• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odra 1013

  Przeczytaj także...
  Urządzenie wejścia-wyjścia, urządzenie we/wy, urządzenie I/O (ang. input/output device) służy do komunikacji systemu komputerowego z jego użytkownikiem lub innym systemem przetwarzania danych. Urządzenie wejścia-wyjścia służy często do zamiany wielkości fizycznych na dane przetwarzane przez system lub odwrotnie. Np. mysz komputerowa przetwarza ruch ręki, odbiornik GPS aktualne położenie geograficzne, a monitor komputera przetwarza dane komputerowe na obraz.Komputer drugiej generacji jest to komputer, w którym do budowy elementów logicznych - bramek - wykorzystano elementy półprzewodnikowe. Były nimi wynalezione w połowie XX w. tranzystory. Do komputerów takich zaliczał się np. ZAM 41, Cray-1.
  Muzeum Techniki w Warszawie – muzeum historii techniki działające w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1.

  Odra 1013tranzystorowy komputer drugiej generacji skonstruowany i produkowany w Zakładach Elektronicznych Elwro od 1966 roku. Komputer przeznaczony był do obliczeń naukowo-technicznych i sterowania procesami technologicznymi.

  Była rozwinięciem Odry 1003, posiadającym oprócz pamięci bębnowej, pamięć ferrytową o pojemności 256 słów. Dzięki temu uzyskano dwa razy większą szybkość niż w Odrze 1003.

  Zachowany egzemplarz znajduje się w Muzeum Techniki w Warszawie.

  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Komputer szeregowy – komputer z arytmometrem jednobitowym, przetwarzającym dane po jednym bicie na takt zegara. Komunikacja między elementami takiej maszyny (pamięcią, procesorem, rejestrami itp) odbywa się szeregowo.

  Dane techniczne[ | edytuj kod]

 • typ: komputer szeregowy II generacji zbudowany na krajowych germanowych tranzystorach stopowych
 • organizacja:
 • komputer 1+1 adresowy
 • arytmetyka binarna
 • długość słowa maszynowego: 39 bitów
 • języki programowania: JAS, MOST F
 • pamięć operacyjna: ferrytowa o pojemności: 254 słów maszynowych
 • pamięć masowa: bębnowa o pojemności: 8192 słowa maszynowe
 • urządzenia we-wy:
 • czytnik taśmy perforowanej
 • perforator taśmy
 • szybkość liczenia: 1000 dodawań na sekundę
 • zasilanie: 3 × 380 V, 50 Hz, ok. 700 VA
 • jednostka centralna:
 • wymiary: 640 × 1300 × 1600 mm
 • waga: 450 kg
 • technologia: germanowe tranzystory stopowe (TG2, TG70) i ostrzowe diody germanowe, pakiety na jednostronnej płytce drukowanej o wymiarach 126,4 x 205 mm, ze złączem krawędziowym o 32 stykach
 • koszt 1 mln operacji: 24 zł (1976 r.), ok. 10 zł (2017) po inflacji.
 • Produkcja[ | edytuj kod]

 • 1965 r. - prototyp
 • 1966 r. – 42 szt.
 • 1967 r. – 42 szt.
 • Z 84 wyprodukowanych maszyn, 53 zostały wyeksportowane.

  Pamięć operacyjna (ang. internal memory, primary storage) – pamięć adresowana i dostępna bezpośrednio przez procesor, a nie przez urządzenia wejścia-wyjścia procesora. W pamięci tej mogą być umieszczane rozkazy (kody operacji) procesora (program) dostępne bezpośrednio przez procesor i stąd nazwa pamięć operacyjna. W Polsce często pamięć ta jest utożsamiana z pamięcią RAM, choć jest to zawężenie pojęcia, pamięcią operacyjną jest też pamięć nieulotna (ROM, EPROM i inne jej odmiany) dostępna bezpośrednio przez procesor, a dawniej używano pamięci o dostępie cyklicznym.Germanowy tranzystor stopowy to tranzystor stopowy wykonany z cienkiej płytki słabo domieszkowanego germanu będącego bazą z wtopionymi w temperaturze około 550 °C po przeciwnych stronach kulkami metalu. Wtopienie metalu zmienia typ półprzewodnika na przeciwny, tworząc obszary emitera i kolektora.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Maszyny Matematyczne nr 1/1967 [1]
  2. Biuletyn zakładowy : 100 maszyna matematyczna z WZE Elwro [2]
  3. 1965, [w:] Rys historyczny i ważne wydarzenia 1958-1969 - elwro.info.pl, elwro.info.pl [dostęp 2018-11-11] (pol.).
  4. Elektroniczne maszyny cyfrowe, [w:] Józef THIERRY, Technika obliczeniowa na wystawie INFORGA-65, „Maszyny Matematyczne” (1), Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, 1966, s. 8 [dostęp 2018-11-11], Cytat: Pozostaje tylko wyrazić żal, że wystawa otwarta była 15 maja, a nie 6-8 tygodni później, gdyż uniemożliwiło to Polsce zademonstrowanie jeszcze dwóch maszyn - ZAM-21 oraz ODRA-1013, które były wykoń­czone w połowie czerwca 1965 r. i miały duże szanse otrzymania dyplomów wystawy.???
  JAS (Język Adresów Symbolicznych) to rodzina asemblerów komputerów Odra opracowana przez Teodora Mikę, Mieczysławę Piernikowską i Lidię Zajchowską.Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z "półprzewodnikowym" przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor).
  Warto wiedzieć że... beta

  Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.
  MOST – język programowania opracowany w Katedrze Metod Numerycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (autorami byli Jan Jerzy Szczepkowicz i prof. Stefan Paszkowski) i we Wrocławskich Zakładach Elektronicznych "Elwro" na potrzeby komputerów Odra 1003 (wersja języka MOST 1) i Odra 1013 (MOST F). Litera "F" w nazwie tej drugiej wersji autokodu sygnalizowała dostosowanie go do wykorzystania pamięci ferrytowej komputera 1013, której nie było jeszcze w Odrach 1003.
  Pamięć bębnowa – historyczny typ pamięci operacyjnej i masowej, wykorzystujący do przechowywania danych cienką warstwę magnetyczną naniesioną na powierzchnię wirującego walca. Działa podobnie jak magnetofon, zapisując dane na powierzchni wirującego bębna magnetycznego zamiast na taśmie magnetycznej. Wyparta została przez pamięć dyskową,
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.
  Seria TG70-TG72 to pierwsze (i przez długi czas jedyne) tranzystory mocy przemysłowo produkowane wielkoseryjnie w Polsce.
  Pamięć ferrytowa – pamięć komputerowa (pamięć o dostępie swobodnym) przechowująca dane w postaci kierunku namagnesowania rdzeni ferrytowych o prostokątnej pętli histerezy. Prawie wyłącznie oparta jest na rdzeniach toroidalnych. Przy próbie zastąpienia pierścieni otworami w płytce ferrytowej nie udało się uzyskać wymaganej powtarzalności właściwości magnetycznych otworów. Zastąpienie pierścieni rdzeniami wielootworowymi okazało się zbyt drogie i trudne technologicznie. Jedynie pamięci na dwuotworowych biaksach zdobyły niewielką popularność.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.153 sek.