• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odporność udarowa urządzenia

  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.

  Odporność udarowa urządzenia - jest to zdolność urządzenia do zachowania swoich właściwości poprawnego działania przy oddziaływaniu zakłóceń elektromagnetycznych lub umownego sygnału.

  Przypisy

  1. Lisowski A., Strzałka J.: Egzamin kwalifikacyjny dla elektryków w pytaniach i odpowiedziach, Zeszyt 3 - Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa, COSiW SEP, Warszawa 2006.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.