa, 1024 słów 48-bitowych
 • interfejsy:
 • szafa podstawowa (procesor):
 • kanał priorytetowy – 1 kanał (współpraca z Systemem Modułowej Automatyki)
 • kanał monitora 2, 3 (obsługa konsoli FACIT) – 2 kanały
 • kanał znakowy o szybkości 100 000 znaków 6-bitowych/sekundę(czytnik/perforator taśmy papierowej lub kart, drukarka wierszowa itp) – 10 kanałów
 • kanał multiplekserowy – specyficzny kanał znakowy mogący obsługiwać multiplekser wraz z maksymalnie 32 terminalami
 • kanały autonomiczne o szybkości 500 000 znaków 6-bitowych/sekundę (pamięci taśmowe PT-3, bułgarskie napędy dyskowe itp.)
 • kanał Jednolitego Systemu służący do współpracy JC Odra 1305 z urządzeniami peryferyjnymi RIAD – jeden kanał, opcjonalnie
 • szafa dodatkowa:
 • kanały znakowe (zewnętrzne) – 7 kanałów
 • kanały autonomiczne (zewnętrzne) – 4 kanały
 • kanały Jednolitego Systemu – 3 kanały zamiennie z kanałami autonomicznymi zewnętrznymi
 • waga:
 • JC ważyła około 280-350 kg (zależnie od wyposażenia),
 • cały system mógł ważyć ponad 7,5 ton (zależnie od wyposażenia)
 • wyprodukowano łącznie: 346 szt.
 • Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.Pamięć półprzewodnikowa - rodzaj pamięci będącej cyfrowym układem scalonym i przechowującej informacje w postaci binarnej. Zaliczamy do niej m.in. pamięć RAM i ROM. Pamięci te są jednymi z podstawowych stosowanych w komputerach PC.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  Komputer trzeciej generacji – komputer zbudowany na układach scalonych małej i średniej skali integracji, które zawierały tylko kilka do kilkunastu struktur półprzewodnikowych na jednej płytce. Trzecią generację rozpoczęła seria 360 komputerów firmy IBM. Komputery te, były budowane w latach 1965-1980. Polski komputer trzeciej generacji to Odra 1305.
  TVP Katowice – ośrodek regionalny TVP z siedzibą w Katowicach przy ulicy Telewizyjnej 1 (na granicy z Siemianowicami i Chorzowem) oraz redakcjami i siedzibami terenowymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku. Dyrektorem i redaktorem naczelnym ośrodka jest Jerzy Nachel.
  Jednolity System Elektronicznych Maszyn Cyfrowych (JS EMC, Riad) – systemy komputerowe, opracowywane i produkowane przez kraje RWPG w latach 1970–1991.
  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.
  SKOK (Szybki Kompatybilny Odra Komputer) (EMCX 1300) to polski procesor przeznaczony do modernizacji ośrodków obliczeniowych ZETO i ETO, zgodny na poziomie języka maszynowego i interfejsów z komputerem Odra 1305.
  PT-3 – opracowana w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN i produkowana od 1974 r. przez Zakłady MERAMAT, taśmowa pamięć zewnętrzna stosowana w komputerach Odra 1300 i RIAD.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.