• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odra 1204

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Pamięć taśmowa (ang. tape memory) – typ masowej pamięci zewnętrznej, w której jako nośnik informacji jest wykorzystywana taśma magnetyczna.
  Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.
  Odra 1204 steruje centrum obróbkowym na Targach Lipskich w 1971 r.

  Odra 1204tranzystorowy komputer drugiej generacji skonstruowany i produkowany w Zakładach Elektronicznych Elwro od 1967 roku. Komputer przeznaczony był do obliczeń naukowo-technicznych i sterowania procesami technologicznymi w czasie rzeczywistym.

  Komputer drugiej generacji jest to komputer, w którym do budowy elementów logicznych - bramek - wykorzystano elementy półprzewodnikowe. Były nimi wynalezione w połowie XX w. tranzystory. Do komputerów takich zaliczał się np. ZAM 41, Cray-1.Mera 400 - wzorowany na komputerze K-202 polski minikomputer. Produkowany w latach 1976-1987 w Zakładach Systemów Minikomputerowych MERA w Warszawie (ul. Łopuszańska 117/123).

  Była pierwszym polskim komputerem mikroprogramowanym o całkowicie zmienionej logice i konstrukcji w porównaniu do wcześniejszych komputerów Odra. Wprowadzono tranzystory krzemowe, a lutowane połączenia między gniazdami zastąpiono owijanymi. Zachowano jedynie technologię.

  Symulowanie Odry[ | edytuj kod]

  W celu wykorzystania bogatego oprogramowania, powstał symulator Odry 1204 i systemu operacyjnego MASON, na minikomputer Mera 400.

  MOST – język programowania opracowany w Katedrze Metod Numerycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (autorami byli Jan Jerzy Szczepkowicz i prof. Stefan Paszkowski) i we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych "Elwro" na potrzeby komputerów Odra 1003 (wersja języka MOST 1) i Odra 1013 (MOST F). Litera "F" w nazwie tej drugiej wersji autokodu sygnalizowała dostosowanie go do wykorzystania pamięci ferrytowej komputera 1013, której nie było jeszcze w Odrach 1003.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

  Dane techniczne[ | edytuj kod]

 • typ: komputer równoległy II generacji (pakiety wielowarstwowe)
 • długość słowa maszynowego: 24 bity
 • systemy operacyjne:
 • SOW - opracowany przez Elwro, zajmował 3072 słowa pamięci operacyjnej
 • MASON (Mało Aktywny System Obsługi i Nadzoru) – opracowany przez Uniwersytet Wrocławski, zajmował 1536 słów pamięci operacyjnej
 • języki programowania: JAS, ALGOL 1204, MOST 2 (autokod), MOL
 • pamięć operacyjna: ferrytowa o pojemności: od 4 do 16, 32 albo 64 Ksłów maszynowych i cyklu dostępu 6 μs
 • pamięć stała mikroprogramu: pamięć transformatorowa, 512 słów 33-bitowych
 • pamięć masowa:
 • pamięć bębnowa – początkowo do 4 bębnów o pojemności 16 Ksłów maszynowych każdy i czasie dostępu średnio 10 ms
 • pamięć taśmowa PT-2
 • urządzenia we-wy:
 • podstawowe:
 • monitor – elektryczna maszyna do pisania
 • czytnik taśmy perforowanej
 • perforator taśmy
 • dodatkowe
 • ekran z piórem świetlnym (interfejs graficzny)
 • drukarka wierszowa
 • szybkość liczenia: 60 000 dodawań na sekundę
 • koszt 1 mln operacji: 0,08 zł (1976 r.), ok. 0,03 zł (2017) po inflacji
 • Produkcja[ | edytuj kod]

 • 1967 r. - 1 szt.
 • 1968 r. - 21 szt.
 • 1969 r. - 48 szt.
 • 1970 r. - 52 szt.
 • 1971 r. - 31 szt.
 • 1972 r. - 26 szt.
 • Z 179 wyprodukowanych maszyn, 114 zostały wyeksportowane.

  Połączenie owijane (ang. wire wrap) – technika realizacji połączenia elektrycznego w urządzeniach elektronicznych, polegająca na nawinięciu kilku zwojów cienkiego drutu na posiadającej ostre krawędzie cienkiej końcówce montażowej (np. o przekroju kwadratowym lub prostokątnym) grubości ok. 1 milimetra.24-bitowe – słowa, adresy i inne dane to takie informacje, które mieszczą się na 24 bitach pamięci, co jest równe 3 oktetom. 24-bitowe architektury CPU czy ALU są architekturami używającymi takiej właśnie wielkości rejestrów, szyny adresowej, szyny danych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Thanasis KAMBURELIS, Krótka charakterystyka maszyny cyfrowej ODRA 1204. Informacja z ELWRO, „Maszyny Matematyczne” (4), BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 1967, s. 18-20 [dostęp 2019-02-27] (pol.).
  2. Symulator EMC ODRA-1204
  3. Eugeniusz Kostek Gerd S. Reszka "Maszyny cyfrowe elementy i podstawy organizacji" Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979
  Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.Targi Lipskie (niem. Leipziger Messe, ang. Leipzig Fair) – wspólna nazwa wielu imprez wystawienniczych i jednocześnie miejsce na którym są organizowane. Tradycja Targów w Lipsku została zapoczątkowana w 1895.
  Warto wiedzieć że... beta

  JAS (Język Adresów Symbolicznych) to rodzina asemblerów komputerów Odra opracowana przez Teodora Mikę, Mieczysławę Piernikowską i Lidię Zajchowską.
  Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z "półprzewodnikowym" przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor).
  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  Monitor komputerowy – ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.
  ALGOL 1204 – język programowania i translator stanowiący implementację języka ALGOL 60 dla komputera Odra 1204 produkowanego w zakładach Elwro z Wrocławia w latach 1968-1972. Język ten stanowił podzbiór ALGOLU 60 przy czym nałożone ograniczenia lub uściślenia na język wzorcowy były stosunkowo niewielkie. Do 1973 roku opracowano sześć wersji translatorów dostosowanych do różnych zestawów maszyn cyfrowych Odra 1204. W systemie można było stosować między innymi bibliotekę podprogramów PP. Implementacja została opracowana w Katedrze Metod Numerycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a prace nad nią zakończono w 1970 roku. Prace nad realizacją translatora prowadził mgr Jerzy Szczepkowicz.
  Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.